edupuan beta

İletişim Sanatları Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

İletişim Sanatları Dgs Taban Puanları Güncel

İletişim Sanatları Dgs Taban Puanları Güncel

İletişim Sanatları nedir?

İletişim Sanatları, iletişim disiplinini estetik ve sanatsal bir perspektifle ele alan bir akademik disiplindir. Bu disiplin, iletişim süreçlerini, iletişim araçlarını ve iletişimin görsel, işitsel, yazılı veya diğer sanatsal yönlerini inceler.

İletişim Sanatları, iletişimin farklı alanlarına odaklanabilir. Örneğin, görsel iletişim, sinema, televizyon, reklam, grafik tasarım, fotoğrafçılık gibi alanları içerebilir. İşitsel iletişim ise radyo, müzik, ses tasarımı gibi konuları kapsar. Ayrıca, yazılı iletişim, gazetecilik, yayıncılık, halkla ilişkiler gibi alanları da içerir.

İletişim Sanatları bölümü, öğrencilere iletişim süreçlerini analiz etme, iletişim araçlarını kullanma ve iletişim stratejileri geliştirme becerilerini kazandırır. Öğrenciler, görsel tasarım, yazılı metinler, görsel-işitsel medya üretimi, dijital iletişim araçları gibi konularda eğitim alır ve pratiğe yönelik projeler ve çalışmalar yaparlar.

İletişim Sanatları bölümü mezunları, medya şirketleri, reklam ajansları, yayınevleri, halkla ilişkiler firmaları, sinema ve televizyon sektörü gibi birçok alanda kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Ayrıca, iletişim becerileri ve yaratıcı düşünme yetenekleri sayesinde farklı sektörlerde de iş bulma imkanı bulabilirler.

İletişim Sanatları bölümünde hangi dersler işlenir?

İletişim Sanatları bölümünde işlenebilecek dersler, üniversite ve programın içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, aşağıda belirtilen dersler İletişim Sanatları programında bulunabilir:

 1. İletişim Teorileri: İletişim sürecini, iletişim modellerini ve iletişim teorilerini inceler.
 2. Görsel İletişim: Görsel anlatım, görsel sembolizm, görsel tasarım ve görsel medya ile ilgili konuları ele alır.
 3. İşitsel İletişim: Radyo yayıncılığı, müzik, ses tasarımı ve diğer işitsel medya ile ilgili konuları içerir.
 4. Medya ve Kültür: Medyanın kültürel etkilerini, toplumsal cinsiyet temsillerini, medya etiği ve medya politikalarını inceler.
 5. Sinema ve Televizyon: Sinema ve televizyon tarihi, film analizi, senaryo yazma ve prodüksiyon süreçlerini kapsar.
 6. Reklam ve Pazarlama İletişimi: Reklam stratejileri, marka iletişimi, pazarlama iletişimi ve tüketici psikolojisi konularını içerir.
 7. Dijital Medya: Dijital iletişim araçlarının kullanımını, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi ve dijital pazarlama stratejilerini ele alır.
 8. Gazetecilik ve Habercilik: Gazetecilik etiği, haber yazma, gazete ve dergi yayıncılığı gibi konuları içerir.
 9. Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler stratejileri, medya ilişkileri, kriz iletişimi ve kurumsal iletişim konularını kapsar.
 10. İletişim Araştırmaları: İletişim araştırma yöntemleri, veri analizi, anketler ve odak grupları gibi araştırma tekniklerini öğretir.

Bu dersler, genel olarak İletişim Sanatları programında yer alabilecek dersler arasındadır. Ancak her üniversitenin programı farklılık gösterebilir ve farklı seçmeli dersler sunabilir. Dolayısıyla, belirli bir üniversitenin programını incelemek daha ayrıntılı bilgi sağlayacaktır.

İletişim Sanatları bölümü için hangi tür özelliklere sahip olmak gerekir?

İletişim Sanatları bölümünde başarılı olmak için aşağıdaki özelliklere sahip olmak faydalı olabilir:

 1. İletişim Becerileri: İyi bir iletişimci olmak, yazılı ve sözlü iletişimde etkili olmak önemlidir. İyi bir dil bilgisi, anlatım yeteneği ve dinleme becerileri iletişim sanatları alanında başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

 2. Yaratıcılık: İletişim Sanatları bölümü, sanatsal ve yaratıcı bir yaklaşım gerektirir. Yaratıcı düşünme becerileri, yeni fikirler üretebilme yeteneği ve farklı perspektiflere açık olmak önemlidir.

 3. Görsel ve Estetik Anlayış: Görsel iletişimin önemli bir parçası olan İletişim Sanatları bölümünde, görsel ve estetik anlayış önemlidir. Görsel detaylara dikkat etme, görsel sembollerin anlamını kavrama ve estetik değerlendirme yapabilme becerisi faydalı olacaktır.

 4. Teknoloji Yetkinliği: İletişim Sanatları bölümünde dijital medya ve iletişim araçları sıklıkla kullanılır. Bu nedenle, teknolojiye hakim olmak, dijital medya araçlarını kullanabilmek ve güncel teknolojik trendleri takip etmek önemlidir.

 5. Araştırma ve Analitik Yetenekler: İletişim Sanatları bölümünde, iletişim teorilerini ve medya trendlerini anlamak için araştırma ve analitik yetenekler önemlidir. Kaynakları analiz etme, verileri yorumlama ve sonuçlara dayalı kararlar verme becerileri geliştirilmelidir.

