edupuan beta

Bitki Koruma Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Bitki Koruma Dgs Taban Puanları Güncel

Bitki Koruma Dgs Taban Puanları Güncel

Bitki koruma nedir?

Bitki koruma, bitkilerin hastalıklara, zararlılara, yabancı otlara ve diğer zararlı etkilere karşı korunması amacıyla yapılan tüm önlemleri içeren bir disiplindir. Bitki koruma, tarımsal üretimde bitki sağlığını korumayı ve bitki hastalıklarının, zararlıların ve diğer olumsuz etkilerin bitki üretimine verdiği zararları azaltmayı hedefler.

Bitki koruma, bitki hastalıkları, böcek zararlıları, mantarlar, yabancı otlar, nematodlar, virüsler ve diğer zararlı organizmalar gibi bitkilere zarar veren unsurların kontrol edilmesini içerir. Ayrıca çevresel etkileri minimize ederek, insan sağlığına ve ekosistemlere zarar vermeden bitki sağlığını korumayı amaçlar.

Bitki koruma, zararlı organizmaların belirlenmesi, zarar seviyelerinin takibi, doğru tanı ve teşhis, uygun mücadele yöntemlerinin belirlenmesi, entegre mücadele stratejilerinin uygulanması, bitki sağlığının izlenmesi ve bitki koruma politikalarının geliştirilmesi gibi bir dizi faaliyeti içerir.

Bu şekilde, bitki koruma, bitki hastalıklarını ve zararlıları kontrol altına alarak bitki sağlığını korur, tarımsal üretimi artırır ve gıda güvenliği sağlar. Aynı zamanda çevreyi koruma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi açısından da büyük öneme sahiptir.

Bitki korumanın amacı nedir?

Bitki korumanın temel amacı, bitkilerin hastalıklara, zararlılara, yabancı otlara ve diğer olumsuz etkilere karşı korunmasıdır. Bitki korumanın genel amaçları şunlardır:

 1. Bitki sağlığını korumak: Bitki koruma, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamayı hedefler. Hastalıklar, zararlılar ve diğer zararlı etkiler bitki sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bitki koruma önlemleri, bitkilerin sağlıklı ve verimli olmalarını sağlayarak tarımsal üretimi artırır.

 2. Zararlıları ve hastalıkları kontrol altına almak: Bitkiler, çeşitli zararlı organizmaların saldırısına maruz kalabilir. Böcek zararlıları, mantar hastalıkları, virüsler, yabancı otlar gibi unsurlar bitkilere zarar verebilir. Bitki koruma yöntemleri, zararlıları kontrol altına alarak bitkilere verilen zararları azaltır ve ürün kaybını önler.

 3. Gıda güvenliğini sağlamak: Bitki koruma, sağlıklı bitkilerin yetişmesini ve verimli ürünler elde edilmesini sağlayarak gıda güvenliğini destekler. Zararlılar ve hastalıklar, tarımsal üretimde verim kaybına ve kalite düşüşüne neden olabilir. Bitki koruma önlemleri, kaliteli ve güvenli gıda üretimini sağlar.

 4. Çevreyi korumak: Bitki koruma, çevrenin korunmasına da katkıda bulunur. Doğru ve kontrollü bitki koruma yöntemleri, zararlı organizmaların kontrolünde çevresel etkileri minimize eder. Kimyasal mücadelede uygun kullanım ve dozajlar, su ve toprak kirliliğini önler. Biyolojik mücadele gibi çevre dostu yöntemler, doğal dengeyi korur ve çevreye daha az zarar verir.

 5. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek: Bitki koruma, sürdürülebilir tarımı destekler. Entegre mücadele stratejileri gibi yöntemler, kimyasal mücadele ile biyolojik mücadeleyi entegre ederek dengeli bir yaklaşım sunar. Bu da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlar ve çevresel etkileri azaltır.

Bu amaçlar doğrultusunda, bitki koruma, tarımsal üretimi ve bitki sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek için önemli bir disiplindir.

Bitki koruma neden önemlidir?

