edupuan beta

TYT ( Temel Yeterlilik Testi) Nedir? TYT Coğrafya Konuları? TYT Coğrafya Soru Sayısı?

15 Ağustos 2023 18:53

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içerisinde yer alan bir alt testtir. YKS, lisans ve önlisans düzeyindeki üniversitelere kabul için yapılan bir sınavdır. Testin amacı mantıksal düşünme akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. 

TYT'nin amacı, öğrencilerin temel matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, türkçe ve edebiyat gibi alanlardaki bilgi seviyelerini değerlendirmektir. Test, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve temel akademik becerilerini ölçmeyi hedefler.

TYT, YKS'nin birinci oturumu olarak kabul edilir ve öğrencilerin üniversiteye girişteki başarı sıralamasını belirlemeye yardımcı olur. YKS içerisindeki diğer alt testler, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Dil Bilgisi ve Sözel Anlatım Testi (DİL) şeklindedir. Bu testler bir araya gelerek öğrencilerin üniversiteye kabul edilirken kullanılan puanlarını oluşturur.

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur.

TYT Sınavında Hangi Testler Bulunmaktadır?

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanda temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen sınavdır.

TYT ' de Kaç Soru Çıkıyor?

 • Türkçe: 40 soru 
 • Matematik: 40 soru 
 • Sosyal Bilimler: 20 soru (Coğrafya 5 soru, Tarih 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru )
 • Fen Bilimleri: 20 soru (Fizik, Kimya, Biyoloji)

TYT 'de Süre Ne Kadardır?

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanda temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen sınavdır.Sınavda toplam 120 soru çıkmakta ve sınav süresi 165 dakikadır.

TYT  Coğrafya Konuları Hangileridir?

TYT Coğrafya dersinden 5 soru çıkmaktadır.

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su – Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler

TYT Coğrafya Soru Sayısı Ve Soru Dağılımı 

Konular 2023 2022 2021 2020
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi 1 1
Atmosfer ve Sıcaklık 1 1
İklim Bilgisi 1 1 1
iç ve Dış Kuvvetler 1 1 1
Nüfus ve Yerleşme 2 1 1
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Ekonomik Faaliyetler 1
Bölgeler 1 1
Uluslararası Ulaşım Hatları
Doğal Afetler 1 1
Soru Sayısı 5 5 5 5

Soru dağılımı önceki yıllardan derlenmiş ve bilgilendirme amaçlıdır.Daha net bilgiler için ÖSYM nin önceki yıllarda çıkmış sorularına bakmanızı öneririz.

TYT Coğrafya Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyım?

Konuları Sistematik Bir Şekilde İnceleyin: Coğrafya geniş bir alandır ve farklı konuları içerir. Konuları sistematik bir şekilde inceleyerek haritalama, yerel işaretler, iklim, ekosistemler, nüfus gibi temel alanları öğrenmeye çalışın.

Haritalama Becerilerini Geliştirin: Coğrafya derslerinde haritalar önemlidir. Harita okuma, yorumlama ve çizme becerilerinizi geliştirin.

Konu Anlatımları ve Görsel Materyalleri Kullanın: Konu anlatımları, videolar, görsel materyaller ve interaktif haritalar gibi kaynakları kullanarak konuları daha iyi anlamaya çalışın.

Not Alın: Dersleri dinlerken veya kitapları okurken not almak, bilgilerinizi daha iyi pekiştirmenize yardımcı olabilir.

Gerçek Dünya Örnekleri ile İlişkilendirin: Coğrafya, gerçek dünya olayları ve yerel işaretlerle ilişkilendirilerek daha iyi anlaşılabilir. Derslerde öğrendiğiniz konuları günlük hayatla bağlantılandırmaya çalışın.

Özetler ve Kavram Haritaları Oluşturun: Coğrafya konularını özetler veya kavram haritaları oluşturarak görsel bir şekilde düzenleyin.

Alan Çalışmaları ve Araştırmalar: Coğrafya, saha çalışmaları ve araştırmalarla desteklenirse daha iyi anlaşılabilir. Yerel alanlarda gözlem yapın ve coğrafi özellikleri inceleyin.

Vaka Çalışmaları ve İncelemeler: Coğrafya konularını vaka çalışmaları veya coğrafi incelemeler ile desteklemeye çalışın. Özel örnekler üzerinden teorik konuları daha iyi anlamaya çalışın.

Mantık ve Bağlantıları Anlamaya Çalışın: Coğrafya, yerel işaretlerin ve olayların arasındaki mantıklı bağlantıları anlamayı gerektirir. Farklı coğrafi unsurların nasıl birbiriyle etkileşimde olduğunu anlamaya çalışın.

Örnek Sorular Çözün: Coğrafya sınavları için örnek sorular çözerek hem bilgilerinizi pekiştirin hem de sınav formatına aşina olun.

Tekrar ve Gözden Geçirme: Öğrendiğiniz bilgileri düzenli olarak tekrar edin ve gözden geçirin. Özellikle harita okuma, coğrafi terimler ve konuları sık sık tekrarlayın.

Sınav Teknikleri ve Zaman Yönetimi: Sınav esnasında etkili zaman yönetimi yapmak, soruları dikkatlice okumak ve cevapları açık ve mantıklı bir şekilde sunmak önemlidir

Mutlu Yarınlar İçin Mutlu Bireyler.

 

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.