edupuan beta

TYT ( Temel Yeterlilik Testi) Nedir? TYT Fen Bilimleri Konuları? TYT Fen Bilimleri Soru Sayısı?

13 Ağustos 2023 19:20

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içerisinde yer alan bir alt testtir. YKS, lisans ve önlisans düzeyindeki üniversitelere kabul için yapılan bir sınavdır. Testin amacı mantıksal düşünme akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. 

TYT'nin amacı, öğrencilerin temel matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, türkçe ve edebiyat gibi alanlardaki bilgi seviyelerini değerlendirmektir. Test, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve temel akademik becerilerini ölçmeyi hedefler.

TYT, YKS'nin birinci oturumu olarak kabul edilir ve öğrencilerin üniversiteye girişteki başarı sıralamasını belirlemeye yardımcı olur. YKS içerisindeki diğer alt testler, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Dil Bilgisi ve Sözel Anlatım Testi (DİL) şeklindedir. Bu testler bir araya gelerek öğrencilerin üniversiteye kabul edilirken kullanılan puanlarını oluşturur.

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur.

TYT Sınavında Hangi Testler Bulunmaktadır?

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanda temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen sınavdır.

TYT ' de Kaç Soru Çıkıyor?

 • Türkçe: 40 soru 
 • Matematik: 40 soru 
 • Sosyal Bilimler: 20 soru (Tarih, Coğrafya) 
 • Fen Bilimleri: 20 soru (Fizik, Kimya, Biyoloji)

TYT 'de Süre Ne Kadardır?

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanda temel bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçen sınavdır.Sınavda toplam 120 soru çıkmakta ve sınav süresi 165 dakikadır.

TYT  Fen Bilimleri Konuları Hangileridir?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşamasıdır ve dört ana konu başlığından oluşur. Fen Bilimleri testi konu başlıkları aşağıda verilmiştir.Fen bilimleri Fizik (7 soru), Kimya (7 soru), Biyoloji (6 soru ) olacak şekilde toplamda 20 sorudan oluşmaktadır.Fizik, Kimya , Biyoloji konu başlıkları ayrı ayrı verilmiştir.

TYT Fizik Konuları Hangileridir?

TYT Fizik dersinden toplamda 7 soru çıkmaktadır. 

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik

 

TYT Fizik Soru Sayısı ve  Soru Dağılımı

         
YIL 2023 2022 2021 2020
Fizik Bilimine Giriş - - 1 -
Madde Ve Özellikleri 1 1 - 1
Hareket ve Kuvvet 1 1 1 1
İş, Güç ve  Enerji - - - 1
Isı, Sıcaklık ve Genleşme 1 1 1 1
Elektrostatik 1 - - -
Elektrik Akımı ve Devreler - 1 1 1
Manyetizma - - - -
Basınç 1 1 - -
Kaldırma Kuvveti - - 1 -
Dalgalar 1 1 1 -
Optik 1 1 1 2
Soru Sayısı 7 7 7 7

Soru dağılımı önceki yıllardan derlenmiş ve bilgilendirme amaçlıdır.Daha net bilgiler için ÖSYM nin önceki yıllarda çıkmış sorularına bakmanızı öneririz.

 

TYT Kimya  Konuları Hangileridir?

TYT Kimya  dersinden toplamda 7 soru çıkmaktadır. 

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji

 

TYT Kimya Soru Sayısı ve Soru Dağılımı 

Yıllar 2023 2022 2021 2020
Kimya Bilimi 1 1 1 -
Atomun Yapısı - - 1 1
Periyodik Tablo 1 1 - 1
Maddenin Halleri 1 1 1 1
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 1 1
Kimyasal Hesaplamalar - 1 1 -
Kimyanın Temel Kanunları 1 - - -
Asit, Baz ve Tuz 1 1 1 1
Karışımlar 1 1 1 1
Kimya Her Yerde - - - 1
Soru Sayısı 7 7 7 7

Soru dağılımı önceki yıllardan derlenmiş ve bilgilendirme amaçlıdır.Daha net bilgiler için ÖSYM nin önceki yıllarda çıkmış sorularına bakmanızı öneririz.

