edupuan beta

Elektrik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Elektrik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektrik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektrik Mühendisliği nedir?

Elektrik Mühendisliği, elektrik, elektronik ve elektromanyetik alanlarında bilgi ve becerilere dayalı olarak elektrik enerjisiyle ilgili sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve işletilmesi ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Elektrik Mühendisliği, elektrik enerjisinin üretiminden dağıtımına, iletiminden kullanımına kadar geniş bir yelpazede çalışma alanlarına sahiptir.

Elektrik mühendisleri, elektrik enerjisinin etkin ve güvenilir bir şekilde kullanıldığı elektrik güç sistemlerini, elektrik motorlarını, transformatörleri, jeneratörleri, dağıtım sistemlerini ve kontrol sistemlerini tasarlar ve geliştirir. Ayrıca elektronik devrelerin tasarımı, iletim hatları, sinyal işleme, telekomünikasyon sistemleri, haberleşme, mikroelektronik ve bilgisayar sistemleri gibi birçok alt disiplin içinde çalışabilirler.

Elektrik mühendisliği, enerji sektöründe önemli bir rol oynamakla birlikte, elektronik, telekomünikasyon, otomasyon, bilgisayar ve haberleşme gibi birçok endüstriyel alanda da talep görmektedir. Elektrik Mühendisliği, teknolojinin hızla geliştiği bir daldır ve elektrik mühendisleri, yenilikçi çözümler üretmek ve ileri teknolojilerin kullanımını sağlamak için sürekli olarak araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

Elektrik Mühendisliği bölümü hangi konuları içerir?

Elektrik Mühendisliği bölümü geniş bir yelpazede konuları içerir. Aşağıda Elektrik Mühendisliği bölümünde sıklıkla karşılaşılan konuların bir listesini bulabilirsiniz:

 1. Elektrik Devreleri: Elektrik devreleri analizi, direnç, kapasitör, endüktör gibi elemanlar, devre teoremleri, doğru akım ve alternatif akım devreleri gibi konuları içerir.

 2. Elektromanyetizma: Elektrostatik, elektromanyetik indüksiyon, elektromagnetik dalgalar, elektromanyetik alan teorisi, manyetik devreler ve transformatörler gibi konuları içerir.

 3. Kontrol Sistemleri: Geri beslemeli kontrol sistemleri, PID kontrolü, stabilite analizi, frekans cevabı analizi, kontrol sistemi tasarımı gibi konuları içerir.

 4. Elektrik Makinaları: Jeneratörler, motorlar ve transformatörler gibi elektrik makinelerinin çalışma prensipleri, tasarımı ve analizi üzerine odaklanır.

 5. Güç Sistemleri: Enerji üretimi, dağıtımı ve iletimi ile ilgili konuları kapsar. Güç sistemlerinin analizi, güç faktörü düzeltme, enerji kalitesi, enerji verimliliği gibi konuları içerir.

 6. Elektronik Devreler: Yarıiletken malzemeler, transistörler, entegre devreler, amplifikatörler, sayısal devreler, haberleşme devreleri ve mikrodenetleyiciler gibi konuları içerir.

 7. Sinyal İşleme: Analog ve dijital sinyallerin analizi, işlenmesi ve iletimi üzerine odaklanır. Fourier dönüşümü, sinyal filtreleme, veri sıkıştırma gibi konuları içerir.

 8. Bilgisayar ve Haberleşme Ağları: Bilgisayar ağları, haberleşme protokolleri, veri iletişimi, kablosuz iletişim, haberleşme ağlarının tasarımı ve analizi gibi konuları içerir.

Bu konular, Elektrik Mühendisliği bölümü programlarının genel çerçevesini oluşturur. Her üniversitenin programı farklı olabilir ve daha spesifik dersler veya odak alanları olabilir. Bu nedenle, ilgili üniversitenin müfredatına bakarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Elektrik Mühendisliği bölümünde hangi dersler yer alır?

