edupuan beta

Gazetecilik Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Gazetecilik Dgs Taban Puanları Güncel

Gazetecilik Dgs Taban Puanları Güncel

Gazetecilik bölümü nedir ve ne iş yapar?

Gazetecilik bölümü, öğrencilere gazetecilik mesleğine ilişkin temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrencilere haber yazma, röportaj yapma, editöryel süreçler, medya etiği, medya hukuku, araştırma yöntemleri, iletişim teknolojileri ve medya üretimi gibi konular üzerinde eğitim verilir.

Gazetecilik bölümü öğrencileri, haberleri doğru bir şekilde araştırma, toplumun ilgisini çekecek haberleri seçme, bilgi toplama ve düzenleme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, haberleri yazma, düzenleme, gazete ve dergi tasarımı, fotoğrafçılık, televizyon haberciliği, radyo yayıncılığı gibi medya araçlarına yönelik pratik becerileri de kazanırlar.

Gazetecilik bölümü mezunları, haberleri doğru bir şekilde toplayarak, düzenleyerek ve sunarak kamuoyunu bilgilendirirler. Haberleri yazılı, görsel veya işitsel medya araçlarıyla yayımlayarak haber değeri taşıyan olayları ve bilgileri halka aktarırlar. Gazetecilik bölümü mezunları, gazetelerde, dergilerde, televizyon ve radyo kanallarında, haber ajanslarında, çevrimiçi haber sitelerinde, medya kuruluşlarında, iletişim departmanlarında, kamu kurumlarında ve özel şirketlerde gazetecilik ve iletişim alanlarında çalışma imkanına sahiptirler.

Gazetecilik bölümü mezunları ayrıca, araştırmacı gazeteci, editör, haber spikeri, köşe yazarı, haber fotoğrafçısı, televizyon programcısı, radyo sunucusu, haber ajansı muhabiri, basın sözcüsü, medya yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

Gazetecilik bölümü eğitim süresi ne kadardır?

Gazetecilik bölümü eğitim süresi ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Genellikle lisans düzeyinde gazetecilik bölümü eğitimi 4 yıl sürer. Bununla birlikte, bazı ülkelerde ve üniversitelerde gazetecilik bölümü eğitimi 3 yıl veya 5 yıl sürebilir. Ayrıca, eğitim süresi öğrencinin alacağı seçmeli dersler, staj veya proje çalışmaları gibi faktörlere bağlı olarak da değişebilir.

Öğrenciler genellikle gazetecilik bölümünde temel gazetecilik derslerinin yanı sıra iletişim, medya etiği, medya hukuku, araştırma yöntemleri ve medya üretimi gibi dersleri alır. Ayrıca, staj yapma veya proje çalışması gibi pratik deneyimler de genellikle programın bir parçasıdır.

Öğrencilerin tamamlamaları gereken dersler, staj süresi ve mezuniyet koşulları üniversiteden üniversiteye değişebilir. Bu nedenle, bir gazetecilik bölümüne başvurmadan önce, ilgili üniversitenin programını ve mezuniyet gereksinimlerini incelemek önemlidir.

Gazetecilik bölümünde hangi dersler yer alır?

Gazetecilik bölümünde genellikle aşağıdaki gibi dersler yer alır, ancak programlar ve üniversiteler arasında farklılıklar olabilir:

 1. Gazetecilik İlkeleri ve Temel Kavramlar
 2. Haber Yazımı ve Haber Dili
 3. Haber Araştırma ve Kaynak Bulma
 4. Gazetecilik Etik ve Medya Hukuku
 5. Röportaj Teknikleri
 6. Medya ve İletişim Kuramları
 7. Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme
 8. Medya ve Toplumsal Cinsiyet
 9. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 10. Radyo Haberciliği ve Programcılığı
 11. Gazete Tasarımı ve Sayfa Düzeni
 12. Online Gazetecilik ve Dijital Medya
 13. Fotoğrafçılık ve Görsel Habercilik
 14. Medya ve Siyaset İlişkisi
 15. Haber Ajansları ve Haber Dağıtımı
 16. İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı
 17. Medya İletişimi ve Halkla İlişkiler
 18. Medya Ekonomisi ve İş Modelleri
 19. Haber Üretimi ve Editöryel Süreçler
 20. Medya İzleme ve Medya Analizi

Bu dersler, öğrencilere gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini, becerilerini ve uygulama yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Ayrıca, medya etiği, haber kaynaklarının doğrulanması, haber yazma teknikleri, röportaj yapma, görsel medya kullanımı, haber editöryal süreçleri gibi konuları kapsar. Dijital medya ve teknolojinin etkisiyle birlikte, online gazetecilik, blog yazarlığı ve sosyal medya yönetimi gibi dersler de bölüm programlarına dahil edilebilir.

