edupuan beta

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Dgs Taban Puanları Güncel

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Dgs Taban Puanları Güncel

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık nedir?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, dil becerileri ve kültürel anlayış üzerine yoğunlaşan bir üniversite programıdır. Bu program, öğrencilere dil bilgisi, çeviri teknikleri, kültürel araştırma ve iletişim becerileri gibi alanlarda eğitim verir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü, öğrencilere genellikle İngilizce ve başka bir yabancı dili (çoğunlukla ana dilleri olan dillerden birini) akıcı bir şekilde konuşma, yazma, dinleme ve anlama yetenekleri kazandırır. Aynı zamanda çeviri ve tercüme tekniklerini öğretir, farklı diller ve kültürler arasında iletişim köprüsü olmayı hedefler.

Bu bölümdeki öğrenciler, çeşitli metin türlerini (edebi, hukuki, tıbbi, teknik vb.) çevirebilme becerisi kazanır ve aynı zamanda konferans, toplantı veya müzakerelerde simultane veya ardıl tercüme yapabilme yeteneği geliştirirler. Bölüm ayrıca kültürel ve tarihsel bağlamı anlamak, kültürel farklılıkları ele almak ve farklı kültürler arasında etkili bir iletişim kurmak için öğrencilere sosyal bilimler ve insan bilimleri dersleri de sunabilir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık mezunları, çeşitli alanlarda çalışma imkanına sahip olabilirler. Bunlar arasında devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, özel şirketler, turizm sektörü, medya kuruluşları, akademik kurumlar ve serbest çalışma gibi alanlar bulunmaktadır.

Bu bölümde hangi diller üzerine eğitim alınır?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde, öğrenciler genellikle İngilizce dili üzerine yoğunlaşırken, başka bir yabancı dil üzerine de eğitim alırlar. Bu ikinci yabancı dil genellikle öğrencinin ana dili veya iyi derecede bildiği bir dil olabilir.

İkinci yabancı dil olarak öğretilebilecek diller üniversiteden üniversiteye değişebilir. Yaygın olarak tercih edilen diller arasında Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince, Japonca, Arapça, Korece gibi diller bulunabilir. Ancak bazı üniversiteler daha farklı dil seçenekleri sunabilir.

İkinci yabancı dilin seçimi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerine, hedeflediği kariyer alanlarına ve programın müfredatına bağlı olarak değişebilir. Öğrenciler, bölümlerinin dilleri hakkında daha spesifik bilgilere üniversitelerin web sitelerinden veya program koordinatörleriyle iletişime geçerek ulaşabilirler.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü hangi dersleri içerir?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü genellikle aşağıdaki gibi dersler içerebilir. Bu dersler, üniversite ve programın müfredatına bağlı olarak değişebilir, ancak temel konular genellikle benzerlik gösterir:

 1. Dilbilgisi: İngilizce dilbilgisi kurallarını ve yapılarını öğrenme.
 2. Çeviri Teorisi ve Uygulaması: Çeviri teknikleri, yöntemleri ve stratejilerini öğrenme, pratik çeviri çalışmaları yapma.
 3. Yazılı ve Sözlü Çeviri: Yazılı metinlerin ve sözlü iletilerin çevirisini yapma becerisini geliştirme.
 4. Simultane ve Ardıl Tercüme: Konferans, toplantı veya müzakerelerde simultane ve ardıl tercüme yapma tekniklerini öğrenme.
 5. Kültür ve Medya Çalışmaları: Kültürel farkındalığı artırma, kültürel ve medya metinlerinin analizi.
 6. Tıbbi/İş/Hukuki/Teknik Çeviri: Farklı alanlara özgü çeviri becerilerini geliştirme.
 7. Dil ve İletişim: Dilin işlevleri, pragmatik ve iletişim teorisi.
 8. Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri: Etkili konuşma, sunum ve yazma becerilerini geliştirme.
 9. Çeviri Teknolojileri: Çeviri hizmetlerinde kullanılan teknolojileri (çeviri belleği, terim veritabanı, yazılım araçları) öğrenme.
 10. Kültürel Çalışmalar: Kültürel çeşitlilik, kültürel analiz ve farklı kültürler arasındaki etkileşimleri inceleme.

Bu dersler, öğrencilere çeviri ve tercüme becerilerini geliştirmek, dilbilgisi ve dil yapılarını anlamak, kültürel farkındalığı artırmak ve iletişim becerilerini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Programın süresi boyunca öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra pratik çalışmalar, stajlar ve projeler de gerçekleştirerek uygulamalı deneyim kazanırlar.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü hangi yeteneklere sahip olmayı gerektirir?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü, çeviri ve tercüme alanında başarılı olabilmek için çeşitli yeteneklere ihtiyaç duyar. İşte bu bölümde sahip olunması gereken bazı yetenekler:

 1. Dil Yeteneği: İyi bir dil yeteneği, yabancı dilleri (özellikle İngilizce'yi) akıcı bir şekilde anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerisi gerektirir. Dilbilgisi kurallarına hakim olmak, kelime dağarcığı zenginliği ve dilin dilimlerini anlayabilme becerisi önemlidir.

 2. Çeviri Becerisi: İyi bir çeviri becerisi, metinlerin anlamını doğru bir şekilde anlama ve başka bir dile aktarma yeteneği gerektirir. Dilbilgisi ve kelime seçimi, anlatım ve üslup uyumu, terminolojiye hakim olma gibi faktörleri dikkate alarak etkili çeviriler yapabilmek önemlidir.