Elektrik Mühendisliği bölümünde yer alan dersler üniversiteden üniversiteye ve programdan programa farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıda Elektrik Mühendisliği bölümünde sıklıkla karşılaşılan derslerin bir listesini bulabilirsiniz:

 1. Genel Fizik
 2. Genel Kimya
 3. Lineer Cebir ve Matrisler
 4. Diferansiyel ve Integral Hesap
 5. İleri Matematik
 6. Devre Analizi
 7. Elektronik Devreler
 8. Elektromanyetik Alan Teorisi
 9. Sayısal Elektronik
 10. Kontrol Sistemleri
 11. Elektrik Makinaları
 12. Güç Sistemleri
 13. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler
 14. Sinyal İşleme
 15. İletim Hatları ve Antenler
 16. Haberleşme Sistemleri
 17. Elektrik Enerjisi Dönüşümü
 18. Elektrik Dağıtım Sistemleri
 19. Enerji Elektroniği
 20. Bilgisayar Ağları
 21. Proje ve Tasarım Dersleri

Bu dersler, Elektrik Mühendisliği bölümünde genel olarak öğretilen temel ve ileri seviyedeki konuları kapsamaktadır. Üniversitelerin programlarına ve müfredatlarına bağlı olarak, daha spesifik veya ileri seviye dersler de eklenebilir. Ayrıca, staj ve proje çalışmaları da programın bir parçası olabilir. Yine de, ilgili üniversitenin Elektrik Mühendisliği bölümünün müfredatını inceleyerek daha detaylı bilgilere ulaşmanız önemlidir.

Elektrik Mühendisliği bölümüne hangi yeteneklere sahip olmak gerekir?

Elektrik Mühendisliği bölümüne başarılı olabilmek için aşağıdaki yeteneklere sahip olmanız önemlidir:

 1. Matematiksel Yetenekler: Elektrik Mühendisliği, matematik temelinde kuruludur. Lineer cebir, diferansiyel ve integral hesap gibi matematiksel konuları anlamak ve uygulamak için iyi bir temele sahip olmanız gerekmektedir.

 2. Analitik Düşünme: Elektrik mühendisleri, karmaşık problemleri analiz etmek ve çözümlemek için analitik düşünme yeteneklerine sahip olmalıdır. Sorunları parçalara ayırarak, verileri analiz ederek ve mantıksal düşünce süreçlerini kullanarak çözüm üretebilmelidirler.

 3. Problem Çözme Yeteneği: Elektrik Mühendisliği, gerçek dünyadaki problemleri çözmek üzerine odaklanır. Problemleri tanımlayabilme, alternatif çözümler üretebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi önemlidir.

 4. Elektrik ve Elektronik Bilgisi: Elektrik Mühendisliği bölümünde elektrik ve elektronik konularına hakim olmanız gerekmektedir. Elektrik devreleri, elektromanyetik alanlar, güç sistemleri, elektronik devreler gibi konulara ilgi duymalı ve bu alanda bilgi sahibi olmalısınız.

 5. İletişim Yeteneği: Bir mühendis olarak, projeleri anlatmak, raporlar yazmak, sunumlar yapmak ve ekip çalışmalarında etkili iletişim kurmak önemlidir. Hem yazılı hem de sözlü iletişim becerilerinizi geliştirmeniz önemlidir.

 6. Yaratıcılık ve İnovasyon: Elektrik mühendisleri, yenilikçi çözümler üretmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için yaratıcı düşünceleri kullanmalıdır. Problemlere farklı açılardan bakabilme ve yeni fikirler ortaya koyabilme yeteneği önemlidir.

 7. Ekip Çalışması: Elektrik Mühendisliği projeleri genellikle ekip çalışması gerektirir. İyi bir takım oyuncusu olabilmeli, işbirliği yapabilme ve farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilme yeteneğine sahip olmalısınız.

 8. Analitik Yazılım Araçları: Elektrik Mühendisliği çalışmalarında analiz ve tasarım süreçlerini desteklemek için yazılım araçları kullanılır. MATLAB, Simulink, PSpice, AutoCAD Electrical gibi analitik yazılım araçlarına aşina olmanız önemlidir.

Bu yetenekler, Elektrik Mühendisliği alanında başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Ancak unutmayın ki bazı yetenekler zamanla geliştirilebilir ve pekiştirilebilir. Üniversite eğitimi ve pratik deneyimler, bu yeteneklerinizi geliştirmenize ve uygulamaya olanak sağlayacaktır.

Elektrik Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır?

Elektrik Mühendisliği mezunlarının maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında mezun olduğunuz ülke, çalıştığınız sektör, deneyim düzeyiniz, şirketin büyüklüğü, konum ve pozisyon gibi etkenler yer alır. Ayrıca, ekonomik koşullar, sektör talepleri ve iş gücü arzı da maaşları etkileyebilir.