Bitki koruma, birçok önemli neden dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir. İşte bitki korumanın neden önemli olduğuna dair bazı ana nedenler:

 1. Gıda güvenliği: Bitki koruma, sağlıklı bitki yetiştirme ve tarımsal üretimi artırma konusunda kritik bir role sahiptir. Hastalıklar, zararlılar ve diğer zararlı etkiler, bitkilerde verim kaybına neden olabilir ve kalite düşüşüne yol açabilir. Bitki koruma önlemleri, ürün kaybını önleyerek ve zararlıları kontrol altına alarak, kaliteli ve güvenli gıda üretimini sağlar.

 2. Ekonomik etkileri azaltma: Bitki hastalıkları ve zararlıları, tarımsal üretimde büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Ürün kaybı, gelir kaybına ve tarım sektörünün zayıflamasına yol açabilir. Bitki koruma önlemleri, zararlıları kontrol altına alarak, verim kayıplarını en aza indirir ve tarımsal geliri artırır.

 3. Çevre koruması: Bitki koruma, çevrenin korunması açısından da önemlidir. Yanlış kullanılan kimyasal mücadele yöntemleri çevreye zarar verebilir ve su, toprak ve hava kirliliğine yol açabilir. Bitki koruma yöntemlerinin doğru seçilmesi ve kontrollü kullanımı, çevresel etkileri minimize eder.

 4. Biyolojik çeşitlilik: Bitki koruma, biyolojik çeşitliliğin korunmasına da katkıda bulunur. Zararlı organizmaların kontrol altına alınması, doğal dengeyi korur ve ekosistemdeki diğer canlıların yaşamını destekler. Bitki koruma önlemleri, ekosistemdeki çeşitliliği koruyarak ekolojik dengeyi sağlar.

 5. İnsan sağlığı: Bitki koruma, insan sağlığı açısından da önemlidir. Zararlılar ve hastalıklar, bitkilerde birikim yapabilen toksinler üretebilir veya gıda güvenliğini tehdit edebilir. Bitki koruma önlemleri, gıda güvenliğini sağlayarak insanların sağlıklı ve güvenli gıda tüketmelerini destekler.

 6. Sürdürülebilir tarım: Bitki koruma, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eder. Entegre mücadele stratejileri gibi yöntemler, kimyasal mücadeleyi biyolojik mücadeleyle entegre ederek dengeli bir yaklaşım sunar. Bu, doğal kaynakların verimli kullanımını destekler, kimyasal madde kullanımını azaltır ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlar.

Bu nedenlerle, bitki koruma tarımsal üretimi korumak, gıda güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, biyolojik çeşitliliği desteklemek ve insan sağlığını korumak için hayati bir öneme sahiptir.

Bitki hastalıkları nelerdir ve nasıl kontrol edilir?

Bitki hastalıkları, bitkileri etkileyen ve büyüme, gelişme, verim ve kalite üzerinde olumsuz etkileri olan hastalıklardır. Bitki hastalıkları genellikle mantarlar, bakteriler, virüsler, fitoplazmalar ve nematodlar gibi mikroorganizmalar tarafından neden olurlar. Kontrol edilmeyen bitki hastalıkları, tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına ve ekonomik zararlara yol açabilir. İşte bitki hastalıklarının kontrol edilmesi için kullanılan bazı yöntemler:

 1. Kültürel önlemler: Kültürel önlemler, bitki hastalıklarının kontrolünde temel ve etkili bir yöntemdir. Bu önlemler şunları içerebilir:

  • Hastalık dayanıklı veya toleranslı bitki çeşitlerinin seçimi ve kullanımı.
  • Bitki yoğunluğunu ve ekim zamanlamasını düzenleme.
  • Bitki artıklarının temizlenmesi ve imhası.
  • Düzenli sulama ve uygun sulama yöntemlerinin kullanımı.
  • Toprak analizi ve uygun gübreleme yöntemleriyle bitki beslenmesinin düzenlenmesi.
  • Bitki hijyenine dikkat edilmesi (aletlerin temizliği, hastalık taşıyıcılarının kontrolü vb.).
  • Zararlılarla mücadelede doğal düşmanların teşvik edilmesi (biyolojik kontrol).
 2. Biyolojik mücadele: Biyolojik mücadele, doğal düşmanların kullanılması yoluyla zararlı organizmaların kontrol edilmesini sağlar. Bitki hastalıkları için biyolojik kontrol ajanları, zararlıları doğal yollarla kontrol eden yararlı organizmalardır. Örnek olarak, hastalık etmenlerini yiyen böcekler, predatör böcekler, parazitoidler ve hastalık antagonisti mikroorganizmalar verilebilir.

