edupuan beta

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği nedir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test edilmesi ve işletilmesiyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bu disiplin, elektronik bileşenlerin ve devrelerin kullanıldığı, haberleşme ağlarının ve iletişim sistemlerinin kurulduğu alanlarda uzmanlaşmayı hedefler.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, elektrik, elektronik, mikroelektronik, haberleşme, sinyal işleme, kontrol sistemleri ve bilgisayar bilimleri gibi disiplinlerin birleşimini içerir. Bu alanlarda teorik bilgileri kullanarak elektronik devrelerin tasarımını yapabilir, haberleşme sistemlerini kurabilir, sinyal işleme algoritmaları geliştirebilir ve kontrol sistemlerini optimize edebilirsiniz.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, telekomünikasyon şirketlerinde, elektronik cihaz üreticilerinde, savunma sanayiinde, otomotiv sektöründe, enerji şirketlerinde, araştırma laboratuvarlarında ve telekomünikasyon ekipmanları üreten firmalarda iş imkanları sunar.

Bu bölümde öğrenciler, elektronik devrelerin analiz ve tasarımı, dijital ve analog iletişim sistemleri, mikrodenetleyici ve FPGA programlaması, haberleşme ağları, sinyal işleme, radyo frekans tasarımı ve kontrol sistemleri gibi konularla ilgili temel ve ileri düzeyde bilgi edinirler. Ayrıca, laboratuvar çalışmaları ve proje çalışmaları sayesinde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilme becerisi kazanırlar.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde hangi dersler var?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde genellikle aşağıdaki gibi dersler bulunur. Bu dersler üniversiteden üniversiteye ve programa göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki konular ele alınır:

 1. Devre Analizi: Temel elektrik devrelerinin analizi, teoremler, AC devre analizi, frekans tepkisi.

 2. Elektronik Devreler: Analog elektronik devrelerin tasarımı, yarıiletken cihazlar, amplifikatörler, osilatörler, güç kaynakları.

 3. Sayısal Sistemler: Dijital mantık devreleri, kombinasyonel ve ardışık devre tasarımı, bellekler, mikroişlemciler.

 4. Haberleşme Sistemleri: Analog ve dijital iletişim sistemleri, haberleşme kanalları, modülasyon ve demodülasyon, haberleşme protokolleri.

 5. Sinyal İşleme: Analog ve sayısal sinyal işleme teknikleri, Fourier dönüşümü, filtreleme, spektral analiz, veri sıkıştırma.

 6. Kontrol Sistemleri: Kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı, geri besleme kontrolü, PID kontrol, hassas denetim.

 7. Elektromanyetik Alan Teorisi: Elektromanyetik dalgalar, antenler, mikrodalga ve optik iletişim, elektromanyetik uyumluluk.

 8. Mikrodenetleyiciler: Mikrodenetleyici mimarisi, programlama dilleri, sensörler, veri giriş/çıkış yöntemleri.

 9. Bilgisayar Ağları: Ağ yapıları, protokoller, yönlendirme, anahtarlamalar, ağ güvenliği.

 10. Proje Yönetimi ve Mühendislik Uygulamaları: Mühendislik proje yönetimi, mühendislik uygulamaları ve tasarım süreci.

Bu dersler, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerine temel teorik ve pratik bilgileri sağlamayı amaçlar. Ayrıca, laboratuvar çalışmaları, proje ödevleri ve staj imkanları gibi uygulamalı faaliyetler, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek dünyadaki problemlere uygulama becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü seçmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü seçmek için aşağıdaki özelliklere sahip olmanız faydalı olabilir:

 1. Matematik ve Fizik Yetenekleri: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, matematik ve fizik prensiplerini yoğun bir şekilde kullanır. Matematiksel problemleri çözebilme, analitik düşünme becerilerine sahip olma ve fiziksel fenomenleri anlama yeteneği önemlidir.

 2. İlgi ve Merak: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanına ilgi duymak ve bu alanda meraklı olmak, başarılı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olur. Elektronik cihazlar, haberleşme sistemleri ve teknolojiye olan ilginiz, motivasyonunuzu artırabilir.

 3. Problem Çözme Becerisi: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, karmaşık problemleri çözme yeteneğini gerektirir. Sistematik bir şekilde düşünebilme, analitik düşünce yapısına sahip olma ve problemlere yaratıcı çözümler üretebilme becerisi önemlidir.

 4. İletişim Yeteneği: Mühendislik projeleri genellikle takım çalışması gerektirir. İyi bir iletişim becerisine sahip olmak, fikirleri etkili bir şekilde ifade edebilmek ve ekip içinde işbirliği yapabilmek önemlidir.

 5. Analitik ve Mühendislik Yaklaşımı: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, problemlere analitik bir şekilde yaklaşmayı ve mühendislik ilkelerini kullanarak çözümler üretmeyi gerektirir. Sistematik bir düşünce yapısına ve mühendislik ilkelerine uygun bir yaklaşıma sahip olmak önemlidir.