 6. Takım Çalışması: İletişim Sanatları, genellikle takım projeleri ve işbirliği gerektiren bir alandır. İyi bir takım oyuncusu olmak, iletişim sanatları projelerinde diğer ekip üyeleriyle etkili bir şekilde çalışabilmek önemlidir.

 7. Esneklik ve Stres Yönetimi: İletişim Sanatları, genellikle zaman baskısı, proje teslimleri ve yoğun çalışma temposu gerektirebilir. Esneklik, stres yönetimi ve iş yönetimi becerileri, bu alanda başarılı olmanızı destekleyecektir.

Bu özellikler, İletişim Sanatları bölümünde başarılı olmak için faydalı olabilir. Ancak her bireyin farklı yetenekleri ve ilgi alanları olduğunu unutmamak önemlidir. Kendi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda İletişim Sanatları alanında başarılı olabilirsiniz.

İletişim Sanatları bölümüyle ilgili staj imkanları var mıdır?

Evet, İletişim Sanatları bölümü genellikle staj imkanları sunan bir alandır. Stajlar, öğrencilere akademik öğrenimin yanı sıra iş deneyimi kazanma fırsatı sunar. Stajlar, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine, sektörü tanımalarına ve iş yerindeki gerçek projelerde çalışma deneyimi yaşamalarına olanak sağlar.

İletişim Sanatları bölümünde stajlar, medya şirketleri, reklam ajansları, yayınevleri, halkla ilişkiler firmaları, televizyon ve radyo istasyonları gibi çeşitli kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Stajyerler genellikle iş yerindeki profesyonellerle çalışır, proje süreçlerine katılır ve işin pratik yönlerini deneyimler.

Staj imkanları genellikle üniversitenin işbirliği yaptığı şirketler, kuruluşlar veya İletişim Sanatları bölümünün kendi bağlantıları aracılığıyla sağlanır. Üniversiteler, öğrencilere staj yapabilecekleri kuruluşlar hakkında bilgi verir ve staj başvurularını destekler.

Stajlar, genellikle lisans programının son yıllarında veya yaz aylarında gerçekleştirilir. Süreleri genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir. Staj imkanları, öğrencilerin bölümün öğretim kadrosu, kariyer merkezi veya staj koordinatörleri aracılığıyla sağlanan bilgilerden takip edilebilir.

Staj yapma imkanı, İletişim Sanatları bölümü öğrencilerinin iş dünyasına ve sektöre adaptasyonunu kolaylaştırır, mesleki ağlarını genişletmelerine ve mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmalarına yardımcı olur.

İletişim Sanatları bölümü mezunları hangi kariyer fırsatlarına sahiptir?

İletişim Sanatları bölümü mezunları çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. İşte İletişim Sanatları bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı kariyer alanları:

 1. Medya Sektörü: Televizyon kanalları, radyo istasyonları, yayınevleri, gazeteler, dergiler, dijital medya platformları gibi medya kuruluşlarında çalışma fırsatları bulunabilir. Burada gazeteci, editör, prodüktör, yönetmen, yayın sorumlusu, metin yazarı, içerik üreticisi gibi rollerde yer alabilirler.

 2. Reklam ve Pazarlama: Reklam ajansları, pazarlama departmanları, dijital pazarlama şirketleri gibi alanlarda çalışabilirler. Reklam stratejileri oluşturma, marka yönetimi, pazar araştırması, sosyal medya yönetimi gibi görevleri üstlenebilirler.

 3. Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler ajansları, şirketlerin iletişim departmanları, kamu kurumları gibi yerlerde çalışabilirler. İletişim stratejileri oluşturma, medya ilişkileri yönetimi, kriz iletişimi, kurumsal iletişim gibi konularda uzmanlaşabilirler.

 4. Sinema ve Televizyon Prodüksiyonu: Film ve televizyon yapımlarında prodüksiyon, senaryo yazımı, yönetmenlik, kurgu, görüntü yönetimi gibi alanlarda çalışma fırsatları bulunabilir.

 5. Görsel Tasarım: Grafik tasarım stüdyoları, reklam ajansları, medya kuruluşları gibi yerlerde grafik tasarımcı, görsel iletişim uzmanı olarak çalışabilirler.

 6. Etkinlik Organizasyonu: Etkinlik şirketleri, festival ve konferans organizasyonları gibi alanlarda etkinlik koordinatörü, proje yöneticisi, prodüksiyon sorumlusu gibi rollerde çalışabilirler.

 7. Eğitim ve Eğitim Teknolojileri: Eğitim kurumları, eğitim teknolojileri firmaları, e-öğrenme platformları gibi yerlerde eğitim içerikleri oluşturma, eğitim materyali tasarlama ve eğitim koordinatörlüğü gibi görevleri üstlenebilirler.

 8. Serbest Çalışma ve Girişimcilik: İletişim Sanatları bölümü mezunları, kendi ajanslarını kurabilir, freelance olarak projelerde yer alabilir ve kendi yaratıcı projelerini hayata geçirebilirler.

Bu sadece bazı örneklerdir ve İletişim Sanatları mezunlarının çalışabileceği kariyer alanları oldukça geniştir. Mezunların ilgi alanlarına, becerilerine ve deneyimlerine bağlı olarak farklı sektörlerde ve rollerde kariyer yapma imkanları vardır.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.