edupuan beta

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Dgs Taban Puanları Güncel

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Dgs Taban Puanları Güncel

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BST) bölümü nedir?

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BST) bölümü, bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri ve işletme yönetimi konularını kapsayan bir lisans programıdır. Bu bölüm, öğrencilere bilgi teknolojileri sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi konularında bilgi ve beceriler sunar.

BST bölümü, öğrencilere temel bilgisayar bilimleri derslerinin yanı sıra işletme ve yönetim prensiplerini de içeren geniş bir müfredat sunar. Bu müfredat, öğrencilerin bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme, ağ yönetimi, veritabanı yönetimi, iş analitiği, proje yönetimi ve bilgi güvenliği gibi alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar.

Bölümdeki dersler, öğrencilere bilgisayar programlama, veri yapıları, algoritmalar, veritabanı tasarımı, ağ teknolojileri, web uygulama geliştirme, yapay zeka, veri analitiği ve iş süreçleri gibi konuları kapsar. Ayrıca, öğrenciler işletme prensipleri, yönetim bilgi sistemleri, stratejik bilgi yönetimi, işletme analizi ve proje yönetimi gibi işletme ve yönetim odaklı dersler de alırlar.

BST bölümü mezunları, bilgi teknolojileri alanında birçok farklı kariyer yoluna sahiptir. Yazılım mühendisi, sistem analisti, veritabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, bilgi güvenliği uzmanı, veri analisti, proje yöneticisi, BT danışmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Aynı zamanda, kendi işlerini kurma veya serbest çalışma gibi girişimcilik fırsatlarına da sahip olabilirler.

BST bölümü mezunları, teknoloji sektöründe çalışabilecekleri gibi bankalar, sigorta şirketleri, danışmanlık firmaları, telekomünikasyon şirketleri, kamu kurumları gibi birçok sektörde de istihdam edilebilirler. BST bölümü, teknik ve işletme becerilerini birleştiren bir disiplin olduğu için mezunlar, farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara uyum sağlayabilir ve çeşitli projelerde görev alabilirler.

BST bölümü, teknolojiye ilgi duyan ve bilgisayar sistemlerini, yazılım geliştirmeyi, ağ yönetimini ve işletme prensiplerini öğrenmek isteyen öğrenciler için ideal bir seçenektir. Bu bölümdeki eğitim, öğrencilere güçlü bir teknik temel ve iş dünyasında gereken becerileri kazandırarak onları geleceğin bilişim profesyonelleri haline getirmeyi amaçlar.

BST bölümünde hangi dersler bulunur?

BST (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) bölümünde genellikle aşağıdaki gibi dersler bulunur:

 1. Bilgisayar Programlama: Programlama temelleri, algoritma tasarımı ve programlama dilleri üzerine odaklanan bir ders.

 2. Veri Yapıları ve Algoritmalar: Veri yapıları ve algoritmaların analizi, tasarımı ve uygulamasıyla ilgili temel kavramları içeren bir ders.

 3. Veritabanı Yönetimi: Veritabanı tasarımı, sorgulama dilleri (SQL), veri manipülasyonu, veritabanı güvenliği ve yönetimi gibi konuları kapsayan bir ders.

 4. Yazılım Mühendisliği: Yazılım geliştirme süreci, yazılım tasarımı, yazılım test etme, yazılım kalitesi ve proje yönetimi gibi konuları içeren bir ders.

 5. Bilgisayar Ağları: Ağ temelleri, ağ protokolleri, ağ güvenliği, ağ yönetimi ve ağ uygulamaları gibi konuları kapsayan bir ders.

 6. İşletim Sistemleri: İşletim sistemlerinin temel prensipleri, işlem yönetimi, bellek yönetimi, dosya sistemleri ve ağ işletim sistemleri üzerine odaklanan bir ders.

 7. Web Teknolojileri: Web uygulama geliştirme, web tasarımı, istemci ve sunucu tarafı programlama, web güvenliği ve web servisleri gibi konuları içeren bir ders.