 3. Kimyasal mücadele: Kimyasal mücadele, bitki hastalıklarının kontrolünde kullanılan kimyasal ilaçlarla yapılır. Bu ilaçlar, hastalık etmenlerini öldüren veya büyümelerini durduran maddeler içerir. Kimyasal mücadele, diğer yöntemlerin yetersiz olduğu veya hastalık baskısı çok yüksek olduğu durumlarda tercih edilebilir. Ancak, kimyasal mücadelede doğru kullanım, uygun dozaj ve yönetim esastır.

 4. Entegre mücadele: Entegre mücadele, bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolünde farklı yöntemlerin birleştirildiği bir stratejidir. Bu strateji, kültürel önlemlerin, biyolojik mücadelenin, kimyasal mücadelenin ve diğer kontrol yöntemlerinin entegre olarak kullanılmasını içerir. Entegre mücadele, zararlı organizmaların kontrolünde etkili ve çevre dostu bir yaklaşım sunar.

 5. Hastalık izleme ve erken teşhis: Hastalık izleme ve erken teşhis, bitki hastalıklarının erken belirlenmesini ve kontrol önlemlerinin zamanında uygulanmasını sağlar. Bu, hastalıkların yayılımını önler ve daha etkili kontrol sağlar. Hastalık teşhisi için laboratuvar analizleri, görsel gözlem, hastalık belirtilerinin tanınması ve uzman danışmanlığı gibi yöntemler kullanılabilir.

Bu yöntemler, bitki hastalıklarının kontrolünde kullanılan genel stratejilerdir. Ancak her hastalık için spesifik kontrol yöntemleri ve stratejileri gerekebilir. Bitki koruma uzmanları, yerel koşullara ve hastalık türüne göre en uygun kontrol yöntemlerini belirlemede yardımcı olabilir.

Bitki korumada kullanılan yöntemler nelerdir?

Bitki korumasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler, bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolünü sağlamak için kullanılır. İşte bitki korumada sıkça kullanılan yöntemlerin bazıları:

 1. Kültürel yöntemler: Kültürel yöntemler, bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolünde temel ve etkili bir yaklaşımdır. Bu yöntemler, bitki çeşit seçimi, toprak ve su yönetimi, ekim zamanlaması, bitki yoğunluğu, uygun gübreleme ve sulama, bitki artıklarının imhası, hijyenik uygulamalar gibi tarımsal uygulamaları içerir. Kültürel yöntemler, hastalık ve zararlı baskısını azaltarak bitki sağlığını korur.

 2. Biyolojik mücadele: Biyolojik mücadele, doğal düşmanların kullanılması yoluyla zararlı organizmaların kontrol edilmesini sağlar. Bu yöntemde, zararlıları doğal yollarla kontrol eden yararlı organizmalar kullanılır. Örnek olarak, predatör böcekler, parazitoidler, nematodlar veya hastalık antagonisti mikroorganizmalar gibi biyolojik kontrol ajanları kullanılabilir.

 3. Kimyasal mücadele: Kimyasal mücadele, bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolünde kullanılan kimyasal ilaçlarla yapılır. Bu ilaçlar, hastalık etmenlerini öldüren veya büyümelerini durduran maddeler içerir. Kimyasal mücadele, diğer yöntemlerin yetersiz olduğu veya hastalık baskısı çok yüksek olduğu durumlarda tercih edilebilir. Ancak, doğru kullanım, uygun dozaj ve yönetim esastır.