TYT Biyoloji Konuları Hangileridir?

TYT Biyoloji dersinden toplamda 6 soru çıkmaktadır. 

 • Biyoloji Bilimi
 • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı ve İşlevi
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
 • Hücre bölünmesi ve üreme
 • Kalıtım
 • Modern Genetik Uygulamaları
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Dünyamız
 • Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

 

TYT Biyoloji Soru Sayısı ve Soru Dağılımı 

 

Yıllar 2023 2022 2021 2020
Canlıların Ortak Özellikleri 1 - - 1
Canlıların Temel Bileşenleri - 1 1 1
Hücre ve Organelleri 1 1 1 -
Madde Geçişleri - - - -
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 1 1
Hücre Bölünmeleri ve Üreme 1 1 1 1
Kalıtım 1 1 1 1
Ekosistem Ekoloji 1 1 1 1
Bitkiler Biyolojisi - - - -
Soru Sayısı 6 6 6 6

Soru dağılımı önceki yıllardan derlenmiş ve bilgilendirme amaçlıdır.Daha net bilgiler için ÖSYM nin önceki yıllarda çıkmış sorularına bakmanızı öneririz.

TYT Fen Bilimleri Sınavına Nasıl Çalışmalıyım?

Ders Notlarını Düzenli Tutun: Derslerde aldığınız notları düzenli bir şekilde tutun. Konu başlıklarını ve önemli noktaları not alarak gözden geçirebilirsiniz.

Konu Başlıklarını Belirleyin: Ders içeriğini konu başlıklarına ayırarak neyin ne olduğunu net bir şekilde anlayın. Her konunun hangi konuya ait olduğunu ve hangi konuların birbirleriyle ilişkili olduğunu göz önünde bulundurun.

Çalışma Programı Oluşturun: Ders içeriğini belirledikten sonra, belirli bir çalışma programı oluşturun. Her gün düzenli bir şekilde belirli konuları gözden geçirerek ilerleyin. Konuları belli bir sırayla ele alarak tüm ders içeriğini kapsayacak şekilde plan yapın.

Örnek Sorular Çözün: Ders kitabınızda veya kaynak kitaplarda yer alan örnek soruları çözerek konuları daha iyi anlayabilirsiniz. Bu, konuları pekiştirmenize ve sınav formatına alışmanıza yardımcı olur.

Kavramları Anlamlandırın: Her konunun temel kavramlarını ve prensiplerini anlayın. Özellikle dil bilgisi konularında, örnek cümlelerle kavramları anlamlandırarak öğrenmeye çalışın.

Özetler Hazırlayın: Her konuyu özetleyerek kendi cümlelerinizle yeniden yazın. Bu özetler, konuları tekrar gözden geçirirken ve hızlıca göz atarken size yardımcı olur.

Soru Bankaları ve Test Çözümü: Sınav tarzındaki soruları çözmek için örnek sorular içeren kitaplar veya çevrimiçi kaynakları kullanabilirsiniz. Bu, sınav formatını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tekrar Edin: Öğrenilen konuları düzenli olarak tekrar edin. Daha önce öğrendiğiniz konuları unutmamak için periyodik olarak gözden geçirin.

Sorular Sorun: Konuları anlamadığınız veya karıştırdığınız noktalarda öğretmeninizden veya arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Sorularınızı çekinmeden sormak, konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Pratik Yapın: Yazılı ifade yeteneğinizi geliştirmek için yazılı ödevler ve denemeler yazarak pratik yapın. Anlatım, dil bilgisi ve yazım kurallarını uygulamalı olarak kullanarak daha iyi öğrenirsiniz.

Zaman Yönetimine Dikkat Edin: Sınav anında zamanı iyi yönetebilmek için pratik sınavlar yapın. Bu, sınav sırasında daha rahat ve etkili bir şekilde soruları cevaplamanıza yardımcı olur.

Dinlenin: Sınav sürecinde dinlenmeye ve stresten uzak durmaya özen gösterin. Yeterli uyku almak, beslenme düzenine dikkat etmek ve stres yönetimi teknikleri kullanmak sınav performansınızı olumlu etkiler.

Mutlu Yarınlar İçin Mutlu Bireyler

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.