 8. Mobil Uygulama Geliştirme: Mobil uygulama platformları (iOS, Android), mobil uygulama geliştirme süreci, kullanıcı arayüzü tasarımı ve mobil uygulama güvenliği gibi konuları kapsayan bir ders.

 9. Yapay Zeka: Yapay zeka temelleri, makine öğrenimi, doğal dil işleme, görüntü işleme ve uzman sistemler gibi konuları içeren bir ders.

 10. Veri Madenciliği: Büyük veri analitiği, veri keşfi, veri sınıflandırma, veri gruplama ve veri madenciliği yöntemleriyle ilgili temel kavramları içeren bir ders.

 11. İş Analitiği: İşletme verilerini analiz etmek, karar verme süreçlerini iyileştirmek ve veri odaklı iş stratejileri geliştirmek için kullanılan analitik yöntemleri öğreten bir ders.

 12. Proje Yönetimi: Proje yönetimi süreçleri, proje planlama, proje takibi ve proje risk yönetimi gibi konuları içeren bir ders.

Bu dersler, BST bölümünün genel müfredatına örnek olarak verilmiştir. Her üniversitenin BST programında dersler ve ders isimleri değişebilir, bu nedenle ilgili üniversitenin programının ayrıntılarına bakmak önemlidir.

BST bölümünde hangi beceriler kazanılır?

BST (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) bölümü öğrencileri, çeşitli becerileri geliştirirler. İşte BST bölümünde kazanılan temel beceriler:

 1. Teknik Beceriler: BST bölümü öğrencileri, bilgisayar programlama, veri yapıları, algoritmalar, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi ve web teknolojileri gibi teknik becerileri kazanır. Bu beceriler, yazılım geliştirme, sistem tasarımı, ağ yönetimi ve veritabanı yönetimi gibi teknik problemleri çözmelerini sağlar.

 2. Problem Çözme: BST bölümü, öğrencilere analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, karmaşık problemleri tanımlama, analiz etme, uygun çözüm stratejileri geliştirme ve bu stratejileri uygulama yeteneklerini geliştirirler.

 3. İletişim Becerileri: BST bölümü öğrencileri, etkili iletişim becerileri kazanır. Bu beceriler, teknik konuları anlaşılır bir şekilde ifade etme, raporlama, sunum yapma ve takım çalışmasında etkili iletişim kurma becerilerini içerir.

 4. Analitik Düşünme: BST bölümü öğrencileri, analitik düşünme becerilerini geliştirir. Veri analizi yapma, karmaşık problemleri çözme, kritik düşünme ve mantıksal akıl yürütme gibi analitik yetenekleri kullanma becerisini kazanırlar.

 5. Proje Yönetimi: BST bölümü öğrencileri, proje yönetimi becerilerini öğrenir. Proje planlama, takip, zaman yönetimi ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gibi proje yönetimi süreçlerini uygulama yeteneğini geliştirirler.

 6. İşletme ve Yönetim: BST bölümü, işletme ve yönetim becerilerini de öğrencilere sunar. Öğrenciler, işletme prensiplerini, stratejik bilgi yönetimini, iş analitiğini ve projelerin işletme süreçlerine uyumunu anlama ve uygulama becerilerini geliştirirler.

 7. Liderlik Yetenekleri: BST bölümü, liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, takım çalışması, yönetim ve liderlik rollerini üstlenme, projeleri yönlendirme ve karar verme yeteneklerini kazanırlar.

 8. Etik ve Mesleki Sorumluluk: BST bölümü öğrencileri, etik ve mesleki sorumluluk bilincini geliştirir. Bilgisayar güvenliği, veri gizliliği, bilgisayar suçlarına karşı bilinç, fikri mülkiyet hakları ve toplumda teknolojinin etik kullanımı gibi konulara dikkat ederler.

BST bölümü öğrencileri, bu becerileri mezuniyetleriyle birlikte kazanır ve mezun olduktan sonra yazılım mühendisi, sistem analisti, veritabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, proje yöneticisi ve iş analisti gibi çeşitli rollerde başarılı bir şekilde çalışabilirler.