 6. Teknolojik Gelişmelere İlgili Olma: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, sürekli olarak gelişen bir alandır. Teknolojik yenilikleri takip etme, güncel trendlere aşinalık ve öğrenmeye açık olma önemlidir.

 7. Sabır ve Azim: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, karmaşık problemlerin çözümünü gerektiren bir alandır. Sabırlı olma, zorluklarla karşılaştığınızda pes etmeme ve sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye istekli olma önemlidir.

Bu özelliklere sahip olmak, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde başarılı olmanıza ve ilerlemenize yardımcı olabilir. Ancak, bazı yetenekler zamanla geliştirilebilir ve üniversitede bu alanlarda daha fazla bilgi ve beceri kazanabilirsiniz.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde hangi laboratuvar imkanları bulunur?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde genellikle aşağıdaki gibi laboratuvar imkanları bulunur. Bu laboratuvarlar, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökerek pratik deneyim kazanmalarını sağlar:

 1. Elektronik Devreler Laboratuvarı: Bu laboratuvarda öğrenciler, analog ve dijital elektronik devrelerin tasarımını, montajını ve testini yapabilirler. Öğrenciler, osiloskoplar, fonksiyon jeneratörleri, güç kaynakları ve diğer ölçüm araçları gibi ekipmanları kullanarak devreleri analiz eder ve deneyler yaparlar.

 2. Haberleşme Laboratuvarı: Bu laboratuvarda öğrenciler, analog ve dijital haberleşme sistemlerini simüle edebilir ve gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, modülasyon ve demodülasyon tekniklerini, kanal kodlamalarını, kablosuz iletişim protokollerini ve haberleşme cihazlarını test edebilirler. RF (Radyo Frekansı) cihazları, antenler, spektrum analizörleri ve benzeri ekipmanlar genellikle bu laboratuvarda bulunur.

 3. Mikroişlemci Laboratuvarı: Bu laboratuvarda öğrenciler, mikrodenetleyicilerin ve FPGA (Field Programmable Gate Array) sistemlerinin programlamasını yapabilirler. Öğrenciler, mikrodenetleyici tabanlı projeler geliştirerek, sensörlerle veri toplama, veri işleme ve kontrol sistemleri oluşturma gibi uygulamalar yapabilirler.

 4. Sinyal İşleme Laboratuvarı: Bu laboratuvarda öğrenciler, analog ve dijital sinyal işleme algoritmalarını çalıştırabilir ve uygulamalar geliştirebilirler. Sinyal filtreleme, spektral analiz, görüntü işleme ve ses işleme gibi konular üzerinde çalışma imkanı bulurlar. Bu laboratuvarlarda MATLAB, Simulink veya özel yazılımlar gibi sinyal işleme araçları kullanılır.

 5. Elektromanyetik Alan Laboratuvarı: Bu laboratuvarda öğrenciler, elektromanyetik dalgaların davranışını inceleyebilirler. Anten tasarımı ve karakterizasyonu, elektromanyetik uyumluluk testleri ve radyo frekansı deneyleri gibi uygulamalar gerçekleştirebilirler. RF ekipmanları, anten analizörleri ve elektromanyetik simülasyon yazılımları bu laboratuvarda kullanılır.

Bu laboratuvar imkanları, öğrencilere teorik bilgilerini uygulama fırsatı sunar ve mezun olduklarında gerçek dünya projelerinde daha deneyimli olmalarını sağlar. Laboratuvar çalışmaları, proje ödevleri ve staj imkanları, öğrencilerin el becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve mühendislik pratiklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü staj imkanları nelerdir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü, genellikle öğrencilere çeşitli staj imkanları sunar. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama, gerçek dünya deneyimi kazanma ve sektörle bağlantı kurma fırsatı sağlar. Aşağıda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde yaygın olan staj imkanlarından bazıları bulunmaktadır:

 1. Telekomünikasyon Şirketleri: Telekomünikasyon şirketleri, haberleşme teknolojileri üzerine odaklanan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerine staj imkanı sunar. Bu stajlar, haberleşme ağlarının kurulumu, bakımı ve optimize edilmesi gibi konuları kapsayabilir.

 2. Elektronik Cihaz Üreticileri: Elektronik cihaz üreticisi firmalar, öğrencilere elektronik devrelerin tasarımı, üretimi ve testi üzerine staj imkanı sunabilir. Bu stajlar, elektronik bileşenlerin entegrasyonu, prototip oluşturma ve kalite kontrol gibi alanları içerebilir.

 3. Savunma Sanayii: Savunma sanayii firmaları, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerine savunma ve güvenlik teknolojileriyle ilgili staj imkanı sunabilir. Bu stajlar, haberleşme sistemlerinin güvenlik testleri, RF (Radyo Frekansı) tasarımı veya sinyal analizi gibi alanları içerebilir.

 4. Otomotiv Sektörü: Otomotiv sektörü, gelişmiş elektronik ve haberleşme sistemlerinin kullanıldığı bir alandır. Bu sektördeki firmalar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencilerine otomotiv elektroniği ve iletişim sistemleriyle ilgili staj imkanı sunabilir.

