edupuan beta

Elektronik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Elektronik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektronik Mühendisliği Dgs Taban Puanları Güncel

Elektronik Mühendisliği nedir?

Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektronik prensiplerini kullanarak elektronik devreler, cihazlar, sistemler ve teknolojileri tasarlamayı, geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Elektronik mühendisleri, elektronik bileşenlerin, devrelerin ve sistemlerin tasarımı, analizi, üretimi ve bakımıyla ilgilenirler.

Elektronik mühendisleri, elektrik devrelerini tasarlayabilir, elektronik cihazlar ve sistemlerin performansını değerlendirebilir, sinyal işleme, iletişim, güç elektroniği, mikroelektronik, robotik, kontrol sistemleri ve diğer birçok alanda çalışabilirler. Elektronik mühendisliği, çağımızın hızla gelişen teknolojilerinde büyük bir rol oynamaktadır ve telekomünikasyon, bilgisayar, tüketici elektroniği, otomotiv, sağlık, endüstriyel otomasyon ve savunma gibi çeşitli sektörlerde geniş iş olanakları sunmaktadır.

Elektronik mühendisliği disiplini, diğer mühendislik alanları ile sık sık etkileşim içerisindedir. Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği ve iletişim mühendisliği gibi disiplinlerle benzerlikler gösterirken, elektronik mühendisliği özellikle elektronik bileşenlerin, devrelerin ve sistemlerin tasarım ve üretimi üzerinde daha fazla odaklanır.

Elektronik Mühendisliği bölümü hangi dersleri kapsar?

Elektronik Mühendisliği bölümü, genellikle aşağıdaki gibi temel ve ileri düzeyde dersler içermektedir:

 1. Matematik: Kalkülüs, Lineer Cebir, Olasılık ve İstatistik gibi matematik dersleri elektronik mühendisliği programının temelini oluşturur.

 2. Fizik: Elektrik ve manyetizma, optik, kuantum mekaniği gibi fizik dersleri elektronik mühendisliğinde önemlidir.

 3. Devre Analizi: Temel devre elemanları, devre teoremleri, doğru akım ve alternatif akım devre analizi gibi konuları içeren bir ders.

 4. Elektronik Devreler: Transistörler, diyotlar, entegre devreler ve elektronik devre tasarımı gibi konuları içeren bir ders.

 5. Sinyal ve Sistemler: Sinyallerin temel özellikleri, sinyal işleme, sürekli ve ayrık sistemler gibi konuları içeren bir ders.

 6. Mikroelektronik: Yarıiletkenlerin temelleri, transistörlerin çalışma prensipleri, entegre devre tasarımı gibi konuları içeren bir ders.

 7. Kontrol Sistemleri: Geri besleme kontrol sistemleri, PID denetleyicileri, sistemin kararlılığı ve performansı gibi konuları içeren bir ders.

 8. İletişim Sistemleri: Modülasyon, demodülasyon, haberleşme kanalları, kodlama ve iletişim protokolleri gibi konuları içeren bir ders.

 9. Elektrik Güç Sistemleri: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı, güç elektroniği, enerji dönüşüm sistemleri gibi konuları içeren bir ders.

 10. Bilgisayar Mühendisliği: Dijital mantık devreleri, bilgisayar organizasyonu, mikrodenetleyiciler, programlama dilleri gibi konuları içeren dersler.

Bu dersler, Elektronik Mühendisliği programında genel olarak yer alan derslerdir. Üniversiteler ve programlar arasında farklılıklar olabileceği için programın müfredatını incelemek, ders içeriklerini ve seçmeli dersleri gözden geçirmek önemlidir.

Elektronik Mühendisliği bölümünde hangi yetenekler önemlidir?

Elektronik Mühendisliği bölümünde başarılı olmak için aşağıdaki yetenekler önemlidir:

 1. Matematiksel Yetenekler: Elektronik mühendisliği, matematiksel kavramları anlama, matematiksel problemleri çözme ve analiz yeteneği gerektirir. Kalkülüs, lineer cebir, olasılık ve istatistik gibi matematik alanlarına hakim olmak önemlidir.

 2. Analitik Düşünme ve Problem Çözme: Elektronik mühendisleri, karmaşık sorunları analiz edebilmeli, çözüm stratejileri geliştirebilmeli ve teknik problemlere mantıklı çözümler üretebilmelidir.

