edupuan beta

Gerontoloji Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Gerontoloji Dgs Taban Puanları Güncel

Gerontoloji Dgs Taban Puanları Güncel

Gerontoloji nedir?

Gerontoloji, yaşlanma süreci ve yaşlılıkla ilgilenen bir disiplindir. Kelime kökeni Yunanca "geron" (yaşlı) ve "logos" (bilim) kelimelerinden gelir. Gerontoloji, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik değişimleri anlamayı amaçlar.

Gerontoloji, yaşlı bireylerin sağlığı, yaşlanma süreci, yaşlılıkla ilgili hastalıklar, yaşlıların toplumdaki yerleri, yaşlılıkla ilgili politikalar ve programlar gibi konuları inceler. Yaşlılık, bireylerin hayatında önemli bir aşamadır ve gerontoloji bu süreci multidisipliner bir şekilde ele alır.

Gerontolojinin amacı, yaşlı bireylerin yaşamlarını iyileştirmek, yaşlılıkla ilgili sorunları anlamak ve çözümlemek, yaşlı bireylere sağlık hizmetleri ve destek sunmak, yaşlı nüfusun yaşam kalitesini artırmak ve yaşlanma sürecini toplumsal düzeyde ele almak şeklinde özetlenebilir.

Gerontologlar, gerontoloji alanında çalışan uzmanlardır. Gerontologlar, yaşlılıkla ilgili araştırmalar yapar, yaşlı bireylere sağlık hizmeti sunar, yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını değerlendirir, yaşlanma süreci hakkında eğitim verir ve yaşlılıkla ilgili politika önerilerinde bulunur. Gerontoloji, yaşlılıkla ilgili birçok meslek alanıyla da ilişkilidir, örneğin sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji ve halk sağlığı gibi.

Gerontoloji bölümünde hangi dersler alınır?

Gerontoloji bölümünde alınan dersler üniversiteden üniversiteye ve programdan programa değişiklik gösterebilir. Ancak aşağıda genel olarak gerontoloji bölümünde alınabilecek derslerin bir listesi bulunmaktadır:

 1. Yaşlanma Süreci ve Yaşlılık
 2. Yaşlılık Psikolojisi
 3. Yaşlı Bakımı ve Hizmetleri
 4. Yaşlılıkta Sağlık ve Hastalıklar
 5. Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Yaşlılık
 6. Yaşlılara Yönelik Program ve Politikalar
 7. Yaşlıların Hakları ve Adalet
 8. Yaşlıların Toplumsal Katılımı
 9. Yaşlılar ve Teknoloji
 10. Yaşlıların Sosyal Hizmetleri
 11. Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz
 12. Yaşlıların Beslenmesi ve Diyet
 13. Yaşlılarda Bilişsel İşlevler ve Bellek
 14. Yaşlılarda Hukuki Konular ve Koruma
 15. Yaşlılarda Endişe, Depresyon ve Duygusal Sağlık
 16. Yaşlılarda Ölüm ve Ölümle İlgili Konular

Bu dersler, yaşlılık süreci, yaşlı bireylerin sağlık, psikoloji, sosyal ve hukuki ihtiyaçları, yaşlılıkla ilgili politikalar ve programlar gibi konuları kapsar. Ayrıca, gerontoloji bölümünde isteğe bağlı veya seçmeli dersler de bulunabilir. Bu dersler, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik olarak çeşitlilik gösterebilir.

Gerontoloji bölümünde hangi araştırmalar yapılır?

Gerontoloji bölümünde yapılan araştırmalar, yaşlılık süreci, yaşlı bireylerin sağlık, psikoloji, sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilgili çeşitli konuları kapsar. İşte gerontoloji bölümünde yapılan araştırmaların bazı örnekleri:

 1. Yaşlanma süreci ve sağlık: Yaşlanmanın fiziksel etkileri, kronik hastalıkların yaşlılıkla ilişkisi, yaşlanma sürecinde bağışıklık sistemi ve sağlık sorunları üzerine araştırmalar yapılır.

 2. Yaşlıların psikolojisi ve zihinsel sağlık: Yaşlı bireylerin mental sağlık durumu, bilişsel işlevler, depresyon, anksiyete ve demans gibi konular üzerine çalışmalar yapılır.

 3. Yaşlıların sosyal yaşamları: Yaşlı bireylerin sosyal ilişkileri, toplumsal katılımı, yalnızlık, yaşlılara yönelik destek hizmetleri, yaşlıların aile içindeki rolü gibi konuları içeren araştırmalar yürütülür.

 4. Yaşlı bireylerin ekonomik durumu: Yaşlıların emeklilik, sosyal güvenlik, mali durumu ve ekonomik kaynaklara erişimi üzerine araştırmalar yapılır.

 5. Yaşlılara yönelik politikalar ve programlar: Yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik politikaların ve programların etkilerini değerlendiren araştırmalar gerçekleştirilir.

 6. Yaşlıların sağlıklı yaşam tarzları: Yaşlı bireylerin fiziksel aktivite, beslenme, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi sağlıklı yaşam tarzlarına yönelik araştırmalar yapılır.

 7. Yaşlılık ve teknoloji: Yaşlı bireylerin teknolojik araçları kullanma becerileri, yaşlı dostu teknoloji çözümleri ve yaşlıların dijital dünyada yer alması üzerine çalışmalar gerçekleştirilir.

