edupuan beta

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dgs Taban Puanları Güncel

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dgs Taban Puanları Güncel

Fizyoterapi nedir?

Fizyoterapi, insanların hareket yeteneklerini iyileştirmek, işlevsel bağımsızlıklarını artırmak ve ağrıyı azaltmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Fizyoterapi, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem gibi vücut sistemlerinin değerlendirilmesini, teşhisini ve tedavisini içerir.

Fizyoterapistler, hastaların değerlendirmesini yapar, hedefleri belirler ve uygun tedavi planlarını oluşturur. Tedavi planı genellikle egzersizler, manuel terapi, elektroterapi, sıcak-soğuk uygulamaları, masaj, ultrason, traksiyon gibi çeşitli yöntemlerin kombinasyonunu içerebilir. Fizyoterapistler ayrıca hastalara hareket ve duruş eğitimi, postür düzeltme, ergonomi danışmanlığı gibi önerilerde bulunarak sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını teşvik eder.

Fizyoterapi, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir. Örneğin, kas-iskelet sistemi problemleri (bel ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrıları, spor yaralanmaları), nörolojik bozukluklar (felç, beyin hasarı, multipl skleroz), solunum problemleri (astım, KOAH), kardiyovasküler hastalıklar, kas zayıflığı, dengesizlik ve koordinasyon bozuklukları gibi durumlar fizyoterapi ile tedavi edilebilir.

Fizyoterapi, hastalara bireysel olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Fizyoterapistler, hastanın durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirir ve tedaviyi buna göre uyarlar. Fizyoterapi, hem hastalara akut rehabilitasyon sürecinde yardımcı olabilirken, hem de kronik rahatsızlıkların yönetiminde ve önlenmesinde önemli bir rol oynar.

Fizyoterapi, sağlığın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bir disiplindir. Fiziksel fonksiyonlarınızı geliştirmek, ağrıyı azaltmak veya önlemek, hareket kabiliyetinizi artırmak veya yeniden kazanmak için fizyoterapiye başvurabilirsiniz. Ancak, fizyoterapiye başlamadan önce, bir sağlık uzmanı veya fizyoterapist ile görüşmek ve durumunuzun fizyoterapi için uygun olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Fizyoterapist ne yapar?

Fizyoterapistler, hastaların fiziksel fonksiyonlarını değerlendirir, teşhis koyar ve tedavi planları oluşturarak rehabilitasyon süreçlerini yönetir. İşte fizyoterapistlerin yaptığı bazı görevler:

 1. Değerlendirme: Fizyoterapistler, hastaların mevcut durumunu değerlendirir ve sağlık geçmişini inceler. Bu değerlendirme, hareket yetenekleri, kas gücü, esneklik, denge, postür ve diğer ilgili faktörlerin ölçülmesini içerir.

 2. Teşhis: Hastanın değerlendirilmesi sonucunda, fizyoterapistler bir teşhis koyar. Bu, sorunun nedenini ve mevcut durumu anlamak için yapılan bir tanıdır.

 3. Tedavi planı oluşturma: Fizyoterapistler, hastaların ihtiyaçlarına ve teşhise dayanarak bireysel tedavi planları oluşturur. Bu plan, hastanın hedeflerini, tedavi yöntemlerini ve seansların sıklığını içerir.

 4. Egzersiz terapisi: Fizyoterapistler, hastalara özel egzersizler ve hareket programları önerir. Bu egzersizler, kas gücünü artırmak, esnekliği geliştirmek, dengesini düzeltmek ve hareket aralığını genişletmek gibi amaçlara yöneliktir.

 5. Manuel terapi: Fizyoterapistler, ellerini kullanarak kaslara ve dokulara manuel terapi uygular. Bu masaj, germe, manipülasyon ve mobilizasyon gibi teknikleri içerebilir. Manuel terapi, ağrıyı azaltmak, kas spazmlarını rahatlatmak ve dolaşımı artırmak için kullanılır.

