edupuan beta

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tus Taban Puanları

Alan Kurum Kontenjan Türü Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Yıl
Alan Kurum Kontenjan Türü Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Yıl
Alan Kurum Kontenjan Türü Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tus Taban Puanları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, çocukların doğum anından ergenlik dönemine kadar olan yaş aralığında (0-18 yaş) sağlığını koruma, geliştirme, değerlendirme ve tedavi etme konularıyla ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlık dalı, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını ele alırken, çocukluk döneminde ortaya çıkan hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi gibi konuları da içerir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerini izlemek, aşı takvimi uygulamak, beslenme danışmanlığı yapmak gibi temel sağlık hizmetlerini sunarlar. Aynı zamanda çocuklarda görülen yaygın hastalıkların teşhis ve tedavisi konularında uzmanlaşmışlardır. Bunun yanı sıra, genetik hastalıklar, konjenital anormallikler, nörolojik bozukluklar, enfeksiyon hastalıkları, bağışıklık sistemi sorunları gibi daha spesifik konularda da çalışabilirler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, çocukların özel ihtiyaçlarını ve duyarlılıklarını anlayarak, ailelere rehberlik etmekte ve çocuk sağlığıyla ilgili önemli bilgiler sunmaktadırlar. Aynı zamanda erken dönemde tanı ve tedavi ile çocukluk dönemindeki sağlık sorunlarının uzun vadeli etkilerini azaltmayı amaçlarlar.

Bu uzmanlık dalı, genellikle "pediatri" olarak da adlandırılır ve çocukların sağlığını korumak ve hastalıklarını yönetmek amacıyla geniş bir yelpazede tıbbi beceri ve bilgi gerektirir.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Dersleri Nelerdir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının eğitim süreci oldukça kapsamlıdır ve genellikle aşağıdaki temel konulardan oluşur:

Temel Tıp Bilimleri: Tıp eğitiminin başlangıcında olduğu gibi, temel tıp bilimleri olan anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi dersler çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitiminin temelini oluşturur.

Pediatri Temelleri: Pediatrik fizyoloji ve gelişim, çocuklarda normal büyüme ve gelişme süreçleri, immünoloji gibi çocuk sağlığına özgü temel konuları içerir.

Çocuk Nörolojisi: Çocuklarda görülen nörolojik hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili eğitim verilir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları: Çocuklarda yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıkları, aşı takvimi, immünizasyon stratejileri gibi konular ele alınır.

Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi: Çocukların zihinsel ve duygusal sağlığı ile ilgili temel bilgiler verilir. Bu alan, çocukların ruhsal sağlığını anlama ve destek sağlama açısından önemlidir.

Yenidoğan Bakımı ve Neonatoloji: Yenidoğan bebeklerin sağlık değerlendirmesi, prematürite, yenidoğan yoğun bakımı gibi konuları içerir.

Genetik ve Metabolizma: Kalıtsal hastalıklar, genetik danışmanlık, metabolizma bozuklukları gibi konulara odaklanılır

Çocuk Cerrahisi: Çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren durumlar ve cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilir.

Çocuk Kardiyolojisi: Çocuklarda kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, teşhis ve tedavi yöntemleriyle ilgili eğitim verilir

Beslenme ve Büyüme: Çocuklarda beslenme ihtiyaçları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve büyüme izlemi konularına odaklanılır.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji: Çocuklarda görülen alerjik reaksiyonlar, immün sistem hastalıkları gibi konulara değinilir.

Çocuk Onkolojisi: Çocuklarda kanser teşhisi, tedavisi ve takibi ile ilgili temel bilgiler sunulur.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Sırasında Alınan Dersler Nelerdir?

Temel Pediatri Bilimleri:

 • Pediatrik fizyoloji ve gelişim
 • Çocuk anatomisi ve histolojisi
 • Çocuk mikrobiyolojisi ve immünolojisi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları:

 • Pediatrik enfeksiyon hastalıkları
 • İmmünizasyon ve aşılar
 • Çocuk Nörolojisi
 • Pediatrik nöroloji ve nörolojik hastalıklar
 • Epilepsi, sara hastalığı gibi konular

Yenidoğan ve Neonatoloji:

 • Yenidoğan sağlığı ve bakımı
 • Prematürite ve yenidoğan yoğun bakımı

Çocuk Cerrahisi:

 • Pediatrik cerrahi ve cerrahi yöntemler
 • Doğuştan anomalilerin cerrahi tedavisi
 • Çocuk Kardiyolojisi
 • Pediatrik kardiyoloji ve kalp hastalıkları
 • Doğumsal kalp hastalıkları ve tedavileri