Gazetecilik bölümünde hangi tür projeler ve ödevler yapılır?

Gazetecilik bölümünde öğrencilere çeşitli projeler ve ödevler verilir. Bu projeler, öğrencilerin gazetecilik becerilerini uygulamalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve gerçek dünya deneyimi kazanmalarını sağlar. İşte gazetecilik bölümünde yapılabilecek bazı projeler ve ödevlerin örnekleri:

 1. Haber Yazma ve Editöryel Proje: Öğrencilere belirli bir konuda haber yazma ve düzenleme projeleri verilir. Öğrenciler, doğru bilgi toplama, haberin doğru bir şekilde yapılandırılması, haber dilinin kullanımı ve haberin hedef kitleye uygun sunumu gibi becerileri uygularlar.

 2. Röportaj Projesi: Öğrencilere bir konuyu araştırmak ve bir röportaj yapmak için proje verilir. Öğrenciler, röportaj tekniklerini uygulayarak, bilgi toplama ve röportaj sürecini yönetme becerilerini geliştirirler.

 3. Medya Analizi: Öğrencilere belirli bir medya kaynağını veya haber türünü analiz etmeleri için ödevler verilir. Öğrenciler, medyanın haberleri nasıl sunma, bilgileri nasıl seçme ve topluma nasıl etki etme konularında farkındalık kazanır.

 4. Veri Gazeteciliği Projesi: Öğrencilere veri toplama, analiz etme ve görselleştirme becerilerini kullanarak bir veri odaklı gazetecilik projesi yapmaları istenebilir. Bu tür projeler, öğrencilerin veri kaynaklarını kullanma, verileri anlama ve haberleştirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 5. Multimedya Haber Projesi: Öğrencilere metin, fotoğraf, video ve ses içeren bir multimedya haber projesi yapmaları istenebilir. Bu proje, öğrencilere farklı medya formatlarını kullanma, hikaye anlatma becerilerini geliştirme ve içeriği farklı platformlarda sunma fırsatı verir.

 6. Toplum Hizmeti Haberciliği: Öğrencilere toplum hizmetiyle ilgili bir konuyu araştırma ve haber yapma projeleri verilebilir. Bu projeler, öğrencilerin toplumla etkileşimini artırır, toplumsal sorunlara duyarlılık kazandırır ve haberleri toplumun ihtiyaçlarına yönelik şekillendirme becerilerini geliştirir.

Bu örnekler, gazetecilik bölümünde yapılabilecek projeler ve ödevlerin sadece birkaç örneğidir. Her üniversite ve program farklı projeler sunabilir, bu nedenle öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun projeleri keşfetmeleri teşvik edilir.

Gazetecilik bölümü için hangi yeteneklere sahip olmak gerekir?

Gazetecilik bölümü için başarılı olmak ve meslekte ilerlemek için aşağıdaki yeteneklere sahip olmak önemlidir:

 1. İyi iletişim becerileri: Gazetecilik, insanlarla etkili iletişim kurmayı gerektirir. İyi bir gazeteci, haberleri doğru bir şekilde toplamak, bilgi aktarmak ve halka ulaşmak için etkili yazma, sözlü iletişim ve sunum becerilerine sahip olmalıdır.

 2. Araştırma yeteneği: Gazeteciler, doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için araştırma yapmalıdır. Haberleri doğru bir şekilde aktarabilmek için bilgi toplama, kaynakları doğrulama ve veri analizi gibi araştırma becerilerine sahip olmalıdır.