 6. Elektroterapi: Fizyoterapistler, elektrik akımlarını kullanarak tedavi sağlar. Elektroterapi yöntemleri arasında TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu), EMS (Elektriksel Kas Stimülasyonu), ultrason ve lazer terapisi bulunur.

 7. Fonksiyonel eğitim: Fizyoterapistler, hastalara günlük yaşam aktivitelerinde işlevsel bağımsızlık kazandırmak için eğitim verir. Bu, doğru duruş, hareket teknikleri, yürüme eğitimi, ergonomi danışmanlığı gibi konuları içerir.

 8. Ağrı yönetimi: Fizyoterapistler, ağrıyı hafifletmek veya kontrol altına almak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında sıcak-soğuk uygulamaları, transkutanöz sinir stimülasyonu, masaj ve germe yer alabilir.

 9. Hasta eğitimi: Fizyoterapistler, hastalara kendi kendine bakım becerileri ve egzersizleri nasıl yapacaklarını öğretir. Hastaların evde veya günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri stratejileri paylaşarak uzun vadeli iyileşme ve sağlık sürdürme konusunda rehberlik ederler.

Fizyoterapistler, hastaların tedavi ilerlemesini takip eder, tedavi planını günceller ve hasta memnuniyetini sağlamak için çalışırlar. Ayrıca, diğer sağlık profesyonelleriyle, doktorlarla ve rehabilitasyon ekibi üyeleriyle işbirliği yaparlar, danışmanlık yaparlar ve gerektiğinde hastaları diğer uzmanlara yönlendirirler.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon arasındaki fark nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, aslında farklı kavramları ifade ederler. İşte fizyoterapi ve rehabilitasyon arasındaki farklar:

Fizyoterapi:

 • Fizyoterapi, bir tedavi yöntemidir ve hastalıkların, yaralanmaların veya rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.
 • Fizyoterapi, fiziksel fonksiyonların değerlendirilmesini, teşhis konulmasını ve tedavi planının oluşturulmasını içerir.
 • Fizyoterapistler, hastaların hareket yeteneklerini iyileştirmek, işlevsel bağımsızlıklarını artırmak ve ağrıyı azaltmak için egzersizler, manuel terapi, elektroterapi ve diğer tedavi yöntemlerini kullanır.
 • Fizyoterapi, genellikle hastaların mevcut durumlarını değerlendirerek bireysel tedavi planları oluşturmayı ve hastaların günlük yaşam aktivitelerinde daha iyi bir işlevsellik elde etmelerini sağlamayı hedefler.

Rehabilitasyon:

 • Rehabilitasyon, bir süreç veya programdır ve genellikle bir hastalığın veya yaralanmanın sonucunda kaybedilen fonksiyonları geri kazanma veya en üst düzeye çıkarma amacını taşır.
 • Rehabilitasyon, bir kişinin fiziksel, zihinsel veya duygusal sağlığını iyileştirmeyi, işlevselliği geri kazandırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler.
 • Rehabilitasyon, çeşitli disiplinler arasında (fizyoterapi, ergoterapi, konuşma terapisi vb.) işbirliği gerektiren kapsamlı bir yaklaşımdır.
 • Rehabilitasyon, bir kişinin tam iyileşme sürecinde veya kronik bir durumda, uzun vadeli rehabilitasyon ihtiyacı olan bireylerde uygulanabilir.

Özetle, fizyoterapi belirli bir tedavi yöntemini ifade ederken, rehabilitasyon daha geniş kapsamlı bir süreci veya programı ifade eder. Fizyoterapi, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olabilir ve fizyoterapistler rehabilitasyon ekibinin bir üyesi olarak yer alabilirler.

Fizyoterapi eğitimi ne kadar sürer?

Fizyoterapi eğitimi süresi ülkelere ve programlara göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, bir fizyoterapi programı lisans düzeyinde sunulur ve 4 ila 6 yıl arasında tamamlanır. Ancak, her ülkenin ve programın kendi eğitim süresi ve yapısı vardır.