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi:

 • Pediatrik kan hastalıkları ve kanser
 • Kan hastalıklarının teşhisi ve tedavisi

Çocuk Gastroenterolojisi:

 • Pediatrik sindirim sistemi hastalıkları
 • Mide-barsak sorunları ve tedavileri

Çocuk Psikiyatrisi ve Psikolojisi:

 • Pediatrik psikiyatrik hastalıklar
 • Çocukların zihinsel sağlığı ve tedavisi

Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi:

 • Pediatrik alerjik reaksiyonlar ve immün sistem hastalıkları
 • Alerji testleri ve tedavi yöntemleri

Çocuk Endokrinolojisi:

 • Pediatrik hormon sistemi hastalıkları
 • Diyabet, tiroid hastalıkları gibi konular

Çocuk Romatolojisi:

 • Pediatrik romatolojik hastalıklar
 • Eklem ve kas sorunlarının tedavisi

Genetik ve Metabolizma:

 • Kalıtsal hastalıklar ve genetik danışmanlık
 • Metabolik hastalıklar ve tedavileri

Çocuk İmmünolojisi:

 • Pediatrik bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Otoimmün hastalıklar ve tedavileri

Beslenme ve Büyüme:

 • Pediatrik beslenme ihtiyaçları ve sağlıklı büyüme
 • Beslenme danışmanlığı ve kilo yönetimi

Etik ve Profesyonellik: Tıbbi etik ve mesleki davranış kuralları.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Nerelerde Çalışırlar?

Hastaneler: Genel hastanelerde veya özel hastanelerde, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerinde çalışabilirler. Bu yerlerde çocukların teşhis, tedavi ve takipleriyle ilgilenirler.

Üniversite Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri: Üniversite hastanelerinde akademik pozisyonlarla çalışarak hem hastane işleyişine katkı sağlarlar hem de tıp öğrencilerine ve uzmanlık öğrencilerine eğitim verirler.

Çocuk Poliklinikleri ve Klinikleri: Özel polikliniklerde veya kliniklerde çalışarak, çocukların sağlık kontrolleri, aşı takibi, hastalık teşhisi ve tedavilerini gerçekleştirebilirler

Çocuk Acil Servisleri: Acil servislerde, aniden ortaya çıkan çocuk hastalıkları ve acil durumlarına müdahale ederler

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri: Yenidoğan bebeklerin sağlık sorunlarına özel olarak odaklanan yoğun bakım ünitelerinde çalışabilirler.

Sağlık Merkezleri ve Klinikler: Çocuk sağlığı hizmetleri sunan sağlık merkezleri ve kliniklerde, çocukların rutin sağlık takipleri ve basit tedavileri gerçekleştirirler.

Çocuk Onkoloji Merkezleri: Çocuk kanserleri ile ilgilenen özel merkezlerde çalışarak kanser teşhisi, tedavisi ve takibini yapabilirler

Çocuk Ruh Sağlığı Merkezleri: Çocukların zihinsel ve duygusal sağlığı ile ilgilenen merkezlerde, çocuk psikiyatrisi ve psikolojisi alanında çalışabilirler

Sağlık Bakanlığı ve Kamu Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve sağlık kurumlarında görev alabilirler.

Araştırma ve Eğitim Kuruluşları: Tıp fakültelerinde ve araştırma kuruluşlarında, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında araştırma yapabilir ve eğitim verirler

Özel Klinikler ve Poliklinikler: Özel tıp merkezlerinde, kendi özel pratiğini açarak çalışabilirler.

Ev Sağlık Hizmetleri: Evde sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda veya bireysel olarak, çocukların evde sağlık kontrollerini yapabilirler.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çalışma Şartları ve Koşulları Nasıldır?

Çalışma Yeri ve Türü: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları hastanelerde, kliniklerde, üniversite hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya kamu sağlık merkezlerinde çalışabilirler. Çalışma yeri, uzmanın iş yükü, hastalıkların türü ve aciliyetine göre farklılık gösterebilir.

Çalışma Süresi: Uzmanlar genellikle vardiyalı çalışabilirler, özellikle acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde. Hafta içi veya hafta sonu nöbetleri gibi düzenlemeler yapılabilir

Hastalık ve Tedavi Spektrumu: Uzmanların çalıştıkları yerdeki hastalık yükü ve tedavi spektrumu, çalışma şartlarını etkiler. Örneğin, çocuk onkoloji merkezinde çalışan bir uzman ile genel pediatri bölümünde çalışan bir uzmanın deneyimleri farklılık gösterebilir

Hasta Sayısı ve Yoğunluk: Çalıştığı kuruluşun büyüklüğüne ve hastaların yoğunluğuna bağlı olarak, uzmanın hasta sayısı ve iş yükü değişebilir.