 3. Hızlı düşünme ve karar verme becerisi: Gazetecilik, sıklıkla hızlı tempolu ve dinamik bir ortamda gerçekleşir. Gazeteciler, olayları hızlı bir şekilde değerlendirmeli, acil durumlarda doğru kararlar almalı ve zaman baskısı altında etkili bir şekilde çalışabilmelidir.

 4. Analitik düşünme: Haberleri analiz etmek, olayları ve verileri anlamak, içerikleri değerlendirmek ve kamuoyuna anlamlı bir şekilde sunmak için analitik düşünme becerilerine sahip olmak önemlidir.

 5. Sosyal adalet ve etik duyarlılık: Gazetecilik mesleği, toplumsal sorunlara duyarlılık, adalet ve etik değerlere önem verir. Gazeteciler, haberlerini tarafsız ve doğru bir şekilde sunarken, toplumsal adaleti savunma ve etik standartlara uyma konusunda sorumluluk taşırlar.

 6. Takım çalışması ve esneklik: Gazetecilik genellikle takım çalışması gerektirir. Gazeteciler, editörler, fotoğrafçılar ve diğer meslektaşlarıyla işbirliği yapmalı, proje bazlı çalışmalara uyum sağlamalı ve esneklik gösterebilmelidir.

 7. Gözlem ve empati yeteneği: İyi bir gazeteci, çevresinde olup bitenleri gözlemleyebilmeli, insanları anlamaya çalışmalı ve farklı bakış açılarını anlamak için empati kurabilmelidir.

 8. Teknoloji ve dijital beceriler: Gazetecilik mesleği, teknoloji ve dijital araçlarla giderek daha fazla entegre olmuştur. Gazeteciler, dijital medya, sosyal medya, veri analizi ve içerik yönetim sistemleri gibi teknolojik becerilere hakim olmalıdır.

Bu yetenekler, gazetecilik bölümünde başarılı olmanıza ve gazetecilik kariyerinde ilerlemenize yardımcı olacaktır. Ancak, bu yeteneklerin bir kısmı geliştirilebilir ve eğitim sürecinde kazanılabilir, bu nedenle bölüm eğitimi bu becerileri geliştirmek için önemli bir fırsattır.

Gazetecilik bölümünde nasıl staj imkanları sunulur?

Gazetecilik bölümleri genellikle öğrencilere staj imkanları sağlar. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına ve gerçek dünya deneyimi kazanmalarına yardımcı olur. Staj imkanları genellikle aşağıdaki şekillerde sunulur:

 1. Üniversite tarafından sağlanan staj programları: Bazı üniversiteler, öğrencilere staj yapma fırsatı sunmak için staj programları düzenler. Üniversite, işbirliği yaptığı medya kuruluşları veya iletişim sektöründeki şirketlerle bağlantı kurar ve öğrencilere staj yerleri sağlar.

 2. İşbirlikleri ve anlaşmalar: Gazetecilik bölümleri, yerel veya ulusal medya kuruluşlarıyla işbirlikleri veya anlaşmalar yapabilir. Bu işbirlikleri sayesinde öğrencilere staj imkanları sunulabilir. Medya kuruluşları, bölümün öğrencilerine stajyer olarak çalışma fırsatı verirken, öğrencilere de gerçek gazetecilik deneyimi kazandırır.

 3. Staj başvuruları ve bağlantılar: Öğrenciler, staj yapmak istedikleri medya kuruluşlarına doğrudan başvuruda bulunabilir veya stajyerlik için bağlantılarını kullanabilir. Bu durumda, öğrencilerin özgeçmişlerini, motivasyon mektuplarını ve portfolyolarını hazırlamaları ve medya kuruluşlarına göndermeleri gerekebilir.

 4. Öğrenci kulüpleri ve etkinlikler: Birçok üniversitede gazetecilikle ilgili öğrenci kulüpleri bulunur. Bu kulüpler, staj imkanları konusunda bilgi sağlar, işbirlikleri kurar ve öğrencilere staj yerleri konusunda yönlendirme yapar. Ayrıca, gazetecilik bölümü tarafından düzenlenen etkinlikler ve paneller, öğrencilere medya profesyonelleriyle tanışma ve staj fırsatları hakkında bilgi alma imkanı sunar.