Bazı ülkelerde, lisans düzeyindeki fizyoterapi programları 4 yıl sürer. Öğrenciler, temel sağlık bilimleri, fizyoterapi teorisi ve uygulaması, anatomi, fizyoloji, biyokimya, kas-iskelet sistemi, nöroloji, kardiyopulmoner fizyoterapi, pediatrik fizyoterapi, rehabilitasyon teknikleri ve klinik rotasyonlar gibi dersler alırlar. Bu programlar genellikle teorik dersler, laboratuvar çalışmaları ve klinik stajları içerir.

Diğer ülkelerde ise fizyoterapi programları 5 ila 6 yıl sürebilir. Bu programlar, daha kapsamlı bir eğitim sunarak daha geniş bir alana odaklanma fırsatı sağlar. Bazı programlarda, öğrencilere klinik rotasyonlarda çalışmak üzere farklı uzmanlık alanlarına odaklanma seçenekleri sunulabilir.

Ayrıca, lisansüstü düzeyde fizyoterapi eğitimi de mevcuttur. Yüksek lisans veya doktora programları, daha derinlemesine bilgi ve uzmanlık sağlayarak fizyoterapistlere araştırma, eğitim veya yönetim gibi alanlarda kariyer fırsatları sunar. Lisansüstü programlarının süresi ülke ve programlara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Fizyoterapi eğitim süresiyle ilgili kesin bilgilere sahip olmak için, belirli bir ülkenin veya programın sağladığı eğitim gereksinimlerini ve süresini kontrol etmek önemlidir. Bu, üniversitelerin ve sağlık otoritelerinin web sitelerinden veya ilgili eğitim kurumlarından elde edilebilir bilgilere başvurmak yararlı olacaktır.

Fizyoterapistler hangi tür hastalıkların tedavisinde yardımcı olur?

Fizyoterapistler çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilirler. İşte fizyoterapistlerin genellikle tedavi ettiği bazı hastalıkların örnekleri:

 1. Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları: Bel ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı gibi kas-iskelet sistemi sorunları fizyoterapi ile tedavi edilebilir.

 2. Nörolojik bozukluklar: Felç (inme), beyin hasarı, omurilik yaralanmaları, multipl skleroz, Parkinson hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıklar fizyoterapiye ihtiyaç duyar.

 3. Spor yaralanmaları: Fizyoterapistler, spor yaralanmalarının tedavisinde ve sporcuların rehabilitasyonunda önemli bir rol oynar. Örneğin, burkulma, kas yırtılması, çıkık, bacak kırıkları gibi sporla ilişkili yaralanmalar fizyoterapi gerektirebilir.

 4. Solunum sorunları: Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kistik fibrozis gibi solunum sistemi hastalıklarında fizyoterapistler solunum egzersizleri, solunum teknikleri ve göğüs fizyoterapisi ile destek sağlayabilir.

 5. Kardiyovasküler hastalıklar: Kalp krizi sonrası rehabilite, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde fizyoterapi önemlidir. Egzersiz tabanlı rehabilitasyon programları kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

 6. Pediatrik durumlar: Çocuklarda gelişimsel koordinasyon bozuklukları, serebral palsi, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu gibi pediatrik durumlarda fizyoterapi çocukların motor gelişimini desteklemeye yöneliktir.

 7. Yaşlılıkla ilişkili durumlar: Fizyoterapistler, yaşlı bireylerde denge sorunları, hareket kısıtlamaları, osteoartrit gibi yaşlılıkla ilişkili durumların yönetiminde ve yaşlıların bağımsızlığını artırmada yardımcı olabilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, fizyoterapistler daha geniş bir yelpazede hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilirler. Her hastanın ihtiyaçlarına ve durumuna göre bireysel tedavi planları oluşturarak hareket fonksiyonlarını, ağrıyı azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflerler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü staj imkanı var mıdır?