Akademik Görevler: Üniversite hastanelerinde çalışan uzmanlar, tıp fakültesi öğrencilerine ders verebilir, araştırma projelerine katılabilir ve akademik görevler üstlenebilirler.

Uzmanlık Alanı ve İlgi Alanları: Uzmanlık alanı ve ilgi alanlarına göre, uzmanlar belirli konularda daha fazla uzmanlaşabilirler. Bu da çalışma koşullarını etkileyebilir.

Uzmanın Kişisel Tercihleri: Uzmanın çalışma saatleri, nöbet düzenlemeleri ve çalışma koşullarına yönelik tercihleri de etkileyici olabilir.

Tatil ve İzinler: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları da diğer sağlık profesyonelleri gibi yıllık izin ve tatil haklarına sahiptirler.

Teknolojik İmkanlar: Çalıştıkları sağlık kuruluşunun teknolojik altyapısı, tanı ve tedavi yöntemleri üzerinde etkili olabilir.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Etik İlkeler ve Kuralları Nelerdir?

 1. Çocukların Çıkarları Öncelikli Olmalıdır: Çocuğun en iyi çıkarlarının gözetilmesi her zaman öncelikli olmalıdır. Tedavi planları ve kararlar, çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılmalıdır.

 2. Rıza ve Bilgi Verme: Ebeveynler veya yasal vasi, çocuğun tedavisi ve sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmeli ve onlardan rıza alınmalıdır. Çocukların yaşına ve gelişim düzeyine göre, hastalık ve tedavi hakkında anlaşılır bir şekilde bilgi verilmelidir.

 3. Gizlilik ve Mahremiyet: Çocuğun sağlık durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiler gizli tutulmalıdır. Ancak, ebeveynler veya yasal vasi gerektiğinde bilgilendirilmelidir.

 4. Empati ve Saygı: Çocuklara ve ailelerine empati göstermek ve saygı duymak önemlidir. Onların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak, tedavi sürecini desteklemek gerekir.

 5. Eşitlik ve Adalet: Sağlık hizmetleri, ırk, cinsiyet, etnik köken veya sosyoekonomik durum gibi faktörlere göre eşit ve adil bir şekilde sunulmalıdır.

 6. Zorunlu Bildirimler ve Koruma: Eğer çocuğun sağlığı veya güvenliği tehlikede ise, yasal gerekliliklere uygun olarak ilgili kurum ve makamlara bildirimde bulunulmalıdır.

 7. Tedavi Seçenekleri ve Karar Alma: Çocuklara ve ailelere tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmeli ve tedaviye karar verme sürecine katılımı teşvik edilmelidir.

 8. Araştırma Etik Kuralları: Çocukların katıldığı tıbbi araştırmalar sırasında etik kurallara uyulmalıdır. Araştırmalarda çocukların güvenliği ve refahı öncelikli olmalıdır.

 9. İşbirliği ve İletişim: Ailelerle iyi iletişim kurarak işbirliği yapılmalıdır. Tedavi sürecinin anlaşılır şekilde paylaşılması ve ailelerin karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilmelidir.

 10. Hasta Doğrulması: Uzmanlar, çocukların kimlik doğrulamasını titizlikle yaparak, yanlış hastaya müdahale riskini en aza indirmelidir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı Nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi alabilmek için girdiği bir sınavdır. Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülür.

TUS, genellikle yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılır. Sınav, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki aşamadan oluşur. Temel tıp bilimleri testi, tıp fakültesinin ilk üç yılında öğretilen derslerle ilgili soruları içerir. Klinik tıp bilimleri testi ise, tıp fakültesinin son iki yılında öğretilen derslerle ilgili soruları içerir.

TUS'ta başarılı olan adaylar, tercih ettikleri tıbbi uzmanlık programlarına yerleştirilirler. Bu programlar, genellikle üç ila altı yıl arasında süren ve belirli bir tıbbi alanda uzmanlaşmayı sağlayan yoğun eğitim programlarıdır.

TUS, tıp fakültesi mezunlarının tıbbi kariyerlerinde önemli bir adımdır ve genellikle yoğun bir hazırlık süreci gerektirir. Sınav, adayların tıbbi bilgilerini, problem çözme becerilerini ve klinik karar verme yeteneklerini değerlendirir.