edupuan beta

Ebelik Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Ebelik Dgs Taban Puanları Güncel

Ebelik Dgs Taban Puanları Güncel

Ebelik nedir?

Ebelik, hamilelik, doğum, doğum sonrası dönem ve bebek bakımı gibi konularla ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Ebelik, anne ve bebeğin sağlığını korumak, hamilelik sürecini takip etmek, doğum sürecinde destek sağlamak ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak gibi görevleri yerine getirir.

Ebelik, gebelik öncesi danışmanlık, doğum sürecinde doğumun takibi, normal doğumun gerçekleştirilmesi, doğum sonrası bakım ve destek, lohusa dönemi izlemi, emzirme danışmanlığı, bebek bakımı gibi konularda anne ve ailesine sağlık hizmeti sunar.

Ebelik bölümü öğrencileri, temel tıbbi bilgileri, obstetrik (doğum bilimi) ve jinekoloji konularını, gebelik süreci ve doğumla ilgili bilgileri, doğum tekniklerini, doğum sonrası bakım ve bebek beslenmesi konularını öğrenir. Ebelik, sağlık kurumlarında, doğumhanelerde, doğum kliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kadın doğum kliniklerinde ve polikliniklerde çalışabilir. Ayrıca kendi muayenehanesini açarak bağımsız olarak da çalışabilirler.

Ebelik bölümünde hangi dersler ve eğitimler verilir?

Ebelik bölümünde genellikle aşağıdaki dersler ve eğitimler verilir:

 1. Temel Tıbbi Bilimler: Anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel tıp bilimleri ebelik öğrencilerine aktarılır.

 2. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları: Kadın anatomisi, jinekolojik hastalıklar, üreme sağlığı, kadın doğum hekimliğiyle ilgili konular bu ders kapsamında işlenir.

 3. Gebelik ve Doğum Süreci: Gebelik süreci, prenatal bakım, doğumun takibi, normal doğumun gerçekleştirilmesi, doğum teknikleri, doğum komplikasyonları, acil obstetrik durumlar gibi konular bu ders altında ele alınır.

 4. Loğusa Dönemi ve Yenidoğan Bakımı: Doğum sonrası bakım, lohusalık dönemi izlemi, emzirme danışmanlığı, yenidoğan bebek bakımı, bebek beslenmesi ve gelişimi gibi konuları içerir.

 5. Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık: Doğum kontrol yöntemleri, aile planlaması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sağlık ve eğitim gibi konular bu ders altında yer alır.

 6. Psikososyal Destek ve İletişim: Hamilelerle, doğum yapan kadınlarla, ailelerle ve bebeklerle etkili iletişim kurma, psikososyal destek sağlama ve danışmanlık becerilerini geliştirme üzerine odaklanır.

 7. Araştırma Yöntemleri ve Ebelik Uygulamaları: Ebelik mesleğine yönelik araştırma yöntemleri, bilimsel çalışmalar, hasta kayıtları tutma, klinik uygulamalar ve staj sürecini kapsar.

Ebelik bölümü eğitimi genellikle teorik derslerin yanı sıra klinik uygulamalar, stajlar ve saha çalışmalarını da içerir. Bu şekilde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik becerilerle birleştirerek mesleki deneyim kazanırlar. Ebelik eğitimi süresince öğrencilere, hamilelerin, doğum yapan kadınların ve bebeklerin sağlık ve refahını koruma konusunda gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanır.

Ebelik bölümü için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Ebelik bölümünde başarılı olmak ve ebelik mesleğini icra etmek için aşağıdaki özelliklere sahip olmak önemlidir:

 1. İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri: Ebelik mesleği, hamileler, doğum yapan kadınlar ve ailelerle doğrudan etkileşim gerektirir. İyi iletişim becerilerine sahip olmak, empati yapabilme yeteneği ve insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme önemlidir.

 2. Duyarlılık ve Sabır: Ebelik mesleği, bazen stresli ve duygusal anlara şahit olmayı gerektirebilir. Duyarlılık, sabır ve sakinlik, hem anne hem de ebe için önemlidir.

 3. Sorumluluk ve Güvenilirlik: Ebelik mesleği, insan hayatıyla doğrudan ilgilenen bir meslektir. Sorumluluk bilinci yüksek olmalı ve doğum sürecinde annenin ve bebeğin sağlığını koruma konusunda güvenilir olunmalıdır.

 4. Esneklik ve Hızlı Karar Verme Yeteneği: Doğum süreci bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğiniz bir süreç olabilir. Esnek olmak, değişen durumlara uyum sağlamak ve hızlı karar verme yeteneği önemlidir.

 5. Bilimsel ve Tıbbi Bilgiye İlgili: Ebelik mesleği, tıbbi ve bilimsel bilgilerin uygulanmasını gerektirir. Anatomiden fizyolojiye, doğum tekniklerinden hastalıklara kadar geniş bir yelpazede bilgiye sahip olmak ve güncel gelişmeleri takip etmek önemlidir.