BST bölümü mezunları hangi iş alanlarında çalışabilir?

BST (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) bölümü mezunları, geniş bir iş alanında çalışma fırsatlarına sahiptir. İşte BST bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı iş alanları:

 1. Yazılım Geliştirme: BST mezunları, yazılım şirketlerinde yazılım mühendisi olarak çalışabilirler. Yazılım geliştirme sürecinde yer alarak yazılım tasarımı, programlama, test etme ve sürdürme gibi görevleri üstlenebilirler.

 2. Sistem Analizi ve Danışmanlık: BST mezunları, işletmelerin bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını analiz ederek sistemlerin tasarımını ve iyileştirmesini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, danışmanlık firmalarında işletmelere teknoloji stratejileri konusunda danışmanlık hizmeti sunabilirler.

 3. Veritabanı Yönetimi: BST mezunları, veritabanı yönetimi konusunda uzmanlaşarak veritabanı tasarımı, yönetimi, sorgulama ve performans optimizasyonu gibi görevleri üstlenebilirler.

 4. Ağ ve Güvenlik Yönetimi: BST mezunları, ağ yönetimi ve güvenliği konularında uzmanlaşarak ağ altyapısının tasarımı, yönetimi, güvenlik önlemlerinin uygulanması ve ağ performansının iyileştirilmesi gibi görevleri üstlenebilirler.

 5. Veri Analitiği ve Büyük Veri: BST mezunları, büyük veri analitiği, veri madenciliği ve veri yönetimi konularında uzmanlaşarak veri analizi, veri görselleştirme, tahmin analizi ve veri tabanlı stratejik kararlar alma gibi görevleri üstlenebilirler.

 6. Proje Yönetimi: BST mezunları, proje yönetimi becerileri sayesinde teknoloji projelerini planlama, koordinasyon ve yönetme yeteneklerine sahiptirler. Bu nedenle proje yöneticisi veya proje ekiplerinde görev alabilirler.

 7. İş Analitiği ve İş Zekası: BST mezunları, iş analitiği ve iş zekası alanlarında çalışarak işletmelerin verilerini analiz edebilir, iş süreçlerini iyileştirebilir ve iş stratejilerini destekleyebilirler.

 8. BT Danışmanlığı: BST mezunları, teknoloji ve bilgi sistemleri konusunda uzmanlık sağlayarak işletmelere BT danışmanlık hizmeti sunabilirler. İşletmelerin teknoloji ihtiyaçlarını analiz edebilir, uygun çözümleri önerip uygulamalarını sağlayabilirler.

BST bölümü mezunları, teknoloji sektörü yanında bankalar, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, danışmanlık firmaları, kamu kurumları ve büyük şirketlerin bilişim departmanları gibi farklı sektörlerde çalışma fırsatlarına sahiptirler.

BST bölümü mezunlarının ne tür projelerde çalışma imkanı vardır?

BST (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) bölümü mezunları, çeşitli projelerde çalışma imkanına sahiptir. İşte BST bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı proje alanları:

 1. Yazılım Geliştirme Projeleri: BST mezunları, yazılım geliştirme projelerinde görev alabilirler. Bu projeler, yeni yazılım ürünleri veya uygulamalarının tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesini içerebilir. Örneğin, bir e-ticaret platformunun oluşturulması veya bir finansal yazılımın geliştirilmesi gibi projelerde çalışabilirler.

 2. Veri Analizi ve Büyük Veri Projeleri: BST mezunları, büyük veri analitiği projelerinde yer alabilirler. Bu projeler, büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler elde etmeyi amaçlar. Örneğin, müşteri tercihlerini analiz ederek pazarlama stratejileri oluşturma veya risk analizi yaparak işletmelerin karar alma süreçlerine katkıda bulunma gibi projelerde çalışabilirler.

 3. İş Analitiği ve İş Zekası Projeleri: BST mezunları, işletmelerin verilerini analiz ederek iş süreçlerini ve performansını iyileştirmeyi hedefleyen iş analitiği ve iş zekası projelerinde yer alabilirler. Bu projeler, işletmelere veri tabanlı stratejik kararlar alma imkanı sunar.

