edupuan beta

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği nedir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, elektrik enerjisi ve elektronik alanlarında bilgi ve becerilere dayalı olarak sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve işletilmesiyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, elektrik enerjisi ve elektronik devrelerin kullanıldığı çeşitli sistemleri anlamak, analiz etmek, tasarlamak ve optimize etmek üzerine odaklanır.

Elektrik Mühendisliği kısmı, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgilenir. Elektrik santralleri, enerji iletim hatları, güç dağıtım sistemleri, güç faktörü düzeltme, enerji verimliliği gibi konular Elektrik Mühendisliği alanına girer.

Elektronik Mühendisliği kısmı ise elektronik devrelerin tasarımı, analizi ve üretimiyle ilgilenir. Bu, transistörler, entegre devreler, mikroçipler, elektronik kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, tüketici elektroniği gibi alanları içerir. Elektronik Mühendisleri, elektronik devrelerin çalışma prensiplerini anlar ve bu devreleri tasarlar, test eder ve optimize eder.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, enerji sistemlerinin etkin ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için elektrik güç sistemleri, motorlar, jeneratörler, elektronik devreler ve kontrol sistemleri üzerinde çalışırlar. Ayrıca, telekomünikasyon, otomasyon, bilgisayar, haberleşme ve mikroelektronik gibi birçok endüstriyel alanda da çalışabilirler.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, teknolojinin hızla geliştiği bir alandır ve günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıkar. Bu mühendislik dalı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, kablosuz iletişim, elektronik cihazlar gibi alanlarda önemli bir rol oynar.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde hangi konuları içerir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü geniş bir yelpazede konuları içerir. Aşağıda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde sıklıkla karşılaşılan konuların bir listesini bulabilirsiniz:

 1. Elektrik Devreleri: Elektrik devreleri analizi, doğru akım devreleri, alternatif akım devreleri, transformatörler, aktif ve pasif elemanlar gibi konuları içerir.

 2. Elektronik Devreler: Analog elektronik devreler, dijital elektronik devreler, mikrodenetleyiciler, entegre devreler, devre tasarımı, devre simulasyonu gibi konuları kapsar.

 3. Elektrik Makinaları: Elektrik motorları, jeneratörler, transformatörler gibi elektrik makinelerinin çalışma prensipleri, tasarımı ve analizi üzerine odaklanır.

 4. Kontrol Sistemleri: Kontrol sistemleri tasarımı, geri beslemeli kontrol sistemleri, PID kontrolü, frekans cevabı analizi, stabilite analizi gibi konuları içerir.

 5. Elektromanyetik Alanlar: Elektromanyetik alan teorisi, elektromanyetik dalga yayılımı, antenler, mikrodalga sistemleri gibi konuları kapsar.

 6. Mikroelektronik: Yarıiletken malzemeler, transistörler, entegre devreler, mikroçipler, tüketici elektroniği gibi konuları içerir.

 7. Haberleşme Sistemleri: Analog ve dijital haberleşme sistemleri, veri iletişimi, kablosuz iletişim, haberleşme ağları gibi konuları kapsar.

 8. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği: Bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme, mikroişlemciler, gömülü sistemler gibi konuları içerir.

 9. Enerji Sistemleri: Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konuları içerir.

 10. Sayısal Sistemler: Sayısal elektronik, mantık devreleri, FPGA (Field-Programmable Gate Array), mikroişlemci tabanlı sistemler gibi konuları içerir.

Bu konular, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü programlarının genel çerçevesini oluşturur. Her üniversitenin programı farklı olabilir ve daha spesifik dersler veya odak alanları olabilir. Bu nedenle, ilgili üniversitenin müfredatına bakarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde hangi dersler yer alır?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde yer alan dersler üniversiteden üniversiteye ve programdan programa farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde sıklıkla karşılaşılan derslerin bir listesini bulabilirsiniz:

 1. Genel Fizik
 2. Genel Kimya
 3. Lineer Cebir ve Matrisler
 4. Diferansiyel ve Integral Hesap
 5. İleri Matematik
 6. Elektrik Devreleri
 7. Analog Elektronik
 8. Dijital Elektronik
 9. Elektrik Makinaları
 10. Kontrol Sistemleri
 11. Mikroelektronik Devreler
 12. Elektromanyetik Alanlar
 13. Haberleşme Sistemleri
 14. Sayısal Sistemler
 15. Güç Elektroniği
 16. Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
 17. Sinyal İşleme
 18. Mikroişlemciler
 19. Veri İletişimi
 20. Elektrik Enerjisi Dönüşümü
 21. Proje ve Tasarım Dersleri

Bu dersler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde genel olarak öğretilen temel ve ileri seviyedeki konuları kapsamaktadır. Üniversitelerin programlarına ve müfredatlarına bağlı olarak, daha spesifik veya ileri seviye dersler de eklenebilir. Ayrıca, stajlar, laboratuvar çalışmaları ve projeler de programın bir parçası olabilir. İlgili üniversitenin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün müfredatını inceleyerek daha detaylı bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümüne hangi yeteneklere sahip olmak gerekir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümüne başarılı olabilmek için aşağıdaki yeteneklere sahip olmanız önemlidir:

 1. Matematiksel Yetenekler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, matematik temelinde kuruludur. Lineer cebir, diferansiyel ve integral hesaplama, olasılık teorisi gibi matematiksel konulara hakim olmanız gerekmektedir.

 2. Analitik Düşünme: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, karmaşık sistemleri analiz etme ve çözme becerisini gerektirir. Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve alternatif çözümler üretebilme yeteneği önemlidir.