 3. Kültürel Farkındalık: İyi bir çevirmen ve tercüman, farklı kültürleri anlama ve arasındaki farklılıkları dikkate alma yeteneğine sahip olmalıdır. Kültürel normlar, tabirler, semboller ve ifadeler hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimdeki kültürel etkileşimleri doğru bir şekilde aktarabilmek için önemlidir.

 4. Araştırma Yeteneği: Çevirmenlikte kaynak kullanımı ve araştırma becerisi önemlidir. Metinlerde yer alan bilinmeyen terimleri ve kavramları doğru bir şekilde çözümlemek ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak, çevirinin kalitesini artıran unsurlardır.

 5. İletişim Becerileri: İyi bir tercüman ve çevirmen, etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Hem yazılı hem de sözlü iletişimde açık, doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilmek, gerektiğinde not almak, toplantılarda aktif katılım sağlamak ve müşterilerle iyi bir ilişki kurmak önemlidir.

 6. Stres Yönetimi ve Çalışma Disiplini: Çeviri ve tercümanlık, zaman baskısı altında çalışmayı gerektirebilir. Dolayısıyla, stres yönetimi becerileri, iş yükünü etkin bir şekilde yönetmek ve takvimleri takip etmek için önemlidir. Aynı zamanda, düzenli çalışma alışkanlıklarına ve disipline sahip olmak da başarılı bir şekilde çalışabilmek için önemlidir.

Bu yetenekler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde başarılı olabilmek ve çeviri/tercüme alanında profesyonel bir kariyer yapabilmek için önemlidir. Ancak unutmayın, bu yeteneklerin birçoğu zamanla ve pratikle geliştirilebilir.

Bu bölümde staj imkanı sağlanır mı?

Evet, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünde staj imkanı genellikle sağlanır. Stajlar, öğrencilere teorik bilgilerini pratik uygulamaya dönüştürme fırsatı verir ve mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Stajlar, öğrencilerin çeviri ve tercüme becerilerini gerçek dünya projelerinde geliştirmelerine ve iş yerindeki profesyonel ortama aşina olmalarına yardımcı olur.

Stajlar genellikle üniversitelerin iş birliği yaptığı çeviri büroları, uluslararası şirketler, medya kuruluşları, turizm sektörü, hukuk firmaları veya yerel ve uluslararası kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Stajlar, öğrencilerin çeviri projelerinde yer almasına, tercüme yapmasına, dil becerilerini kullanmasına ve müşteri ilişkilerini yönetmesine olanak tanır.

Staj süresi ve gereklilikleri üniversiteler arasında farklılık gösterebilir. Bazı programlar, stajı zorunlu bir parça olarak programın bir parçası yaparken, diğerleri öğrencilerin isteğe bağlı olarak staj yapmalarını teşvik eder. Staj imkanları hakkında daha fazla bilgiye üniversitenizin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programı koordinatörü veya kariyer hizmetleri birimi ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

İş bulma olanakları nasıldır?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olanların iş bulma olanakları genellikle iyidir. Küreselleşme ve uluslararası iletişimin artmasıyla birlikte, çeviri ve tercüme hizmetlerine olan talep de artmıştır. Bu nedenle, çeşitli sektörlerde çevirmenler ve tercümanlara olan ihtiyaç da artmaktadır.

İş bulma olanakları, mezunun dil yetenekleri, çeviri becerileri, deneyimi, uzmanlık alanları ve hedeflediği sektörlere bağlı olarak değişebilir. İş bulma potansiyeli genellikle iyi olan alanlar şunlardır:

 1. Çeviri Büroları: Özel çeviri büroları, farklı alanlardaki çeviri projeleri için çevirmenler ve tercümanlar arar. Bu bürolar, edebi metinlerden hukuki belgelere, teknik dokümantasyona kadar çeşitli türde metinleri çevirebilirler.

 2. Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, uluslararası yardım kuruluşları gibi uluslararası kuruluşlar, çok dilli çeviri ve tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyar.

 3. Medya ve Yayıncılık: Televizyon kanalları, radyo istasyonları, yayınevleri ve diğer medya kuruluşları, haberlerin çevirisi, altyazı çevirisi veya seslendirme gibi hizmetler için çevirmenlere ihtiyaç duyar.

 4. Hukuk ve Mahkemeler: Hukuk firmaları, mahkemeler ve adli kurumlar, yabancı dildeki belgelerin çevirisi ve yeminli tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyar.

 5. Turizm ve Seyahat: Turizm sektörü, turistlerle etkili iletişim kurmak için çeviri ve tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyar.

 6. Serbest Çalışma: İngilizce Mütercim ve Tercümanlık mezunları, serbest olarak çalışarak müşterilerine çeviri ve tercüme hizmetleri sunabilirler. İnternet ve çevrimiçi platformlar, serbest çalışma imkanlarını artırmıştır.

İş bulma olanaklarını artırmak için, öğrencilerin stajlar, gönüllü çalışmalar veya mezuniyet sonrası deneyimler aracılığıyla pratik tecrübe kazanmaları önemlidir. Ayrıca, uzmanlaşma alanlarına yönelerek (örneğin, tıbbi çeviri, hukuki çeviri) rekabet avantajı elde edebilirler.

İş bulma olanakları yerel ve uluslararası pazarlarda farklılık gösterebilir. Mezunlar, ilgi duydukları sektörlere, şehirlere veya ülkelere göre iş fırsatlarını araştırmalı ve kariyerlerini bu doğrultuda şekillendirmelidirler.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.