 4. Entegre mücadele: Entegre mücadele, bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolünde farklı yöntemlerin birleştirildiği bir stratejidir. Bu strateji, kültürel önlemlerin, biyolojik mücadelenin, kimyasal mücadelenin ve diğer kontrol yöntemlerinin entegre olarak kullanılmasını içerir. Entegre mücadele, zararlı organizmaların kontrolünde etkili ve çevre dostu bir yaklaşım sunar.

 5. Genetik direnç: Bitkilerin genetik yapısının iyileştirilmesi yoluyla hastalıklara veya zararlılara karşı doğal direnç sağlanabilir. Hastalık veya zararlılara karşı dayanıklı veya toleranslı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, kimyasal mücadeleye ihtiyaç duyulmadan hastalıkların ve zararlıların kontrolünü sağlar.

 6. Hormonal mücadele: Hormonal mücadele, bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanımını içerir. Bu yöntemde bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve savunma tepkileri üzerinde etkisi olan bitki hormonları kullanılır. Hormonal mücadele, bitkilerin hastalıklara veya zararlılara karşı direncini artırır.

Bu yöntemler, bitki korumada kullanılan ana yaklaşımlardır. Bitki koruma uzmanları, hastalık veya zararlı türüne ve yerel koşullara bağlı olarak en uygun yöntemleri belirlemek için çalışırlar. Ayrıca, entegre mücadele stratejileri kullanılarak farklı yöntemlerin kombinasyonu da tercih edilebilir.

Bitki korumada bölümünde okutulan dersler nelerdir?

Bitki koruma bölümünde okutulan dersler üniversiteden üniversiteye ve programdan programa farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bitki koruma bölümünde aşağıdaki dersler yer alabilir:

 1. Bitki Biyolojisi: Bu ders, bitkilerin anatomisi, fizyolojisi, üreme biyolojisi ve büyüme-d gelişme süreçleri gibi temel bitki bilimleri konularını kapsar.

 2. Bitki Hastalıkları: Bu ders, bitki hastalıklarının nedenlerini, teşhisini, yayılmasını, kontrol yöntemlerini ve entegre hastalık yönetimi stratejilerini inceler.

 3. Zararlılar ve Entomoloji: Bu ders, bitkileri etkileyen zararlı organizmaları (böcekler, akarlar, nematodlar vb.) ve zararlıların biyolojisi, tanısı, yayılımı, ekolojisi ve kontrol yöntemlerini ele alır.

 4. Kimyasal Mücadele ve Pestisitler: Bu ders, tarımsal kimyasalların (pestisitler) kullanımını, seçimini, uygulanmasını ve etkilerini inceler. Kimyasal mücadele yöntemleri ve pestisit kalıntılarının yönetimi de ele alınır.

 5. Biyolojik Mücadele: Bu ders, zararlıları kontrol etmek için yararlı organizmaların kullanılmasını ve biyolojik mücadele stratejilerini inceler.

 6. Bitki Koruma Yöntemleri: Bu ders, bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolü için kullanılan kültürel, biyolojik, kimyasal ve entegre mücadele yöntemlerini ayrıntılı olarak ele alır.

 7. Bitki Karantina ve Fitosanite: Bu ders, bitki karantina önlemlerini, bitki sağlığı sertifikasyonunu, bitki ithalatı ve ihracatını düzenleyen ulusal ve uluslararası kuralları ve fitosanite mevzuatını inceler.

 8. Bitki Koruma Eğitimi ve Danışmanlık: Bu ders, bitki koruma uygulamalarını planlama, yönetme ve danışmanlık hizmetleri verme becerilerini kapsar.

 9. Bitki Patolojisi Laboratuvarı: Bu ders, bitki hastalıklarının teşhisini yapma, mikroskopik incelemeler, patojen izolasyonu ve kültürü, hastalık etmeni tanımlama ve hastalık teşhis raporları hazırlama gibi laboratuvar tekniklerini öğretir.

 10. Uygulama ve Staj: Bitki koruma bölümünde genellikle staj programı da bulunur. Bu staj programı, öğrencilere saha deneyimi ve uygulamalı çalışma fırsatı sunar.

Bu dersler, bitki koruma bölümünde genellikle bulunan ve temel bilgi ve becerileri kapsayan derslerdir. Ancak üniversiteler arasında farklılıklar olabileceği için, spesifik bir üniversitenin programına bakmak önemlidir.