 6. Takım Çalışması: Ebelik, genellikle bir sağlık ekibi içinde çalışır. İyi bir takım oyuncusu olmak, diğer sağlık profesyonelleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilme yeteneği önemlidir.

 7. Dikkat ve Hassasiyet: Doğum süreci, ayrıntılara dikkat etmeyi ve hassas olmayı gerektirebilir. Küçük ayrıntıları gözlemlemek ve doğru bir şekilde belgelemek önemlidir.

Bu özellikler, ebelik mesleğinde başarılı olmak için önemli olsa da, ebelik bölümüne başvuruda bulunacak adayların özelliklerini geliştirme fırsatı da bulacakları unutulmamalıdır. Ebelik bölümü eğitimi sürecinde bu becerilerin ve özelliklerin daha da geliştirilmesi hedeflenir.

Ebelik bölümü öğrencilerinin staj yapma imkanı var mıdır?

Evet, ebelik bölümü öğrencilerinin staj yapma imkanı bulunmaktadır. Stajlar, ebelik eğitiminin önemli bir parçasıdır ve öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunar. Stajlar, öğrencilerin klinik ortamda doğrudan deneyim kazanmalarını sağlar ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Ebelik bölümü öğrencileri, staj sürecinde farklı sağlık kurumlarında, doğumhanelerde, doğum kliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kadın doğum kliniklerinde veya polikliniklerde görev alabilirler. Staj dönemi boyunca öğrenciler, gebelik takibi yapma, normal doğum gerçekleştirme, doğum komplikasyonlarına müdahale etme, doğum sonrası bakım ve danışmanlık gibi pratik becerileri uygulama fırsatı bulurlar.

Staj süresi ve içeriği, üniversitelerin programına ve yerel düzenlemelere göre değişebilir. Öğrenciler, stajlarını belirli bir süre boyunca tamamlarlar ve genellikle staj süresince öğretmenler veya deneyimli ebe gözetiminde çalışırlar. Bu süreç, öğrencilerin sahada aktif olarak çalışarak mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlar.

Ebelik mezunları hangi alanda uzmanlaşabilir?

Ebelik mezunları, ebelik mesleğinde çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanına sahiptir. İşte ebelik mezunlarının uzmanlaşabileceği bazı alanlar:

 1. Doğum Hemşireliği: Doğum hemşireliği, doğum sürecinin takibi, doğumun gerçekleştirilmesi ve doğum sonrası bakım konularında uzmanlaşmayı içerir. Doğum hemşireleri, doğumhanelerde, doğum kliniklerinde veya hastanelerde çalışabilirler.

 2. Lohusa Bakımı ve Emzirme Danışmanlığı: Lohusa bakımı ve emzirme danışmanlığı alanında uzmanlaşan ebe, lohusa dönemi izlemi, emzirme danışmanlığı, anne ve bebek sağlığıyla ilgili hizmetleri sunar. Hastanelerde, doğum kliniklerinde veya aile sağlığı merkezlerinde çalışabilirler.

 3. Yenidoğan Bakımı ve Neonatal Yoğun Bakım: Yenidoğan bakımı ve neonatal yoğun bakım alanında uzmanlaşan ebeler, yenidoğan bebeklerin sağlık durumunu takip eder, gelişimlerini izler ve gerektiğinde tıbbi müdahalede bulunurlar. Hastanelerde, neonatal yoğun bakım ünitelerinde veya neonatoloji bölümlerinde çalışabilirler.

 4. Jinekolojik Sağlık ve Kadın Hastalıkları: Jinekolojik sağlık ve kadın hastalıkları alanında uzmanlaşan ebeler, jinekolojik muayeneler yapar, jinekolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde görev alır. Kadın doğum kliniklerinde, kadın sağlığı merkezlerinde veya özel jinekoloji polikliniklerinde çalışabilirler.

 5. Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık: Aile planlaması ve cinsel sağlık alanında uzmanlaşan ebeler, doğum kontrol yöntemleri hakkında danışmanlık yapar, cinsel sağlık eğitimleri verir ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili hizmetler sunar. Aile sağlığı merkezlerinde, kliniklerde veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Bu sadece bazı örneklerdir ve ebelik mezunları, ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak farklı uzmanlık alanlarına yönelebilirler. Uzmanlaşma, genellikle deneyim, ileri eğitim veya sertifikasyon programlarıyla desteklenir.

Ebelik mesleğinin çalışma saatleri nasıldır?

Ebelik mesleğinin çalışma saatleri genellikle esnek olabilir ve değişkenlik gösterebilir. Ebelik mesleği, doğum sürecinin doğası gereği gece-gündüz, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın hizmet verilebilen bir meslektir. Çünkü doğumlar öngörülemeyen bir şekilde gerçekleşebilir ve bir doğumun süresi uzun olabilir.

