edupuan beta

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Dgs Taban Puanları Güncel

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Dgs Taban Puanları Güncel

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü nedir?

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü, kültürel mirasın korunması, onarımı ve restorasyonu ile ilgilenen bir alandır. Bu bölümde, tarihi ve kültürel değeri olan yapılar, anıtlar, arkeolojik alanlar, müzeler, eserler ve diğer kültürel varlıkların korunması ve onarımıyla ilgili çalışmalar yapılır.

Bu bölümdeki uzmanlar, kültürel varlıkların çeşitli faktörlere, örneğin doğal afetlere, iklim değişikliğine, kirliliğe, vandalizme veya zamanın etkilerine maruz kalması durumunda onları koruma görevini üstlenir. Ayrıca, eski veya hasar görmüş kültürel varlıkları restore etmek ve yeniden canlandırmak da bu bölümün sorumlulukları arasındadır.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü, mimarlar, restorasyon uzmanları, arkeologlar, tarihçiler, sanat tarihçileri ve diğer ilgili disiplinlerden gelen uzmanları içerir. Bu uzmanlar, kültürel varlıkların tespiti, analizi, belgelemesi, restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar.

Bölümde çalışan profesyoneller, kültürel mirası koruyarak toplumun geçmişine, kimliğine ve kültürel zenginliğine katkıda bulunur. Ayrıca turizm, eğitim ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda da önemli bir rol oynarlar.

Bu bölümde ne tür çalışmalar yapılır?

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar şunları içerebilir:

 1. Koruma: Kültürel varlıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı korunması amacıyla önleyici önlemler alınır. Bu kapsamda, yapıların stabilitesi ve güvenliği sağlanır, çevresel etkilerle mücadele edilir ve zararlı etkenlere karşı önlemler alınır.

 2. Onarım ve Restorasyon: Hasar görmüş veya yıpranmış kültürel varlıkların onarımı ve restorasyonu gerçekleştirilir. Bu süreçte, orijinal yapının özelliklerine saygı gösterilerek, zarar görmüş veya eksik olan bölümler onarılır, yapıların işlevselliği geri kazandırılır ve estetik değerleri korunur.

 3. Arkeolojik Kazılar: Kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve belgelenmesi amacıyla arkeolojik kazılar gerçekleştirilir. Bu kazılar, tarihi ve arkeolojik alanlardaki kalıntıları ve eserleri ortaya çıkararak geçmiş hakkında bilgi sağlar.

 4. Dökümantasyon ve Belgeleme: Kültürel varlıkların detaylı bir şekilde belgelenmesi ve dökümantasyonu yapılır. Bu süreçte, fotoğraf, çizim, ölçüm ve diğer belgeleme teknikleri kullanılır. Bu belgeler, varlıkların durumunun belirlenmesi, analizi ve gelecek nesillere aktarılması için önemlidir.

 5. Araştırma ve Değerlendirme: Kültürel varlıkların tarihi, mimari özellikleri ve kültürel önemleri hakkında araştırmalar yapılır. Bu çalışmalar, varlıkların tarihi ve kültürel bağlamının anlaşılmasına ve koruma stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

 6. Eğitim ve Bilinçlendirme: Kültürel mirasın korunması konusunda toplumu bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla çalışmalar yapılır. Eğitim programları düzenlenir, seminerler ve etkinlikler düzenlenir ve toplumun kültürel mirasa sahip çıkması teşvik edilir.

Bu çalışmalar, kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için önemlidir.

Kültür varlıklarının korunması neden önemlidir?

Kültür varlıklarının korunması birçok önemli nedenden dolayı önemlidir:

 1. Kültürel Kimlik ve Belleğin Korunması: Kültür varlıkları, bir toplumun kimliğini, geçmişini ve kültürel mirasını yansıtan önemli unsurlardır. Korunmaları, toplumların köklerini, tarihlerini ve kültürel değerlerini sürdürmelerine yardımcı olur. Kültürel varlıkların yok olması veya zarar görmesi, toplumların kimliklerinin kaybedilmesine ve belleklerinin silinmesine neden olabilir.

 2. Eğitim ve Araştırma İçin Kaynak: Kültür varlıkları, tarih, arkeoloji, sanat ve diğer alanlarda önemli kaynaklardır. Bu varlıkların korunması, geçmişi anlamamız, tarihi olayları araştırmamız ve kültürel gelişmeleri incelememiz için önemli birer kaynak sağlar. Bu sayede, insanlık tarihini daha iyi anlama ve yeni bilgiler keşfetme imkanı elde ederiz.

 3. Turizm ve Ekonomik Gelişme: Kültür varlıkları, turizm sektörü için önemli bir cazibe merkezi oluşturur. Turizm, yerel ekonomilere katkı sağlayarak istihdam yaratır ve gelir elde etmelerini sağlar. Kültürel varlıkların korunması ve turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için önemlidir.

 4. Estetik Değerlerin Korunması: Kültür varlıkları, mimari yapılar, sanat eserleri ve diğer kültürel öğeler aracılığıyla estetik değerler sunar. Bu değerler, insanların güzellik, estetik zevk ve yaratıcılık duygularını tatmin eder. Kültürel varlıkların korunması, estetik zenginliği ve çeşitliliği sürdürmeye yardımcı olur.

