edupuan beta

Gemi ve Yat Tasarımı Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Gemi ve Yat Tasarımı Dgs Taban Puanları Güncel

Gemi ve Yat Tasarımı Dgs Taban Puanları Güncel

Gemi ve Yat Tasarımı nedir?

Gemi ve Yat Tasarımı, deniz taşımacılığı için kullanılan gemi ve yatların tasarım sürecini ve mühendislik prensiplerini içeren bir disiplindir. Bu bölümde, deniz araçlarının şekli, boyutu, yapısal özellikleri, performansı ve güvenlik gibi unsurları tasarlanır.

Gemi ve Yat Tasarımı bölümü, genellikle denizcilik, mühendislik ve sanatın birleştiği bir alandır. Bu disiplinde, gemi ve yatların gövde tasarımı, hidrodinamik özellikler, gemi sistemleri, enerji verimliliği, malzeme seçimi, stabilite, direksiyon ve denizcilik kuralları gibi konular ele alınır.

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde öğrenciler, bilgisayar destekli tasarım (CAD), modelleme, deneyler ve analitik hesaplamalar gibi yöntemleri kullanarak gemi ve yat projeleri üzerinde çalışırlar. Ayrıca, estetik ve ergonomi gibi faktörleri de dikkate alarak, kullanıcı dostu ve işlevsel deniz araçları tasarlarlar.

Gemi ve Yat Tasarımı mezunları, tersanelerde, deniz taşımacılığı şirketlerinde, yat tasarım firmalarında, gemi inşa ve mühendislik şirketlerinde, denizcilik araştırma merkezlerinde veya kendi tasarım stüdyolarını açarak çalışma fırsatı bulabilirler. Ayrıca, gemi ve yat aksesuarları, donanımı ve ekipmanı gibi alanlarda da kariyer yapabilirler.

Gemi ve Yat Tasarımı bölümü hangi konuları kapsar?

Gemi ve Yat Tasarımı bölümü genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 1. Denizcilik Mühendisliği: Deniz araçlarının tasarımı ve mühendislik prensipleri hakkında temel bilgileri içerir. Gemi yapıları, gemi sistemleri, denizcilik işletmeleri ve denizcilik ekonomisi gibi konular bu alanın bir parçasıdır.

 2. Hidrodinamik: Deniz araçlarının su üzerindeki hareketini ve direncini anlamak için hidrodinamiğin temel prensipleri incelenir. Akışkanlar mekaniği, direnç ve itki, gemi dalga etkileşimi gibi konuları içerir.

 3. Gövde Tasarımı: Gemi ve yatların gövdelerinin şekli, boyutu ve yapısal özelliklerini tasarlamayı içerir. Aerodinamik, stabilite, yüzerlik, malzeme seçimi gibi konular bu bölümde ele alınır.

 4. Güç ve İtici Sistemler: Deniz araçlarında kullanılan güç üretimi, itki sistemleri, motor seçimi ve enerji verimliliği üzerine odaklanır. Motorlar, pervaneler, yakıt sistemleri gibi unsurları kapsar.

 5. Denizcilik Kuralları ve Standartlar: Denizcilik sektöründe geçerli olan uluslararası kurallar, standartlar ve güvenlik yönetmelikleri hakkında bilgi sağlar. Denizcilik kuralları, sertifikasyon süreçleri ve gemi inşasıyla ilgili yasal düzenlemeler bu alanda incelenir.

 6. Denizcilik Teknolojileri: Gemi ve yatlarda kullanılan ileri teknolojileri ve yenilikleri kapsar. Elektronik navigasyon sistemleri, otomatik kontrol sistemleri, iletişim teknolojileri ve gemi otomasyonu gibi konuları içerir.

 7. Modelleme ve Simülasyon: Gemi ve yat tasarımlarının bilgisayar destekli modelleme (CAD) ve simülasyon araçlarıyla yapılmasını öğretir. Bilgisayar destekli tasarım yazılımları ve simülasyon araçları kullanarak gemi ve yat prototipleri oluşturulur ve performans analizleri yapılır.

 8. Estetik ve Ergonomi: Gemi ve yat tasarımlarında estetik, iç mekan düzenlemesi ve kullanıcı deneyimi gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Estetik tasarım, iç mekan düzenlemesi, ergonomi ve insan-makine etkileşimi bu konular arasındadır.

Bu konular, Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde öğrencilere temel bilgi ve becerileri sağlamak için incelenir. Elbette, üniversite ve programın kendisine bağlı olarak program içeriği ve ağırlık verilen konular değişebilir.

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde hangi dersler bulunur?