 3. Elektronik ve Devre Analizi Yetenekleri: Elektronik mühendisleri, elektronik devrelerin analizini yapabilmeli, devrelerin performansını değerlendirebilmeli ve tasarım sürecinde etkili olabilmelidir.

 4. Teknik Zecriyet: Elektronik mühendisliği, devrelerin ve sistemlerin tasarımı, üretimi ve test edilmesi gibi teknik beceriler gerektirir. Elektronik bileşenlerle çalışma, lehimleme, devre kartı tasarımı ve prototipleme gibi becerilerin geliştirilmesi önemlidir.

 5. Bilgisayar ve Yazılım Yetenekleri: Elektronik mühendisleri, elektronik tasarım yazılımlarını kullanabilmeli, programlama dillerini bilmeli ve bilgisayar tabanlı simülasyon ve modelleme araçlarını kullanabilmelidir.

 6. İletişim Yetenekleri: Elektronik mühendisleri, projeleri ve tasarımları hakkında etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli, teknik raporlar yazabilmeli ve ekip içinde işbirliği yapabilmelidir.

 7. Araştırma Yetenekleri: Elektronik mühendisliği sürekli olarak gelişen bir alandır. Bu nedenle, güncel teknolojileri takip etmek, araştırma yapmak ve kendini sürekli olarak geliştirmek önemlidir.

 8. Problemleri Takip Etme ve Sabır: Elektronik mühendisliği, zaman zaman karmaşık ve zorlu problemlerle karşılaşabilir. Bu nedenle, problem çözme sürecinde sabırlı olmak ve çözümü takip etmek önemlidir.

Bu yetenekler, Elektronik Mühendisliği bölümünde başarılı olmak ve meslekte ilerlemek için önemlidir. Ancak, her bir yeteneğin zaman içinde geliştirilebileceğini unutmayın. Öğrenme sürecinde, pratik yapma ve deneyim kazanma da önemli rol oynar.

Elektronik Mühendisliği bölümünde staj imkanları var mıdır?

Evet, Elektronik Mühendisliği bölümünde staj imkanları genellikle mevcuttur. Stajlar, öğrencilere teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirme fırsatı sağlar ve mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Stajlar aynı zamanda öğrencilere iş dünyasını ve sektörü daha yakından tanıma şansı verir.

Staj imkanları, üniversitelerin işbirliği yaptığı şirketler ve kurumlar ile düzenlenir. Elektronik mühendisliği bölümünde staj programları genellikle yaz dönemlerinde veya öğrenim süresince belirli aralıklarla yapılır. Staj süresi ve koşulları üniversiteler ve staj veren kurumlar arasında değişebilir.

Stajlar, öğrencilere elektronik mühendisliği alanında çalışma deneyimi kazandırır ve mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde avantaj sağlar. Stajlar, öğrencilere gerçek projelerde çalışma, elektronik cihazlar ve sistemlerin tasarımı ve test edilmesi gibi pratik becerileri geliştirme fırsatı sunar.

Staj programlarına başvurmak için üniversitenizin staj koordinasyon birimi veya kariyer hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bu birimler, staj imkanları hakkında bilgi sağlayabilir, öğrencilere staj yerleştirmesi konusunda destek olabilir ve staj programlarının gerekliliklerini belirleyebilirler. Ayrıca, bölümünüzdeki akademisyenler veya mezunlar da staj konusunda rehberlik sağlayabilir.

Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerine hangi tür projeler verilir?

Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrencilere çeşitli türde projeler verilebilir. Bu projeler, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerini, pratik becerilerini geliştirmelerini ve gerçek dünya problemlerine çözümler üretmelerini hedefler. İşte Elektronik Mühendisliği öğrencilerine verilebilecek bazı projelerden örnekler:

 1. Elektronik Devre Tasarımı: Öğrencilere belirli bir işlevi yerine getiren elektronik devrelerin tasarımı ve prototip üretimi gibi projeler verilebilir. Örneğin, amplifikatör, osilatör, güç kaynağı gibi devrelerin tasarımı ve test edilmesi.

 2. Gömülü Sistem Tasarımı: Öğrencilere mikrodenetleyici veya FPGA gibi gömülü sistemler kullanarak bir cihazın kontrolünü sağlayan projeler verilebilir. Örneğin, bir robot kolunun hareketini kontrol eden bir sistem tasarımı.