Genel olarak, Elektrik Mühendisliği mezunları iyi bir maaş potansiyeline sahiptir. İlk iş tecrübesi olan yeni mezunlar genellikle daha düşük bir maaşla başlar ve deneyim kazandıkça maaşları artar. Bununla birlikte, aşağıda Elektrik Mühendisliği mezunlarının genel olarak aldığı maaşlara ilişkin bir yaklaşım verilmiştir:

 • Yeni mezun bir Elektrik Mühendisi, başlangıçta genellikle ortalama düzeyde bir maaş alabilir. Bu maaş, ülkeye, şehre ve sektöre göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, birçok ülkede yeni mezunlar için ortalama başlangıç maaşı ortalama bir maaşın %60 ila %80'i arasında olabilir.

 • Deneyimli Elektrik Mühendisleri ve uzmanlar, daha yüksek maaş seviyelerine ulaşabilir. Deneyim, uzmanlık alanı, yöneticilik pozisyonları gibi faktörler maaşın artmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, deneyimli bir Elektrik Mühendisinin genellikle ortalama bir maaşın üzerinde kazanç elde ettiği söylenebilir.

 • Sektör ve pozisyon da maaşları etkileyen önemli faktörlerdir. Örneğin, enerji sektörü, telekomünikasyon, otomasyon, savunma sanayii gibi alanlarda çalışan Elektrik Mühendisleri genellikle daha yüksek maaşlara sahip olabilir.

Tekrar belirtmek gerekirse, Elektrik Mühendisliği mezunlarının maaşları birçok değişkene bağlıdır ve genel geçerli bir rakam vermek zordur. Bu nedenle, ülkenizin ve çalışacağınız sektörün maaş düzeylerini araştırmanız, iş deneyimleri ve pozisyonlarına göre bir tahmin yapmanıza yardımcı olacaktır.

Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların iş imkanları nasıldır?

Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların iş imkanları genellikle iyidir. Elektrik Mühendisliği mezunları, geniş bir endüstri yelpazesinde istihdam edilebilirler. Aşağıda Elektrik Mühendisliği mezunlarının iş imkanlarına örnekler verilmiştir:

 1. Enerji Sektörü: Elektrik Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve iletimiyle ilgili işlerde çalışabilirler. Elektrik santralleri, rüzgar enerjisi projeleri, güneş enerjisi projeleri gibi alanlarda istihdam imkanı bulunmaktadır.

 2. Telekomünikasyon: Telekomünikasyon şirketleri, haberleşme ağları, telefon sistemleri, kablosuz iletişim gibi alanlarda Elektrik Mühendislerine ihtiyaç duyarlar.

 3. Otomasyon ve Kontrol: Endüstriyel otomasyon sistemleri, fabrika otomasyonu, robotik sistemler, kontrol sistemleri gibi alanlarda Elektrik Mühendisleri çalışabilirler.

 4. Elektronik ve Mikroelektronik: Elektronik devrelerin tasarımı, entegre devreler, mikroçipler, tüketici elektroniği gibi alanlarda iş imkanları bulunmaktadır.

 5. Savunma ve Havacılık: Savunma sanayii ve havacılık sektörü, Elektrik Mühendisleri için çeşitli pozisyonlarda iş imkanları sunar. Radar sistemleri, haberleşme sistemleri, elektronik kontrol sistemleri gibi projelerde çalışabilirler.

 6. Araştırma ve Geliştirme: Elektrik Mühendisleri, yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda çalışabilirler. Üniversitelerde veya özel araştırma kuruluşlarında araştırma projelerinde yer alabilirler.

 7. Danışmanlık ve Proje Yönetimi: Elektrik Mühendisleri, enerji projeleri, altyapı projeleri, mühendislik danışmanlık firmalarında veya kendi işlerini kurarak proje yönetimi konusunda çalışabilirler.

Yukarıdaki örnekler Elektrik Mühendisliği mezunlarının çalışabilecekleri alanların sadece birkaçını temsil etmektedir. Elektrik Mühendisliği, teknolojinin hızla geliştiği ve enerji sektöründeki talebin sürekli olduğu bir alan olduğu için iş imkanları genellikle geniştir. Ancak iş bulma süreci kişisel yeteneklere, deneyime ve yerel iş piyasasına da bağlıdır. Stajlar, öğrenci projeleri ve ağ oluşturma gibi aktiviteler, mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde avantaj sağlayabilir.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.