edupuan beta

AYT ( Alan Yeterlilik Testi) Nedir? AYT Tarih Konuları? AYT Tarih Soru Sayısı?

17 Ağustos 2023 17:40

Alan Yeterlilik Testi (AYT), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içerisinde yer alan bir alt testtir. YKS, Türkiye'deki lisans ve önlisans düzeyindeki üniversitelere giriş için yapılan bir sınavdır. AYT ise bu sınavın bir parçasıdır ve öğrencilerin belirli lisans programlarına yönelik yetenek ve bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlar.

AYT, öğrencilerin fen bilimleri, sosyal bilimler, eşit ağırlık  alanlarında becerilerini ve bilgi düzeylerini ölçmek için kullanılır. Bu test, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe grubu, sosyoloji, psikoloji gibi dersleri kapsayabilir. AYT'nin amacı, öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için gereken akademik yeterliliği değerlendirmektir.

YKS içerisindeki diğer alt testler ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Dil Bilgisi ve Sözel Anlatım Testi (YDT) şeklindedir. Bu testler bir araya gelerek öğrencilerin üniversiteye girişteki başarı sıralamasını belirlemeye yardımcı olur. 

AYT'ye Kimler Girebilir?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri, yurt dışı okulları) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler. Ancak AYT ' ye girebilmek için YKS başvurusu yapmak ve TYT sınasına girmek zorunludur. Daha önceki yıllarda AYT ye girebilmek için uygulanan 180 baraj puanı uygulaması 2022 yılında kaldırılmıştır. 

AYT Sınavında Hangi Testler Bulunmaktadır?

Ayt Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinde okumak isteyen adayların girmesi gerken bir sınavdır. AYT de Sözel , Sayısal, EA ve YDT testleri bulunmaktadır.

AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır.

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur. YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise AYT ve/veya YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.

AYT Hangi Dersten Kaç Soru Çıkar?

2023-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi; (40 Soru) Sosyal Bilimler-2 Testi ( 40 soru), Matematik Testi  (40 soru) ve Fen Bilimleri Testi (40 soru) yer almaktadır. 2023-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

 • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih/1 10 soru Coğrafya/1  6 soru) toplam 40 soru vardır.
 • Sosyal Bilimler-2 Testinde (Tarih/2 11 soru, Coğrafya/2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu soruları) toplamda 40 soru vardır. 
 • Matematik Testi de toplam 40 soru
 • Fen Bilimleri Testi ( Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru) toplam 40 soruyu içerir. 

AYT de toplamda 160 soru sorulurken adaylara 180 dakika süre verilmektedir. Adaylar istedikleri testlerdeki soruları cevaplaya bilmektedirler.

AYT'de Kimler Hangi Testleri Çözlemli?

Adaylar okumak istedikleri ve tercih yapacakları bölümlere göre aşağıda belirtilmiş testleri çözmeleri gerekmektedir.

Sayısal adayları: Matematik + Fen Bilimleri 

Sözel Adayları: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 + Sosyal Bilimler-2 

Eşit Ağırlık Adayları: Matematik + Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 

AYT puanı hesaplanırken, adayların TYT puanının %40’ı, AYT puanının ise %60’ı baz alınır. 

Üniveristelerin hangi bölümü hangi puan türüne göre aldığını bilmek ve sınavlara hazırlanırken o testlere ağırlık vermek sizin için daha verimli olacaktır.

AYT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

AYT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

AYT Tarih Konuları Hangileridir?

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT Tarih Soru Sayısı ve Soru Dağılımı

Ayt Tarih-1 10 Soru /Ayt Tarih-2 11 soru çıkmaktadır. Aşağıdaki Tabloda toplam soru saysısı ve dağılımı verilmiştir.

 

Konular 2023 2022 2021 2020
Tarih ve Zaman 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 2 2
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 3 1 1
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1
Beylikten Devlete Osmanlı 3 1 1
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1
Dünya Gücü Osmanlı  1 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 2 2
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1
Sermaye ve Emek 1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 2 4
İnkılap Tarihi Tüm Konular
Milli Mücadele 5 4 4 3
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 3 2 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 2
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi
Küreselleşen Dünya
Soru Sayısı 21 21 21 21

Soru dağılımı önceki yıllardan derlenmiş ve bilgilendirme amaçlıdır.Daha net bilgiler için ÖSYM nin önceki yıllarda çıkmış sorularına bakmanızı öneririz.

AYT Tarih Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

Konuları Sistematik Bir Şekilde Öğrenin: Tarih dersi genellikle belirli tarih aralıklarını ve olayları içerir. Konuları sistematik bir şekilde öğrenerek, tarih akışını ve ilişkileri daha iyi anlamaya çalışın.

Ders Notlarını ve Kitapları Dikkatlice İnceleyin: Derslerde aldığınız notları düzenli olarak gözden geçirin ve ders kitaplarını dikkatlice okuyun. Önemli olayları, tarihçilerin görüşlerini ve dönem özelliklerini not alın.

Kavramları Anlayın: Tarihsel kavramları ve terimleri iyi anlamak, olayların nedenlerini, sonuçlarını ve etkilerini daha iyi analiz etmenize yardımcı olabilir.

Tarihçilerin ve Teorilerin İncelenmesi: Tarihi olayları ve süreçleri farklı tarihçilerin ve tarih teorilerinin bakış açılarından inceleyerek derinlemesine anlamaya çalışın.

Kaynak Çalışması Yapın: Tarih dersi için farklı kaynaklar kullanarak farklı bakış açıları kazanmaya çalışın. Farklı tarihçilerin veya dönemde yaşamış kişilerin yazdığı metinleri inceleyerek olayları farklı açılardan değerlendirin.

Kronolojik Sıralama: Tarihsel olayları kronolojik olarak sıralayarak, belirli bir dönemin olaylarını ve gelişmelerini takip etmeye çalışın.

Harita ve Görsel Materyalleri Kullanın: Haritalar, grafikler ve görsel materyaller kullanarak olayların coğrafi konumlarını, hareketlerini ve değişimlerini anlamaya çalışın.

Kendi Açınızı Geliştirin: Tarihi olaylar ve dönemler hakkında kendi görüşlerinizi oluşturmaya çalışın. Olayları analiz ederken eleştirel düşünceyi kullanarak kendi açınızı geliştirin.

Özet ve Kavram Haritaları Oluşturun: Önemli tarih dersi konularını özetler veya kavram haritaları oluşturarak görsel bir şekilde düzenleyin.

Örnek Sorular Çözün: Tarih dersi sınavları için örnek sorular çözerek hem bilgilerinizi pekiştirin hem de sınav formatına alışın.

Kendi Kendinize Sınav Yapın: Öğrendiğiniz bilgileri kendi kendinize sınav yaparak test edin. Bu, ne kadar iyi öğrendiğinizi ve hangi alanlarda daha fazla çalışmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir.

Sınav Teknikleri ve Zaman Yönetimi: Sınav anında etkili zaman yönetimi yapmak, soruları dikkatlice okumak ve cevapları açık ve mantıklı bir şekilde sunmak önemlidir.

Tarih dersi, analitik düşünme, dönemleri ve olayları bağlantılandırma yetenekleri gerektiren bir alandır. Konuları derinlemesine anlamak ve tarihçilerin bakış açılarına hakim olmak önemlidir. Düzenli çalışma, farklı kaynakları kullanma ve örnek sorular çözme gibi yöntemlerle tarih dersi sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Mutlu Yarınlar İçin Mutlu Bireyler.

 

 

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.