 4. Ağ ve Altyapı Projeleri: BST mezunları, ağ altyapısı tasarımı, ağ güvenliği ve ağ performansı gibi konuları içeren projelerde çalışabilirler. Örneğin, bir şirketin ağ altyapısının yeniden yapılandırılması veya bir ağ güvenliği projesi gibi projelerde görev alabilirler.

 5. Mobil Uygulama Projeleri: BST mezunları, mobil uygulama geliştirme projelerinde yer alabilirler. Bu projeler, iOS veya Android gibi mobil platformlar için uygulama tasarımı ve geliştirme süreçlerini içerebilir. Örneğin, bir eğitim uygulaması veya sağlık izleme uygulaması gibi projelerde çalışabilirler.

 6. Veritabanı Yönetimi Projeleri: BST mezunları, veritabanı yönetimi projelerinde görev alabilirler. Bu projeler, veritabanı tasarımı, veri güvenliği, veri entegrasyonu veya veri göçü gibi konuları içerebilir. Örneğin, bir kuruluşun veri yönetimini optimize etme veya yeni bir veritabanı sistemine geçiş projesi gibi projelerde çalışabilirler.

 7. İşletme Süreçleri ve Optimizasyon Projeleri: BST mezunları, işletme süreçlerini analiz ederek iyileştirmeyi hedefleyen projelerde yer alabilirler. Bu projeler, iş süreçlerinin otomasyonu, verimlilik artırma ve maliyet optimizasyonunu amaçlayabilir.

BST bölümü mezunları, yukarıda sıralanan ve daha birçok farklı proje türünde çalışma imkanına sahiptirler. Proje türleri, mezunların uzmanlık alanlarına, tercihlerine ve çalıştıkları sektöre bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

BST bölümü mezunlarının kazanç düzeyi nasıldır?

BST (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) bölümü mezunlarının kazanç düzeyi, birkaç faktöre bağlı olarak değişmektedir. İşte BST bölümü mezunlarının kazanç düzeyini etkileyen faktörler:

 1. Deneyim: Mezunun sahip olduğu deneyim, genellikle kazanç düzeyini etkileyen önemli bir faktördür. Deneyimli BST mezunları, iş hayatında daha fazla beceri ve bilgi birikimine sahip oldukları için genellikle daha yüksek maaşlar talep edebilirler.

 2. Pozisyon: BST bölümü mezunları, çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler ve bu pozisyonlar arasında maaş farklılıkları olabilir. Örneğin, yazılım mühendisi, sistem analisti, proje yöneticisi gibi daha yüksek sorumluluk gerektiren pozisyonlarda çalışan mezunlar, genellikle daha yüksek maaşlar alabilirler.

 3. Sektör: BST mezunlarının çalıştığı sektör de kazanç düzeyini etkileyebilir. Teknoloji sektörü genellikle rekabetçi maaşlar sunarken, diğer sektörlerde maaşlar biraz daha değişkenlik gösterebilir. Örneğin, finans, sağlık, telekomünikasyon gibi sektörlerde çalışan BST mezunları, genellikle iyi maaşlar alabilirler.

 4. Şirket Büyüklüğü: BST mezunlarının çalıştığı şirketin büyüklüğü de maaşlar üzerinde etkili olabilir. Büyük şirketler genellikle daha yüksek maaşlar sunabilirken, küçük veya orta ölçekli şirketlerde maaşlar daha değişkenlik gösterebilir.

 5. Coğrafi Konum: BST mezunlarının çalıştığı coğrafi konum da maaşlar üzerinde etkili olabilir. Büyük şehirler genellikle daha yüksek maaşlarla birlikte yüksek yaşam maliyetine sahip olabilirken, daha küçük şehirlerde maaşlar daha düşük olabilir.