Bitki korumada bölümü kariyer fırsatları nelerdir?

Bitki koruma bölümünden mezun olan kişiler, çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olurlar. Bitki koruma mezunları, tarım sektöründe, kamu kuruluşlarında, araştırma enstitülerinde, özel sektörde ve danışmanlık firmalarında istihdam edilebilirler. İşte bitki koruma bölümü mezunlarının tercih edebileceği bazı kariyer seçenekleri:

 1. Bitki Koruma Uzmanı: Bitki koruma uzmanları, bitki hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlar konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Tarım şirketleri, tarım danışmanlık firmaları veya kamu kuruluşları tarafından işe alınarak çiftçilere ve tarım sektörüne bitki koruma konusunda danışmanlık hizmeti verirler. Hastalık ve zararlı teşhisi, uygun kontrol stratejileri ve kimyasal veya biyolojik mücadele yöntemleri konusunda rehberlik yaparlar.

 2. Araştırmacı: Bitki koruma bölümü mezunları, bitki hastalıkları, zararlılar ve bitki koruma stratejileri üzerine araştırma yapabilirler. Bu kişiler, üniversitelerde, tarım araştırma enstitülerinde veya özel sektördeki araştırma kuruluşlarında çalışabilirler. Bitki hastalıklarının teşhis ve tanısında yeni yöntemler geliştirme, zararlıların biyolojik kontrolü üzerine çalışma veya bitki koruma stratejilerinin etkinliği üzerine araştırmalar yapma gibi görevleri üstlenebilirler.

 3. Tarımsal İlaç ve Biyolojik Ürünler Şirketi Temsilcisi: Bitki koruma mezunları, tarımsal ilaç ve biyolojik ürünler üreten şirketlerde satış temsilcisi veya pazarlama uzmanı olarak çalışabilirler. Bu rolde, tarımsal ilaçlar, pestisitler ve biyolojik ürünlerin satış ve pazarlamasını yaparak çiftçilere ürünler hakkında bilgi verir ve kullanım yönergeleri sunarlar.

 4. Tarımsal Danışman: Bitki koruma mezunları, tarımsal danışmanlık firmalarında veya kendi danışmanlık hizmeti veren şirketlerinde çalışarak çiftçilere tarımsal uygulamalar konusunda rehberlik edebilirler. Bitki hastalıklarının ve zararlıların kontrolü, entegre mücadele stratejileri, uygun tarım uygulamaları ve bitki sağlığı konularında danışmanlık hizmeti sunarlar.

 5. Bitki Karantina Uzmanı: Bitki koruma mezunları, bitki karantina ve fitosanite konularında uzmanlaşarak kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Bu pozisyonda, bitki hastalıklarının ve zararlıların yayılmasını önlemek için bitki ithalatı ve ihracatını düzenleyen mevzuatlara uyum sağlarlar. Bitki karantina kurallarını uygular, bitki sağlığı sertifikasyonu ve izleme programlarını yönetirler.

 6. Akademisyen: Bitki koruma mezunları, üniversitelerde akademik kariyer yapma fırsatına sahiptirler. Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Bitki koruma konusunda dersler verir, araştırma projeleri yürütür ve öğrencilere rehberlik ederler.

Bu sadece bazı örneklerdir ve bitki koruma bölümü mezunları için kariyer seçenekleri çeşitlilik gösterebilir. Bitki koruma mezunları, tarım sektöründeki yenilikleri takip edebilir, yeni teknolojilere adapte olabilir ve bitki sağlığının korunması için önemli bir rol oynayabilirler.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için yapılan bir sınavdır. DGS ile bitki koruma bölümüne geçiş yapmak isteyen adayların, tercih ettikleri üniversitenin ve yılın DGS taban puanlarını takip etmeleri önemlidir.

DGS taban puanları, her üniversitenin ve her yılın farklı olabilir. Bu puanlar, o yılki adayların başarı sıralamaları, kontenjan durumu ve tercih edilen üniversitenin geçmiş yıllardaki taban puanlarına bağlı olarak belirlenir.