 5. Araştırma Laboratuvarları: Üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında bulunan laboratuvarlarda staj yapmak, öğrencilere araştırma projelerinde yer alma ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı sağlar. Bu stajlar, öğrencilerin ileri düzey araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Staj imkanları, öğrencilere sektördeki pratik deneyimi kazanma fırsatı verirken, aynı zamanda öğrencilerin ilgi duydukları alana odaklanmalarına ve gelecekteki kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur. Stajlar aynı zamanda öğrencilere işverenlerle bağlantı kurma ve iş fırsatlarını keşfetme imkanı sağlar.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunlarının maaşları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında deneyim düzeyi, çalışma yeri (ülke veya şehir), sektör, şirket büyüklüğü ve mezunun uzmanlık alanı yer alır. Aşağıda, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunlarının genel olarak ne kadar maaş alabileceğine dair birkaç örnek verilmiştir:

 1. Yeni Mezunlar: Yeni mezunlar genellikle kariyerlerine başlangıç seviyesinde başlarlar. Bu dönemde maaşlar, ülkeden ülkeye ve şirketten şirkete değişmekle birlikte, genellikle orta düzey bir gelir düzeyinde olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde yeni mezun bir Elektronik ve Haberleşme Mühendisi aylık olarak ortalama 3.000 - 5.000 USD arasında bir maaş alabilir.

 2. Deneyimli Mühendisler: Deneyim kazandıkça ve uzmanlaştıkça, Elektronik ve Haberleşme Mühendislerinin maaşları genellikle artar. 5-10 yıl deneyime sahip bir mühendis, ortalama olarak 6.000 - 10.000 USD arasında bir aylık maaş alabilir.

 3. Yönetici veya Üst Düzey Mühendisler: Kariyerlerinde ilerleyen ve yönetici pozisyonlara yükselen Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri, genellikle daha yüksek maaş seviyelerine ulaşır. Bu pozisyonlarda maaşlar, deneyime, sorumluluklara ve şirketin büyüklüğüne göre değişir. Üst düzey mühendislerin aylık maaşları 10.000 USD ve üzerinde olabilir.

Maaşlar, ülke ekonomisi, sektör talepleri ve diğer etmenler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, mezunun aldığı maaş, iş görüşmesi, müzakere becerileri ve iş deneyimleri gibi faktörlere de bağlıdır. Bu nedenle, belirli bir maaş beklentisi için araştırma yapmak ve sektördeki güncel maaş trendlerini takip etmek önemlidir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde hangi kariyer olanakları bulunur?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olanlar geniş bir kariyer yelpazesine sahip olurlar. Bu mezunlar, elektronik ve haberleşme alanında çeşitli sektörlerde çalışma fırsatı bulabilirler. İşte Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunlarının tercih edebilecekleri bazı kariyer olanakları:

 1. Telekomünikasyon Şirketleri: Telekomünikasyon şirketlerinde, haberleşme ağlarının tasarımı, kurulumu, bakımı ve yönetimi ile ilgili pozisyonlar bulunur. Bu şirketlerde, veri iletimi, kablosuz iletişim, telekomünikasyon altyapıları ve ağ güvenliği gibi konular üzerinde çalışabilirler.

 2. Elektronik Cihaz Üreticileri: Elektronik cihaz üreticilerinde, elektronik devrelerin tasarımı, üretimi ve testiyle ilgili pozisyonlar bulunur. Bu şirketlerde, tüketici elektroniği, endüstriyel elektronik, medikal cihazlar ve otomotiv elektroniği gibi çeşitli ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi üzerinde çalışabilirler.

 3. Savunma Sanayii: Savunma sanayii firmalarında, güvenlik ve savunma amaçlı haberleşme sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili pozisyonlar bulunur. Bu pozisyonlarda, askeri haberleşme, sinyal istihbaratı, elektronik harp sistemleri ve siber güvenlik gibi alanlarda çalışabilirler.

 4. Otomotiv Sektörü: Otomotiv sektöründe, elektronik ve haberleşme mühendisleri, otomobillerdeki elektronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili pozisyonlar bulabilirler. Bu pozisyonlarda, araç içi eğlence sistemleri, güvenlik sistemleri, sürücü destek sistemleri ve otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışabilirler.

 5. Enerji Sektörü: Enerji şirketleri ve yenilenebilir enerji sektöründe, elektronik ve haberleşme mühendisleri, enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolü için kullanılan elektronik sistemler üzerinde çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, güç elektroniği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi konulara odaklanabilirler.

 6. Araştırma ve Geliştirme: Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri, araştırma laboratuvarlarında ve üniversitelerde araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer alabilirler. Bu pozisyonlarda, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri araştırma projeleri ve yenilikçi çözümlerin keşfi üzerinde çalışabilirler.

Bu sadece Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunlarının girebileceği bazı kariyer olanaklarıdır. Ayrıca, danışmanlık firmaları, endüstriyel otomasyon, medya ve yayıncılık, sağlık sektörü ve bilgisayar ağları gibi diğer sektörlerde de farklı pozisyonlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.