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde aşağıdaki gibi dersler bulunabilir:

 1. Denizcilik Mühendisliği Temelleri
 2. Gemi ve Yat Tasarımı Prensipleri
 3. Hidrostatik ve Hidrodinamik
 4. Gemi Direnci ve İtme
 5. Gemi ve Yat Gövde Tasarımı
 6. Gemi ve Yat Malzeme Seçimi ve Yapıları
 7. Gemi ve Yat Sistemleri (Elektrik, Pnömatik, Hidrolik)
 8. Denizcilik ve Liman İşletmeleri
 9. Denizcilik Kuralları ve Uluslararası Standartlar
 10. Gemi ve Yat Stabilitesi
 11. Denizcilik İşletmeleri ve Ekonomisi
 12. Denizcilik Emniyeti ve Güvenlik
 13. Denizcilik İletişimi ve Navigasyon
 14. Gemi ve Yat Modelleme ve Simülasyon
 15. Denizcilik Teknolojileri ve Otomasyon
 16. Denizcilik Çevre ve Enerji Yönetimi
 17. Gemi ve Yat Estetiği ve İç Mekan Tasarımı
 18. Gemi ve Yat Projesi ve Sunumu

Bu dersler, Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde öğrencilere gemi ve yat tasarımıyla ilgili temel bilgileri ve becerileri sağlamak amacıyla sunulabilir. Her üniversitenin programı ve müfredatı farklılık gösterebilir, bu nedenle derslerin sıralaması ve içeriği de değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bazı üniversitelerde seçmeli dersler de bulunabilir, bu dersler genellikle öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik olarak belirlenir.

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde hangi becerilere sahip olmak önemlidir?

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde başarılı olmak için aşağıdaki becerilere sahip olmak önemlidir:

 1. Mühendislik Yetenekleri: Gemi ve yat tasarımı mühendislik disiplinini içerir. Matematik, fizik, hesaplama ve analitik becerilere sahip olmak önemlidir. Problemleri analiz etme, çözme ve karar verme becerileri geliştirilmelidir.

 2. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Yetenekleri: Gemi ve yat tasarımında bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımlarını kullanma becerisi önemlidir. CAD programlarını kullanarak 3D modelleme, çizimler oluşturma ve tasarımları analiz etme yetenekleri geliştirilmelidir.

 3. Hidrodinamik ve Akışkanlar Mekaniği: Gemi ve yat tasarımında su üzerindeki hareketi anlamak için hidrodinamik ve akışkanlar mekaniği konularına hakim olmak önemlidir. Akışkanlar mekaniği prensiplerini anlama ve deniz araçlarının performansını değerlendirme becerileri geliştirilmelidir.

 4. Görsel ve Estetik Algı: Gemi ve yat tasarımında estetik ve görsel algı önemlidir. İyi bir estetik anlayışı ve görsel algılama yeteneği, gemi ve yat tasarımlarının estetik açıdan çekici ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

 5. İletişim ve İşbirliği: Gemi ve yat tasarımı projeleri genellikle takım çalışması gerektirir. İyi iletişim becerileri ve işbirliği yetenekleri, ekip içinde etkili iletişim kurmayı, fikirleri paylaşmayı ve projeleri yönetmeyi kolaylaştırır.

 6. Araştırma ve Problem Çözme: Gemi ve yat tasarımı sürecinde yeni teknolojileri takip etmek, araştırma yapmak ve karşılaşılan problemleri çözmek önemlidir. Problem çözme becerileri ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilmelidir.

 7. Pratik Beceriler: Gemi ve yat tasarımı bölümünde, model yapımı, prototip oluşturma ve test etme gibi pratik beceriler de önemlidir. El becerileri, malzeme işleme ve laboratuvar deneyleri konusunda yetenekli olmak faydalı olabilir.

 8. Denizcilik Bilgisi: Gemi ve yat tasarımı bölümünde denizcilik konularına aşina olmak önemlidir. Denizcilik terminolojisi, denizcilik kuralları ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak, gemi ve yat tasarımlarının gerekliliklerini anlamak açısından önemlidir.

Bu beceriler, Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde başarılı olmak için önemlidir. Bununla birlikte, bazı beceriler öğrenilebilir ve geliştirilebilir, bu yüzden öğrenciler bölüm sürecinde bu becerileri güçlendirmek için fırsatları takip etmelidir.

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde hangi tür projeler yapılır?

Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde çeşitli türlerde projeler gerçekleştirilebilir. Aşağıda, Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde sıklıkla yapılan projelerin bazı örnekleri verilmiştir:

 1. Gemi ve Yat Tasarım Projeleri: Öğrenciler, belirli bir gemi veya yat tasarımı projesi üzerinde çalışırlar. Bu projeler genellikle bir konseptten başlayarak, geminin gövde şekli, boyutları, düzenlemeleri, sistemleri ve diğer tasarım özelliklerinin geliştirilmesini içerir. Öğrenciler, gemi veya yatın performansını, denizcilik standartlarını ve kullanıcı gereksinimlerini göz önünde bulundurarak tasarımlarını oluştururlar.

 2. Gövde Hidrodinamiği ve Direnç Projeleri: Bu tür projelerde, öğrenciler gemi ve yat gövdelerinin hidrodinamik performansını analiz ederler. Akışkanlar mekaniği prensipleri kullanılarak gemi veya yatın direnci, itme gücü, dalga etkileşimi gibi faktörler değerlendirilir. Bu projelerde, gövde şekli, kıç tasarımı, su hattı formu gibi unsurlar üzerinde çalışılır.