Bu sadece birkaç örnek olup gerontoloji alanında birçok farklı konuda araştırma yapılmaktadır. Araştırmalar, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, yaşlılıkla ilgili sorunları anlamak ve çözmek, yaşlı bireylere daha iyi hizmet sunmak ve yaşlanma sürecini toplumsal düzeyde ele almak amacıyla yapılır.

Gerontoloji bölümü neyi amaçlar?

Gerontoloji bölümü, yaşlanma süreci ve yaşlılıkla ilgili bir dizi amaç taşır. İşte gerontoloji bölümünün genel amaçlarından bazıları:

 1. Yaşlanma sürecini anlamak: Gerontoloji bölümü, yaşlanma sürecini ve yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik değişimleri anlamayı amaçlar. Bu sayede yaşlanmanın etkileri ve yaşlı bireylerin ihtiyaçları daha iyi anlaşılır.

 2. Yaşlı bireylerin sağlığını iyileştirmek: Gerontoloji, yaşlı bireylerin sağlık durumunu ve yaşa bağlı hastalıkları inceleyerek yaşlıların sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemeyi hedefler. Yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri, koruyucu önlemler ve rehabilitasyon stratejileri geliştirilir.

 3. Yaşlılara destek hizmetleri sağlamak: Gerontoloji bölümü, yaşlı bireylerin sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını ele alarak onlara destek hizmetleri sunmayı amaçlar. Yaşlıların topluma entegrasyonunu sağlamak, yalnızlık ve izolasyon riskini azaltmak, yaşlı dostu hizmetler ve programlar oluşturmak gibi konular üzerinde çalışılır.

 4. Yaşlılıkla ilgili politikaları ve programları geliştirmek: Gerontoloji, yaşlı bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için yaşlılıkla ilgili politikaların ve programların geliştirilmesine katkıda bulunur. Yaşlıların haklarının korunması, yaşlı dostu toplumların oluşturulması ve yaşlıların toplumsal katılımını teşvik eden politikaların oluşturulması amaçlanır.

 5. Yaşlılıkla ilgili bilgi ve farkındalığı artırmak: Gerontoloji bölümü, toplumun yaşlılıkla ilgili bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmayı hedefler. Yaşlılıkla ilgili yanlış inançların düzeltilmesi, yaşlılıkla ilgili olumsuz stereotiplerin azaltılması ve yaşlı bireylere saygı ve değer veren bir toplum oluşturulması amaçlanır.

Bu amaçlar doğrultusunda gerontoloji bölümü, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, yaşlanma sürecini anlamak ve yaşlılıkla ilgili sorunları ele almak için çalışır. Ayrıca, gerontoloji bölümü mezunları, yaşlılıkla ilgili alanlarda çalışarak yaşlı bireylere destek sağlayan ve yaşlı dostu politikaları geliştiren uzmanlar olurlar.

Gerontoloji bölümünde hangi kariyer fırsatları bulunur?

Gerontoloji bölümü mezunlarına çeşitli kariyer fırsatları sunulmaktadır. Bu fırsatlar, yaşlılıkla ilgili sağlık, sosyal hizmetler, politika, araştırma ve eğitim gibi çeşitli alanlarda bulunabilir. İşte gerontoloji bölümü mezunları için bazı kariyer fırsatları:

 1. Yaşlı Bakımı ve Hizmetleri: Gerontoloji mezunları, yaşlı bakım kurumlarında veya yaşlıların kendi evlerinde yaşam destek hizmetlerinde çalışabilirler. Bakım planlaması, refakatçilik, sosyal aktivitelerin düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirebilirler.

 2. Sağlık Hizmetleri: Gerontoloji mezunları, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinde çalışabilirler. Yaşlıların sağlık ihtiyaçlarını değerlendirme, sağlık programları ve rehabilitasyon stratejileri geliştirme, sağlık danışmanlığı gibi roller üstlenebilirler.

 3. Sosyal Hizmetler: Gerontoloji mezunları, yaşlılara sosyal hizmetler sağlayan kurumlarda çalışabilirler. Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını değerlendirme, danışmanlık, kaynak yönlendirmesi, toplum hizmetleri programları gibi görevleri yerine getirebilirler.

 4. Araştırma ve Akademik Kariyer: Gerontoloji mezunları, yaşlanma süreci ve yaşlılıkla ilgili konularda araştırmalar yapabilirler. Üniversitelerde akademik kariyer yaparak gerontoloji alanında dersler verebilir, araştırmalar yürütebilir ve yeni bilimsel bulgulara katkıda bulunabilirler.

 5. Politika ve Program Geliştirme: Gerontoloji mezunları, yaşlılara yönelik politikaların ve programların geliştirilmesinde görev alabilirler. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları veya özel sektörde yaşlılıkla ilgili politika oluşturma, program planlama ve uygulama gibi roller üstlenebilirler.

 6. Eğitim ve Danışmanlık: Gerontoloji mezunları, yaşlılıkla ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Yaşlılara ve ailelerine yönelik eğitim programları düzenleyebilir, danışmanlık hizmetleri sağlayabilir ve yaşlı dostu topluluklar oluşturulması konusunda rehberlik edebilirler.

Bu sadece birkaç örnek olup gerontoloji mezunları için kariyer fırsatları oldukça geniştir. Ayrıca, mezunlar ilgili lisansüstü programlara devam ederek uzmanlık alanlarını daha da derinleştirebilir ve daha spesifik kariyer yollarına yönelebilirler.

 

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.