 3. Sinyal İşleme Projeleri: Öğrencilere sinyal işleme tekniklerini kullanarak veri analizi, görüntü işleme, ses işleme gibi projeler verilebilir. Örneğin, bir görüntüyü işleyerek nesneleri tanıma veya bir sesi işleyerek ses spektrumunu analiz etme.

 4. RF ve İletişim Projeleri: Öğrencilere radyo frekansı (RF) ve iletişim sistemleri üzerine projeler verilebilir. Örneğin, kablosuz iletişim için bir veri iletim sistemi tasarımı veya bir radyo alıcısı tasarımı.

 5. Elektronik Güç Projeleri: Öğrencilere güç elektroniği ile ilgili projeler verilebilir. Örneğin, güneş enerjisi kullanarak bir güneş panelli şarj cihazı tasarımı veya enerji verimliliğini artırmak için bir güç dönüştürücü devresi tasarımı.

 6. Robotik Projeler: Öğrencilere robotik sistemlerin tasarımı ve kontrolü üzerine projeler verilebilir. Örneğin, bir otonom robotun hareketini kontrol etmek veya bir sensör ağı kullanarak robotun çevresini algılaması.

 7. Entegre Devre Tasarımı: Öğrencilere entegre devrelerin tasarımı ve üretimi üzerine projeler verilebilir. Örneğin, bir analog entegre devrenin tasarımı veya bir dijital entegre devrenin mantıksal tasarımı.

Bu projeler, Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlar ve genellikle öğrencilerin gruplar halinde çalışmalarını gerektirebilir. Projeler genellikle öğretim üyeleri veya endüstri uzmanları tarafından rehberlik edilir ve öğrencilere proje süreci boyunca mentorluk yapılır. Bu projeler, öğrencilere gerçek dünya problemleri üzerinde çalışma deneyimi kazandırır ve mezuniyet sonrası kariyerlerine hazırlık sağlar.

Elektronik Mühendisliği bölümünde hangi araştırma alanları bulunur?

Elektronik Mühendisliği bölümünde birçok farklı araştırma alanı bulunmaktadır. Araştırma alanları, elektronik mühendisliği disiplininin farklı alt alanlarında yoğunlaşarak derinlemesine bilgi ve yenilikler üretmeyi hedefler. İşte Elektronik Mühendisliği bölümünde yaygın olarak araştırılan bazı alanlardan örnekler:

 1. Mikroelektronik: Yarıiletkenlerin mikro ölçekte işlenmesi ve entegre devrelerin tasarımı üzerine yapılan araştırmalar bu alana dahildir. Nanoteknoloji, nano-elektronik, yonga üretimi ve nano malzemeler gibi alt alanlar da araştırma konuları arasındadır.

 2. Optoelektronik: Işık ve elektroniğin birleştiği alanlarda yapılan çalışmalardır. Optik iletişim, lazerler, fotovoltaik hücreler, görüntüleme teknolojileri gibi konular optoelektronik alanında araştırılan konular arasındadır.

 3. Sinyal İşleme: Ses, görüntü, veri ve diğer sinyallerin analizi, işlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgilenir. Sinyal filtreleme, spektral analiz, sıkıştırma, veri işleme ve örüntü tanıma gibi konular sinyal işleme araştırmaları içerisindedir.

 4. Mikrodalga ve Radyo Frekansı (RF) Mühendisliği: Mikrodalga ve RF teknolojilerinin tasarımı, iletimi, algılanması ve kontrolü ile ilgilenir. Anten tasarımı, radyo frekans devreleri, kablosuz iletişim sistemleri, radyo teleskoplar gibi konular bu alanda araştırılan konular arasındadır.

 5. Biyomedikal Mühendislik: Elektronik teknolojilerin tıbbi alanlarda kullanımını inceleyen bir alandır. Tıbbi cihaz tasarımı, biyosensörler, biyonanoteknoloji, tıbbi görüntüleme, biyoelektronik ve protezler gibi konular biyomedikal mühendislik araştırmalarına örnek olarak verilebilir.