 3. Enerji Verimliliği Projeleri: Gemi ve yat tasarımında enerji verimliliği büyük önem taşır. Öğrenciler, enerji tüketimi, yakıt verimliliği ve çevresel etkileri optimize etmek için tasarım özellikleri üzerinde çalışırlar. Bu projelerde, güç ve itki sistemleri, enerji geri kazanımı, hibrit veya elektrikli güç sistemleri gibi konular ele alınır.

 4. İç Mekan Tasarımı Projeleri: Gemi ve yatlarda iç mekan düzenlemesi ve estetik önemli bir faktördür. Öğrenciler, gemi veya yatın iç mekan tasarımını yaparlar. Kabin düzenlemeleri, yaşam alanları, mobilya ve aksesuar seçimi, aydınlatma gibi unsurlar üzerinde çalışılır.

 5. Modelleme ve Prototip Projeleri: Öğrenciler, gemi ve yat tasarımlarını 3D modelleme yazılımları kullanarak sanal olarak oluşturabilirler. Ayrıca, gerçekçi ölçekte fiziksel prototipler de yapılabilir. Bu projelerde, tasarımların görselleştirilmesi, test edilmesi ve geliştirilmesi amaçlanır.

 6. Denizcilik Güvenlik ve Emniyet Projeleri: Gemi ve yat tasarımı, güvenlik ve emniyet standartlarını karşılamalıdır. Öğrenciler, denizcilik güvenliği, yangın önleme ve söndürme sistemleri, kurtarma ekipmanları gibi konulara odaklanan projeler üzerinde çalışırlar.

Bu projeler, Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde öğrencilere teorik bilgileri pratik uygulamalara dönüştürme fırsatı sağlar. Projeler, öğrencilere tasarım becerilerini geliştirme, analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi yetenekleri kullanma imkanı verir.

Gemi ve Yat Tasarımı mezunlarının kariyer olanakları nasıldır?

Gemi ve Yat Tasarımı mezunları, denizcilik sektöründe çeşitli kariyer olanaklarına sahip olabilirler. Aşağıda, Gemi ve Yat Tasarımı mezunlarının çalışabileceği bazı alanlar ve iş pozisyonları verilmiştir:

 1. Gemi ve Yat Tasarım Firmaları: Gemi ve yat tasarımı şirketlerinde, yeni gemi ve yat tasarımları üzerinde çalışabilirler. Tasarım ekibinde yer alarak, gövde tasarımı, iç mekan tasarımı, sistem entegrasyonu ve modelleme gibi görevleri üstlenebilirler.

 2. Gemi ve Yat İnşa ve Tersane Şirketleri: Gemi ve yat inşa şirketlerinde, üretim sürecinde tasarımın uygulanmasını takip edebilirler. Üretim mühendisi olarak görev alarak, projenin saha uygulamasını yönetebilir ve gemi inşa sürecini denetleyebilirler.

 3. Deniz Taşımacılığı ve Yat Kiralama Şirketleri: Deniz taşımacılığı şirketleri, gemi ve yat kiralama şirketleri veya turizm şirketlerinde, gemi ve yatların operasyonel yönetiminde çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, gemi ve yatların bakımı, işletilmesi, operasyonel verimlilik ve güvenlik yönetimi gibi konulara odaklanabilirler.

 4. Denizcilik Ar-Ge Merkezleri: Denizcilik araştırma ve geliştirme merkezlerinde, yeni teknolojilerin deniz araçlarına entegrasyonu ve yenilikçi tasarımların geliştirilmesi üzerinde çalışabilirler. Denizcilik mühendisliği, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri gibi konulara odaklanan Ar-Ge projelerinde yer alabilirler.

 5. Gemi ve Yat Donanımı ve Ekipmanı Şirketleri: Gemi ve yat donanımı, ekipmanı ve aksesuarları üreten veya tedarik eden şirketlerde çalışabilirler. Bu şirketlerde, ürün tasarımı, kalite kontrolü, satış ve pazarlama gibi rolleri üstlenebilirler.

 6. Danışmanlık ve Proje Yönetimi: Gemi ve yat tasarımı alanında danışmanlık hizmetleri sunan şirketlerde veya proje yönetimi firmalarında çalışabilirler. Gemi ve yat projelerinin yönetimi, müşteri ilişkileri, bütçe kontrolü gibi görevleri üstlenebilirler.

Ayrıca, Gemi ve Yat Tasarımı mezunları kendi tasarım stüdyolarını açabilir veya serbest çalışabilirler. Bu şekilde, özel müşteriler veya gemi ve yat üreticileri için özelleştirilmiş tasarımlar yapabilirler.

Gemi ve Yat Tasarımı mezunlarının kariyer olanakları geniş bir yelpazede bulunmaktadır ve denizcilik sektöründe talep edilen niteliklere sahip olmaları nedeniyle iş bulma olanakları genellikle iyidir.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.