edupuan beta

Antropoloji Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Antropoloji Dgs Taban Puanları Güncel

Antropoloji Dgs Taban Puanları Güncel

Antropoloji: İnsanın Kökenleri ve Kültürel Çeşitlilik

Antropoloji, insanlığın kökenleri, evrimi, kültürel çeşitlilik ve insan davranışının sosyal, kültürel ve biyolojik yönleriyle ilgilenen bir bilim dalıdır. İnsanın doğası, kültürü ve toplumları anlamak için multidisipliner bir yaklaşım benimser. Antropologlar, farklı coğrafyalardaki insan gruplarını, geçmişteki ve günümüzdeki yaşamlarını ve kültürlerini araştırır. İşte antropolojiye dair temel kavramlar ve disiplinin alt dalları:

Fiziksel Antropoloji: Fiziksel antropoloji, insanların biyolojik ve fiziksel özelliklerini inceler. İnsan evrimi, genetik, anatomik varyasyonlar, sağlık, beslenme ve insanların fiziksel adaptasyonları gibi konuları kapsar. Antropologlar, fosil kalıntılar, iskeletler ve genetik analizler aracılığıyla insan evriminin izlerini sürmeye çalışır.

Kültürel Antropoloji: Kültürel antropoloji, insanların toplumlarını, kültürlerini, inanç sistemlerini ve sosyal davranışlarını inceler. Dil, sanat, ritüeller, sosyal organizasyon, ekonomi, politika gibi konular kültürel antropolojinin odak alanıdır. Antropologlar, antropolojik alan çalışmaları yaparak farklı toplumları ve kültürleri yerinde inceleyerek anlamaya çalışır.

Arkeoloji: Arkeoloji, insanlık tarihini ve geçmiş uygarlıkları inceler. Arkeologlar, eski yerleşim alanlarını, kalıntıları, eserleri ve diğer arkeolojik buluntuları kazarak incelemeler yapar. Bu buluntular sayesinde geçmiş uygarlıkların yaşam tarzlarını, sosyal yapılarını, sanatlarını ve teknolojilerini anlamaya çalışırlar.

Dilbilim Antropolojisi: Dilbilim antropolojisi, insan dilinin yapısını, kökenlerini, evrimini ve dilin kültürel etkileşimleri üzerine odaklanır. Dilin kültürel bağlam içindeki rolünü, dil değişimini ve dilin toplumsal düzenleme mekanizmalarını inceler.

Kültürel Relativizm: Antropoloji, kültürel relativizmi benimser. Kültürel relativizm, her kültürün kendine özgü bir değer sistemi, inançları ve uygulamaları olduğunu savunur. Bir kültürü anlamak için, o kültürün kendi içindeki bağlamı ve değerlerini dikkate almak gerektiğini ifade eder. Kültürel relativizm, önyargı ve stereotiplerden kaçınmayı, farklılıkları takdir etmeyi ve insanları kendi perspektifimizden değerlendirmekten kaçınmayı vurgular.

Alan Çalışmaları: Antropologlar, genellikle araştırma yapmak istedikleri toplumların veya kültürlerin içine giderek saha çalışmaları yaparlar. Bu saha çalışmaları, antropologların o toplumun yaşam tarzını, ritüellerini, sosyal yapılarını ve diğer kültürel özelliklerini yerinde incelemelerini sağlar. Alan çalışmaları, antropologların doğrudan gözlem yapmalarını, katılımcı gözlem yapmalarını ve bireylerle etkileşim kurmalarını sağlar.

İnsan Evrimi: Antropoloji, insanın evrimini ve geçmişini anlamaya odaklanır. Fiziksel antropoloji ve arkeoloji, insanın evrim sürecini anlamak için fosilleri, iskeletleri ve diğer arkeolojik buluntuları inceler. İnsanın evrimsel geçmişi, atalarımızın nasıl evrimleştiği, anatomik değişiklikler ve adaptasyonlar gibi konuları kapsar.

Toplumsal Yapı ve Organizasyon: Antropologlar, toplumların sosyal yapılarını, sosyal kurumları ve sosyal organizasyonlarını inceler. Bu, aile yapısı, akrabalık ilişkileri, sosyal sınıflar, cinsiyet rolleri, siyasi sistemler, ekonomik yapılar gibi konuları içerir. Antropologlar, toplumun içindeki ilişkileri, sosyal normları ve toplumsal düzenlemeleri anlamak için etnografik çalışmalar yaparlar.

Kültürel Değişim ve Etkileşim: Antropoloji, kültürlerin nasıl değiştiğini ve etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini inceler. Kültürel değişim, teknolojik ilerlemeler, küreselleşme, göç, kültürel alışveriş gibi faktörlerle ortaya çıkabilir. Antropologlar, kültürel değişim süreçlerini ve kültürel etkileşimlerin sonuçlarını inceleyerek farklı kültürlerin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamaya çalışırlar.