 6. Güç Elektroniği ve Enerji Sistemleri: Elektrik enerjisinin dönüşümü, iletimi ve dağıtımı üzerine yapılan araştırmaları kapsar. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama, akıllı enerji sistemleri, güç elektroniği devreleri ve kontrol sistemleri gibi konular bu alanda incelenir.

 7. Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS): Mikro ölçekte yapılan makinelerin (sensörler, aktüatörler, mikroçipler) tasarımı ve üretimi üzerine araştırmalar yapılır. MEMS teknolojisi, tıp, iletişim, otomotiv ve savunma gibi birçok alanda uygulama bulmuştur.

 8. Elektromanyetik Uyumluluk: Elektronik sistemlerin elektromanyetik etkileşimlerini anlama ve kontrol etme üzerine yapılan araştırmaları kapsar. Girişim azaltma, elektromanyetik radyasyon analizi ve korunma, elektromanyetik emisyonlar gibi konular elektromanyetik uyumluluk araştırmalarında incelenir.

Bu sadece birkaç örnek olup Elektronik Mühendisliği bölümünde araştırılan alanlar oldukça geniştir. Araştırma konuları, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sürekli olarak değişebilir ve yenileri eklenir. Araştırma alanları, akademik araştırma laboratuvarları, endüstriyel projeler ve araştırma merkezleri ile yakından ilişkilidir.

Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanların kariyer olanakları nelerdir?

Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanların geniş bir kariyer yelpazesi bulunmaktadır. Elektronik Mühendisliği mezunları, çeşitli sektörlerde ve rollerde istihdam edilebilirler. İşte Elektronik Mühendisliği mezunlarının kariyer olanaklarından bazıları:

 1. Telekomünikasyon: Elektronik mühendisleri, telekomünikasyon şirketlerinde, telekomünikasyon ağlarının tasarımı, kurulumu, bakımı ve optimizasyonu gibi konularda çalışabilirler. Kablosuz iletişim, veri iletişimi, fiber optik ağlar, telekomünikasyon yazılımı gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

 2. Otomotiv: Otomotiv sektörü, elektronik bileşenlerin ve sistemlerin kullanımının hızla arttığı bir alandır. Elektronik mühendisleri, otomotiv firmalarında, otomotiv elektroniği, sürücü destek sistemleri, otonom araç teknolojileri, motor kontrol sistemleri gibi alanlarda çalışabilirler.

 3. Tüketici Elektroniği: Elektronik mühendisleri, tüketici elektroniği şirketlerinde, akıllı telefonlar, televizyonlar, tabletler, oyun konsolları gibi tüketici elektroniği cihazlarının tasarımı, üretimi ve testiyle ilgilenirler. Ürün geliştirme, kalite kontrol, mühendislik yönetimi gibi rollerde çalışabilirler.

 4. Enerji ve Güç Sistemleri: Elektronik mühendisleri, enerji sektöründe, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı konularında çalışabilirler. Güç elektroniği, enerji dönüşümü, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Elektrik şirketlerinde, enerji verimliliği projelerinde, enerji yönetimi firmalarında çalışabilirler.

 5. Savunma ve Havacılık: Elektronik mühendisleri, savunma sanayii ve havacılık sektöründe, radar sistemleri, iletişim sistemleri, navigasyon sistemleri, dronlar, elektronik harp sistemleri gibi alanlarda çalışabilirler. Bu sektörde sivil ve askeri projelerde yer alabilirler.

 6. Ar-Ge ve İnovasyon: Elektronik mühendisleri, araştırma ve geliştirme merkezlerinde veya inovasyon odaklı şirketlerde çalışabilirler. Yeni teknolojilerin tasarımı, üretimi ve optimize edilmesi üzerine çalışmalar yürütebilirler. Yenilikçi projelerde görev alabilirler.

 7. Danışmanlık ve Proje Yönetimi: Elektronik mühendisleri, mühendislik danışmanlık firmalarında veya kendi firmalarını açarak müşterilere teknik danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Proje yönetimi, mühendislik hizmetleri ve teknik destek sağlama gibi rollerde çalışabilirler.

Bu sadece birkaç örnek olup Elektronik Mühendisliği mezunları, geniş bir sektör yelpazesinde çalışma fırsatlarına sahiptirler. Mezunlar, genellikle tasarım, araştırma, üretim, satış, mühendislik yönetimi ve yöneticilik gibi pozisyonlarda kariyerlerini sürdürebilirler.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.