Evet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü genellikle staj imkanları sunar. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine, gerçek hastalarla çalışmalarına ve klinik deneyim kazanmalarına olanak tanır. Stajlar, öğrencilerin mezuniyet öncesi pratik becerilerini geliştirmelerine ve mesleki yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde staj programları, çeşitli sağlık kurumları, hastaneler, klinikler, rehabilitasyon merkezleri ve özel fizyoterapi merkezleri gibi farklı çalışma ortamlarında gerçekleştirilebilir. Stajlar genellikle öğrencilerin farklı klinik alanlarda (örneğin, ortopedi, nöroloji, pediatri, spor fizyoterapisi) deneyim kazanmasını sağlar.

Staj programları, öğrencilerin gerçek hastalarla çalışma fırsatı bulmasını, tedavi planlarını uygulamalarını, klinik becerilerini geliştirmelerini ve mesleki etik ve iletişim becerilerini öğrenmelerini sağlar. Bu süre zarfında öğrenciler, denetim ve rehberlik altında çalışarak tecrübelerini artırır ve mesleki kimliklerini geliştirirler.

Staj programları genellikle belirli bir süreyi kapsar ve bölümün eğitim programına göre düzenlenir. Süre, ülkeden ülkeye ve programdan programa farklılık gösterebilir. Staj programlarının süresi genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde staj yapmak, öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandırır ve mezuniyet sonrası iş bulma sürecinde avantaj sağlar. Staj programları, öğrencilerin mesleki ağlarını oluşturmasına ve potansiyel istihdam fırsatlarını keşfetmelerine de yardımcı olur. Staj imkanları ve gereksinimleri, her üniversitenin ve programın politikalarına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle öğrencilerin kendi eğitim kurumlarından veya bölümlerinden stajla ilgili bilgileri kontrol etmeleri önemlidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü kariyer olanakları nelerdir?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları için çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. İşte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı kariyer seçenekleri:

 1. Hastaneler ve klinikler: Fizyoterapistler, hastanelerde ve kliniklerde çalışarak çeşitli hastalıkların tedavisinde rol alırlar. Ortopedi, nöroloji, kardiyovasküler rehabilitasyon, pediatri, spor rehabilitasyonu gibi farklı klinik alanlarda görev alabilirler.

 2. Rehabilitasyon merkezleri: Fizyoterapistler, rehabilitasyon merkezlerinde çalışarak yaralanmalar, felç, omurilik yaralanmaları, ameliyat sonrası rehabilitasyon gibi durumlarla uğraşırlar. Bu merkezlerde multidisipliner bir ekibin bir parçası olarak çalışabilirler.

 3. Özel klinikler: Fizyoterapistler, özel fizyoterapi kliniklerinde çalışarak bireysel hasta ihtiyaçlarını karşılar ve özel terapi hizmetleri sunar. Özel klinikler genellikle belirli uzmanlık alanlarına odaklanabilir.

 4. Spor takımları: Fizyoterapistler, profesyonel spor takımlarında veya amatör spor kulüplerinde çalışarak sporcuların performansını iyileştirmeye ve spor yaralanmalarının tedavisine yardımcı olurlar.

 5. Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri: Fizyoterapistler, yaşlı bireylerin hareket yeteneklerini artırmak, düşme riskini azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için huzurevleri veya yaşlı bakım merkezlerinde çalışabilirler.

 6. Ev sağlığı hizmetleri: Fizyoterapistler, evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında çalışarak evde tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sağlarlar.

 7. Eğitim ve araştırma: Fizyoterapistler, üniversitelerde veya meslek okullarında eğitim vererek gelecekteki fizyoterapistleri yetiştirebilirler. Ayrıca, araştırma görevlisi veya araştırma merkezlerinde çalışarak fizyoterapi alanında bilimsel araştırmalara katkıda bulunabilirler.

 8. Özel pratisyenlik: Bazı fizyoterapistler, kendi özel pratiğini açarak bağımsız olarak çalışabilir ve kendi hastalarına fizyoterapi hizmetleri sunabilirler.

Bu sadece bazı kariyer seçeneklerinin örnekleri olup, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunları farklı alanlarda çalışabilirler. Kariyer seçenekleri, mezunun uzmanlık alanlarına, ilgi ve yeteneklerine, çalışma deneyimlerine ve eğitim düzeylerine bağlı olarak değişebilir.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.