Antropoloji lisans programlarında öne çıkan dersler, üniversite ve programın öğretim planına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genellikle aşağıdaki dersler antropoloji programlarında bulunur:

 1. Giriş Antropolojisi: Antropolojiye genel bir giriş yapar ve disiplinin temel kavramları, teorileri ve yöntemleri hakkında bilgi verir.

 2. Kültürel Antropoloji: Kültürel antropoloji, toplumların ve kültürlerin incelenmesine odaklanır. Dil, sanat, ritüeller, sosyal organizasyon ve kültürel değişim gibi konuları içerir.

 3. Fiziksel Antropoloji: Fiziksel antropoloji, insanların biyolojik ve fiziksel özelliklerini inceler. İnsan evrimi, genetik, anatomik varyasyonlar ve insanların fiziksel adaptasyonları gibi konuları kapsar.

 4. Arkeoloji: Arkeoloji, insanlık tarihini ve geçmiş uygarlıkları inceler. Arkeologlar, eski yerleşim alanlarını, kalıntıları, eserleri ve diğer arkeolojik buluntuları kazarak incelemeler yapar.

 5. Dilbilim Antropolojisi: Dilbilim antropolojisi, insan dilinin yapısını, kökenlerini, evrimini ve dilin kültürel etkileşimleri üzerine odaklanır.

 6. Alan Çalışmaları: Antropologlar, saha çalışmaları yaparak farklı toplumları ve kültürleri yerinde inceleyerek veri toplarlar. Bu ders, saha araştırma yöntemlerini, etnografik çalışmaları ve veri analizini kapsar.

 7. Antropolojik Teori: Bu ders, antropolojinin teorik temellerini ve disiplin içindeki farklı teorik yaklaşımları inceler. Kültürel evrim, yapısal fonksiyonalizm, sembolik antropoloji ve postmodernizm gibi teorik yaklaşımlar ele alınabilir.

 8. Toplumsal Antropoloji: Toplumsal antropoloji, toplumsal yapının ve sosyal ilişkilerin incelenmesine odaklanır. Sosyal sınıflar, cinsiyet rolleri, aile yapısı, politika ve ekonomi gibi konuları içerir.

Bu sadece birkaç örnektir ve antropoloji programlarındaki ders seçenekleri üniversitelere ve programlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lisans programınızın müfredatını inceleyerek daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Antropoloji, insanın kökenleri, kültürel çeşitlilik, toplumsal yapısı ve etkileşimleri gibi konuları ele alarak insanlığı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu disiplin, kültürel farklılıkları takdir etmeyi, insanların yaşamlarını daha geniş bir perspektiften anlamayı ve ortak insanlık değerlerini vurgulamayı amaçlar.

Antropoloji mezunları çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptir. İşte antropoloji alanında mevcut olan bazı kariyer seçenekleri:

 1. Akademik Araştırmacı: Antropoloji mezunları, üniversitelerde akademik kariyer yapma fırsatına sahiptir. Doktora derecesine sahip olanlar, araştırma yapabilir, ders verebilir ve antropoloji alanındaki bilgi ve keşifleri paylaşabilir.

 2. Kültürel Antropolog: Kültürel antropologlar, farklı toplumları ve kültürleri inceleyerek sosyal ve kültürel etkileşimleri analiz eder. Sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, kültür mirası alanında çalışan kuruluşlar ve danışmanlık şirketleri gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirler.

 3. Arkeolog: Arkeologlar, arkeolojik kazılar yaparak geçmiş uygarlıkların kalıntılarını keşfeder. Müze, üniversite, arkeolojik araştırma kuruluşları, kültürel miras kuruluşları ve özel arkeoloji firmalarında çalışabilirler.

 4. Kültürel Miras Uzmanı: Kültürel miras uzmanları, tarihî ve kültürel değeri olan mekanların korunması ve restorasyonuyla ilgilenir. Müze, koruma kuruluşları, turizm sektörü ve devlet kurumlarında çalışma fırsatları bulunabilir.

 5. Gelişim Uzmanı: Antropoloji mezunları, kalkınma projeleri, sosyal programlar ve insan odaklı projelerde çalışabilirler. Sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve yardım kuruluşları gibi alanlarda gelişim uzmanı olarak görev alabilirler.

 6. Pazar Araştırmacısı: Antropoloji, insan davranışı ve kültürel etkileşimlerle ilgilenir. Bu nedenle, pazarlama araştırmalarında tüketici davranışlarının anlaşılması ve hedef kitlenin analizi için antropoloji mezunlarına ihtiyaç duyulabilir.

 7. Medya ve Kültür Danışmanı: Antropoloji mezunları, medya ve kültür endüstrisinde danışmanlık yapabilirler. Film, televizyon, reklam ajansları ve diğer medya şirketleri, kültürel uzmanlara başvurarak projelerinde kültürel duyarlılık ve doğruluk sağlamak için işbirliği yapabilir.

Bu sadece antropoloji mezunları için bazı kariyer seçenekleridir. Antropoloji, insanlığın anlaşılması ve kültürel çeşitliliğin takdir edilmesiyle ilgili geniş bir disiplin olduğu için çeşitli sektörlerde farklı kariyer fırsatları sunmaktadır.