Doğumhanelerde, doğum kliniklerinde veya hastanelerde çalışan ebeler, vardiyalı çalışma sistemine tabi olabilirler. Bu durumda, sabah, akşam veya gece vardiyalarında görev alabilirler. Doğumlar genellikle beklenmedik zamanlarda gerçekleşebileceği için, ebelerin nöbet tutma veya acil durumlarda çağrılmaya hazır olma durumu da olabilir.

Ayrıca, ebelik mesleğinde özel muayenehane açarak kendi çalışma saatlerini belirleme imkanı da vardır. Bu durumda, ebe kendi muayenehanesinde çalışma saatlerini belirleyebilir ve randevularına göre çalışabilir.

Ebelik mesleği, bazı durumlarda yoğun ve stresli olabilir. Doğum sürecinde uzun saatler ayakta kalma, hızlı kararlar verme ve esneklik gerektiren durumlarla karşılaşma ihtimali vardır. Ancak, meslek içerisinde çalışma saatleri ve koşulları, kurum ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

Ebelik bölümü mezunları ne kadar maaş alır?

Ebelik bölümü mezunlarının maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında çalışılan ülke, çalışma yeri, deneyim düzeyi, pozisyon ve çalışılan sağlık kuruluşu gibi etmenler bulunur. Ayrıca, maaşlar ekonomik koşullar, sektörün talebi ve yerel düzenlemeler gibi faktörlere de bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, Türkiye'de ebelik maaşları, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya göre farklılık gösterebilir. Devlet hastanelerinde çalışan bir ebe genellikle devletin belirlediği bir maaş skalasına tabidir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ebelerin maaşları ise kurumun büyüklüğü, konumu ve çalıştıkları pozisyona bağlı olarak değişebilir.

Ayrıca, deneyim düzeyi de maaşları etkileyen bir faktördür. Yeni mezun bir ebe genellikle daha düşük bir maaşla başlarken, deneyim ve uzmanlık kazandıkça maaşlarında artış gözlemlenebilir.

Özetlemek gerekirse, ebelik bölümü mezunlarının maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişir ve genel olarak ülkeden ülkeye, çalışma yeri ve deneyim düzeyine göre farklılık gösterir. Bu nedenle, kesin bir maaş rakamı vermek zordur ve güncel verilere yerel kaynaklardan veya sağlık kuruluşlarından ulaşmak daha doğru olabilir.

Ebelik bölümü mezunlarının iş imkanları nasıldır?

Ebelik bölümü mezunlarının iş imkanları genellikle sağlık sektöründe geniş bir yelpazede mevcuttur. Ebelik mezunları, kamu sağlık kuruluşlarında, özel hastanelerde, doğumhanelerde, doğum kliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kadın doğum kliniklerinde, jinekoloji polikliniklerinde, üniversite hastanelerinde ve özel muayenehanelerde istihdam edilebilirler.

Ebelik mezunları, aşağıdaki alanlarda iş imkanları bulabilirler:

 1. Doğumhane ve Doğum Klinikleri: Ebelik mezunları, doğum sürecini takip etme, normal doğum gerçekleştirme, doğum sonrası bakım ve danışmanlık gibi görevleri yerine getirebilirler.

 2. Aile Sağlığı Merkezleri: Aile sağlığı merkezlerinde, ebelik mezunları hamilelik takibi, doğum sonrası bakım, emzirme danışmanlığı, aile planlaması ve genel kadın sağlığı hizmetleri sunabilirler.

 3. Jinekoloji Poliklinikleri: Ebelik mezunları, jinekolojik muayeneler yapabilir, jinekolojik hastalıkların takibi ve tedavisi konusunda hizmet verebilirler.

 4. Neonatal Yoğun Bakım Üniteleri: Yenidoğan bakımı ve neonatal yoğun bakım alanında uzmanlaşan ebeler, yenidoğan bebeklerin sağlık durumunu izleyebilir, tedavi edebilir ve bakımını yapabilirler.

 5. Özel Muayenehaneler: Ebelik mezunları, kendi muayenehanelerini açarak özel olarak çalışabilirler. Bu durumda, gebelik takibi, doğum sonrası bakım, emzirme danışmanlığı gibi hizmetler sunabilirler.

Ebelik mezunlarının iş imkanları genellikle iyi olmakla birlikte, istihdam olanakları yerel piyasa koşullarına, nüfus yoğunluğuna, sağlık sektörünün gereksinimlerine ve mezunların deneyim ve uzmanlık düzeyine bağlı olarak değişebilir. Mezunların ek olarak sertifikasyon programlarına katılarak veya ileri düzey eğitimler alarak uzmanlaştıkları alanlarda daha fazla iş fırsatı elde etmeleri de mümkündür.