Staj imkanları genellikle öğrencilerin akademik programları sırasında yer alır. Staj süresi ve koşulları, medya kuruluşunun politikalarına ve bölümün gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. Öğrenciler, staj yapmadan önce bölümün staj yönergelerini ve gerekliliklerini dikkatlice incelemeli ve ilgili başvuru sürecini takip etmelidir. Stajlar, öğrencilerin gazetecilik becerilerini geliştirmeleri, sektörle bağlantı kurmaları ve gelecekteki iş fırsatları için önemli bir deneyim sağlar.

Gazetecilik bölümü mezunları hangi kariyer olanaklarına sahiptir?

Gazetecilik bölümü mezunları, çeşitli kariyer olanaklarına sahiptir. Gazetecilik, medya ve iletişim sektöründe geniş bir yelpazede iş imkanları sunar. İşte gazetecilik bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı kariyer alanları:

 1. Gazeteci: Gazetecilik bölümü mezunları genellikle gazetelerde, dergilerde, haber ajanslarında ve diğer basılı yayınlarda gazeteci olarak çalışabilirler. Haber yazma, röportaj yapma, haber araştırması yapma ve haberleri doğru bir şekilde sunma becerilerine sahip oldukları için gazeteci olarak iş bulma şansına sahiptirler.

 2. Televizyon Habercisi: Gazetecilik mezunları televizyon kanallarında haber sunucusu veya muhabir olarak çalışabilirler. Televizyon haberciliği, canlı yayın yapma, haber metinlerini sunma ve görsel medya kullanma becerileri gerektirir.

 3. Radyo Yayıncılığı: Radyo istasyonlarında program sunucusu, haber spikeri veya radyo muhabiri olarak çalışabilirler. Radyo yayıncılığı, sesli haber sunma, röportaj yapma ve program hazırlama becerilerini gerektirir.

 4. Online Gazetecilik ve Dijital Medya: Gazetecilik mezunları, haber sitelerinde, dijital platformlarda veya bloglarda içerik üretme, haberlerin çevrimiçi olarak yayınlanması, sosyal medya yönetimi ve dijital medya stratejileri gibi alanlarda çalışabilirler.

 5. Haber Ajansı Muhabiri: Haber ajanslarında muhabir olarak çalışabilirler. Haber ajansları, haberleri toplar, düzenler ve abonelere dağıtır. Haber ajansı muhabirleri, genellikle hızlı tempolu bir ortamda çalışır ve haberleri doğru bir şekilde aktarma becerisine sahip olmalıdır.

 6. Medya Yöneticisi: Gazetecilik mezunları, medya kuruluşlarında yönetim pozisyonlarında çalışabilirler. Medya yöneticileri, içerik üretimi, haber yayınları, medya stratejileri, bütçe yönetimi ve takım koordinasyonu gibi konularda sorumluluk alır.

 7. Basın Sözcüsü: Kamu veya özel sektördeki kuruluşlarda basın sözcüsü olarak çalışabilirler. Basın sözcüleri, kuruluşun iletişim stratejilerini yönetir, medya ile etkileşimde bulunur ve basın açıklamaları hazırlar.

 8. Medya Analisti: Gazetecilik mezunları, medya analiz şirketlerinde veya medya planlama ajanslarında çalışarak medya verilerini analiz edebilir ve raporlayabilirler. Medya analistleri, medya kampanyalarının etkinliğini değerlendirir ve pazarlama stratejilerine katkıda bulunur.

 9. Serbest Gazeteci veya Yazar: Gazetecilik mezunları, serbest olarak çalışarak bağımsız gazetecilik, köşe yazarlığı veya yayın yazarlığı yapabilirler. Kendi yazılarını yazabilir, haberleri serbest olarak takip edebilir ve farklı yayın organlarına makaleler sunabilirler.

Bu, gazetecilik bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı kariyer olanaklarının sadece birkaç örneğidir. Ayrıca, iletişim departmanları, kamu kurumları, PR ajansları, dış haber ajansları, uluslararası medya kuruluşları ve diğer iletişim odaklı şirketler de gazetecilik mezunlarına iş fırsatları sunabilir.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.