BST bölümü mezunlarının kazanç düzeyi, yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra mezunun kişisel becerileri, eğitim düzeyi, sertifikaları ve iş pazarı koşulları gibi diğer faktörlere de bağlı olabilir. Genel olarak, BST mezunlarının kazanç düzeyi sektörün taleplerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve başlangıç düzeyinden itibaren rekabetçi olma eğilimindedir.

BST bölümü mezunu olmak için hangi yeteneklere sahip olmak gerekir?

BST (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) bölümünde başarılı olmak için aşağıdaki yeteneklere sahip olmanız önemlidir:

 1. Matematiksel ve Mantıksal Düşünme: BST bölümü, matematiksel ve mantıksal düşünme becerilerini gerektirir. Matematiksel problemleri anlama, analiz etme ve çözme yeteneği önemlidir. Mantıksal akıl yürütme ve problem çözme becerileri, algoritma tasarımı ve programlama gibi konularda da kullanılır.

 2. Analitik Düşünme: BST bölümü mezunları, karmaşık problemleri analiz edebilmeli ve çözüm stratejileri geliştirebilmelidir. Veri analizi yapabilme, sorunlara sistematik bir yaklaşım geliştirebilme ve alternatif çözüm yolları bulabilme yetenekleri önemlidir.

 3. İletişim Becerileri: BST mezunları, etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Teknik konuları anlaşılır bir şekilde ifade edebilmeli, raporlama, sunum yapma ve yazılı iletişim becerilerini kullanabilmelidir. Ayrıca, takım projelerinde işbirliği yapabilme ve etkili iletişim kurabilme yetenekleri de önemlidir.

 4. Teknolojiye İlgi ve Yetenek: BST bölümü, teknoloji odaklı bir disiplindir. Bu nedenle, teknolojiye ilgi duymak ve güncel teknolojik gelişmeleri takip etmek önemlidir. Aynı zamanda, bilgisayar kullanımı ve temel bilgisayar becerilerine sahip olmanız gerekmektedir.

 5. Problem Çözme Becerileri: BST mezunları, karşılaştıkları sorunları analiz edebilmeli ve çeşitli alternatifler arasından en uygun çözümü seçebilmelidir. Yaratıcı düşünme, problem tanımlama, önceliklendirme ve çözüm odaklı yaklaşım gibi beceriler önemlidir.

 6. Öğrenme ve Araştırma Yeteneği: BST bölümünde teknoloji hızla değişmektedir. Bu nedenle, BST mezunları sürekli öğrenmeye ve araştırmaya açık olmalıdır. Kendi kendine öğrenme yeteneği, yeni teknolojilere hızlı bir şekilde uyum sağlama ve güncel trendleri takip etme önemlidir.

 7. İşbirliği ve Ekip Çalışması: BST mezunları, genellikle ekiplerle birlikte çalışacaklardır. Bu nedenle, işbirliği yapabilme, ekip çalışmasına uyum sağlama ve iletişim becerilerini kullanarak ortak hedeflere ulaşma yetenekleri önemlidir.

 8. İşletme Bilgisi: BST mezunları, işletme süreçlerini ve organizasyonel gereksinimleri anlamalıdır. İşletme prensipleri, iş analitiği ve proje yönetimi gibi konulara aşina olmaları, teknolojiyi işletme hedefleriyle entegre edebilme yeteneklerini artırır.

Bu yetenekler, BST bölümü mezunlarının başarılı olmalarına yardımcı olacak temel niteliklerdir. Bununla birlikte, her öğrencinin güçlü yönleri ve ilgi alanları farklı olabilir. BST bölümü, bu yeteneklerin geliştirilmesine ve ilgi alanlarına göre öğrencilerin uzmanlaşmasına imkan sağlar.

DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına olanak sağlayan bir sınavdır. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BST) programına dikey geçiş yapmak isteyen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin BST bölümünün belirlediği taban puanlarına ve kontenjanlarına göre değerlendirilirler.

DGS taban puanları, her üniversitenin belirlediği kriterlere ve başvuran adayların sınav performansına göre değişir. Bu nedenle, güncel DGS taban puanları hakkında en doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için ilgili üniversitelerin resmi web siteleri takip etmek önemlidir.

 

 

 

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.