 3. Problem Çözme Yeteneği: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, gerçek dünyadaki problemleri çözmeye odaklanır. Problemleri tanımlayabilme, verileri analiz edebilme ve yaratıcı çözümler üretebilme yeteneği önemlidir.

 4. Elektrik ve Elektronik Bilgisi: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında temel bilgilere sahip olmanız önemlidir. Elektrik devreleri, elektronik devreler, elektrik makineleri, sinyal işleme, kontrol sistemleri gibi konularda bilgi sahibi olmalısınız.

 5. Teknik Beceriler: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, teknik becerilerin kullanıldığı bir alandır. Elektronik devrelerin tasarımı, devre analizi, cihazların montajı ve test edilmesi gibi becerilere sahip olmanız önemlidir.

 6. İletişim Becerileri: İyi iletişim becerileri, projeleri anlatmak, raporlar yazmak, teknik dokümantasyonlar hazırlamak ve ekip çalışmalarında etkili bir şekilde iletişim kurmak için gereklidir.

 7. Yaratıcılık ve İnovasyon: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, yenilikçi çözümler üretme ve yeni teknolojiler geliştirme yeteneğini gerektirir. Yaratıcı düşünce süreçlerini kullanarak sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yeteneği önemlidir.

 8. Ekip Çalışması: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği projeleri genellikle ekip çalışması gerektirir. İyi bir takım oyuncusu olabilmeli, farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilme ve işbirliği yapabilme yeteneğine sahip olmalısınız.

 9. Analitik Yazılım Araçları: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarında analiz ve tasarım süreçlerini desteklemek için yazılım araçları kullanılır. MATLAB, Simulink, PSpice, CAD yazılımları gibi araçlara aşina olmanız önemlidir.

Bu yetenekler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Ancak unutmayın ki bazı yetenekler zamanla geliştirilebilir ve pekiştirilebilir. Üniversite eğitimi ve pratik deneyimler, bu yeteneklerinizi geliştirmenize ve uygulamaya olanak sağlayacaktır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarının maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında çalışma deneyimi, sektör, şirket büyüklüğü, konum ve pozisyon gibi etkenler yer alır. Ayrıca, ekonomik koşullar, iş gücü arzı ve talebi de maaşları etkileyebilir.

Genel olarak, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları iyi bir maaş potansiyeline sahiptir. İlk iş tecrübesi olan yeni mezunlar genellikle daha düşük bir maaşla başlar ve deneyim kazandıkça maaşları artar.

Ancak, bir mühendisin aldığı maaş tam olarak belirlenmiş bir rakam değildir ve büyük ölçüde kişisel faktörlere bağlıdır. Örneğin, çalışma yeri, sektör ve bölge gibi faktörler önemlidir. Ayrıca, mezun olduğunuz ülkenin ekonomik koşulları, endüstri talepleri ve rekabet gibi etkenler de maaş düzeyini etkileyebilir.

Bununla birlikte, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları genellikle iyi bir maaş alır. Mesleki deneyim arttıkça ve yüksek pozisyonlara yükseldikçe maaşlar da artma eğilimindedir.

Maaşlar hakkında kesin bir rakam vermek zor olsa da, genel bir fikir edinmek için ülkenizin ve sektörünün maaş düzeylerini araştırmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, kendi yeteneklerinizi ve deneyim düzeyinizi geliştirmek, sertifikasyonlara sahip olmak ve sürekli olarak kendinizi geliştirmek, kariyerinizde maaş artışı sağlayabilir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları ne tür işlerde çalışabilir?

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları geniş bir iş alanına sahiptir ve çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirler. Aşağıda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği bazı iş alanları verilmiştir:

 1. Enerji Sektörü: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgili işlerde çalışabilirler. Enerji santralleri, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji projeleri gibi alanlarda istihdam edilebilirler.

 2. Otomotiv Sektörü: Otomotiv endüstrisinde elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve otonom araçlar gibi yenilikçi projelerde çalışma imkanı bulabilirler. Elektrikli araç sistemleri, motor kontrolü, şarj altyapısı gibi konularda uzmanlaşabilirler.

 3. Telekomünikasyon: Telekomünikasyon şirketleri, iletişim ağları, telefon sistemleri, kablosuz haberleşme gibi alanlarda Elektrik ve Elektronik Mühendislerine ihtiyaç duyarlar.

 4. Savunma ve Havacılık: Savunma sanayii ve havacılık sektörü, Elektrik ve Elektronik Mühendislerinin çalışabileceği bir diğer alandır. Radar sistemleri, haberleşme sistemleri, güvenlik sistemleri, elektronik savaş sistemleri gibi projelerde çalışabilirler.

 5. Bilgisayar ve Yazılım: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, bilgisayar donanımı, gömülü sistemler, yazılım geliştirme, otomasyon sistemleri gibi konularda çalışabilirler.

 6. Ar-Ge ve İnovasyon: Ar-Ge merkezleri, teknoloji şirketleri ve üniversitelerde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, yeni teknolojilerin araştırılması, yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve yeni ürünlerin tasarlanması üzerinde çalışabilirler.

 7. Danışmanlık: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, mühendislik danışmanlık firmalarında veya kendi işlerini kurarak enerji verimliliği, proje yönetimi, sistem tasarımı gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunabilirler.

Bu sadece Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği bazı iş alanlarının örnekleridir. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, genellikle enerji, otomasyon, telekomünikasyon, savunma sanayii, elektronik cihazlar ve sistemler gibi birçok sektörde istihdam edilebilirler. İş imkanları, kişinin uzmanlık alanına, deneyimine ve ilgi alanlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.