 5. Sosyal Bağların Güçlendirilmesi: Kültür varlıkları, toplumun ortak bir mirası olarak insanlar arasında bağ kurmada önemli bir rol oynar. Bu varlıklar, insanları bir araya getirir, sosyal etkileşimi teşvik eder ve toplumsal birliği güçlendirir. Korunan kültür varlıkları, toplumun paylaşılan değerlerini ve birlik duygusunu destekler.

Kültür varlıklarının korunması, geçmişin mirasını gelecek nesillere aktararak kültürel çeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin korunmasını sağlar. Aynı zamanda, insanların geçmişi anlamalarına ve kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur.

Kültür varlıklarının korunması için hangi yöntemler kullanılır?

Kültür varlıklarının korunması için çeşitli yöntemler ve stratejiler kullanılır. İşte bazı yaygın koruma yöntemleri:

 1. Dökümante etme ve envanter oluşturma: Kültür varlıklarının tespiti, kayıt altına alınması ve envanterinin oluşturulması önemlidir. Bu, varlıkların durumunu belirlemek, değerlerini belirlemek ve gelecekteki koruma çalışmaları için bir başlangıç noktası sağlamak için gereklidir.

 2. Önleyici koruma: Kültür varlıklarını potansiyel zararlı etkilerden korumak için önlemler alınır. Bu, doğal afetlere karşı yapısal güçlendirme, yangın önlemleri, güvenlik tedbirleri, nem ve iklim kontrolü gibi önleyici önlemleri içerir.

 3. Restorasyon ve onarım: Hasar görmüş veya yıpranmış kültür varlıklarının restorasyonu ve onarımı yapılır. Bu süreçte, orijinal yapının özellikleri, malzemeleri ve teknikleri kullanılarak, varlığın işlevselliği ve estetik değeri geri kazandırılır.

 4. Konservasyon: Kültür varlıklarının korunması için konservasyon çalışmaları yapılır. Bu, varlığın bozulmasını önlemek ve mevcut durumunu korumak için yapılan çeşitli müdahaleleri içerir. Konservasyon çalışmaları, varlıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı korunmasına odaklanır.

 5. Eğitim ve farkındalık: Kültür varlıklarının korunması için toplumu eğitmek ve bilinçlendirmek önemlidir. Bu, kamuoyunu kültürel mirasa sahip çıkmaya teşvik etmek, bilinçli tüketim ve ziyaretçi davranışları sağlamak, koruma yöntemlerini ve değerleri anlatmak için eğitim programları, seminerler ve etkinlikler düzenlemeyi içerir.

 6. Ulusal ve uluslararası yasalar: Kültür varlıklarının korunması için ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler mevcuttur. Bu yasalar ve anlaşmalar, kültürel varlıkların korunmasına ilişkin standartları belirler, koruma çalışmalarını düzenler ve yasadışı kazı, kaçakçılık ve vandalizm gibi tehditlere karşı önlemler alır.

Kültür varlıklarının korunması için kullanılan yöntemler, varlığın türüne, durumuna ve yerel koşullara bağlı olarak değişebilir. Koruma çalışmaları, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve arkeologlar, mimarlar, restorasyon uzmanları, tarihçiler ve diğer ilgili uzmanları içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Kültür varlıklarını korumak için hangi tür yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır?

Kültür varlıklarının korunması için çeşitli yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Bu düzenlemeler ve anlaşmalar, kültürel mirasın korunmasını teşvik etmek, yasadışı kazı, kaçakçılık, vandalizm ve diğer tehditlere karşı önlemler almak için tasarlanmıştır. İşte bazı önemli yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalar:

 1. UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi: 1972 yılında kabul edilen bu sözleşme, dünya çapında önemli kültürel ve doğal alanların korunması için bir çerçeve sunar. Sözleşme, Dünya Mirası Listesi'ne dahil olan alanların korunması, yönetimi ve sürdürülebilirliği konularında rehberlik sağlar.

 2. Lahey Sözleşmesi: 1954 yılında kabul edilen bu sözleşme, askeri çatışma sırasında kültürel varlıkların korunmasını hedefler. Savaş zamanlarında kültürel varlıkların hedef alınmasını yasaklar ve korunmalarını sağlamak için önlemler önerir.

 3. Ulusal Kültür Varlıklarını Koruma Yasaları: Her ülkenin, kültür varlıklarının korunması için kendi yasaları bulunmaktadır. Bu yasalar, kültür varlıklarının tespiti, korunması, onarımı, restorasyonu, yönetimi ve kontrolüyle ilgili hükümler içerir. Bu yasalar, ülkenin kültürel mirasına özel bir vurgu yapar ve koruma kurumlarının yetki ve sorumluluklarını belirler.

 4. Uluslararası Kültürel Hırsızlıkla Mücadele Anlaşması (UNIDROIT): 1995 yılında kabul edilen bu anlaşma, kültürel varlıkların yasadışı kazı, kaçakçılık ve yağmalanmasına karşı mücadele etmek için tasarlanmıştır. Anlaşma, kültürel varlıkların geri verilmesi, kazanılmış malların iadesi ve kaçakçılıkla mücadele konularını ele alır.

 5. Avrupa Kültür Varlıklarını Koruma Sözleşmesi (Faros Sözleşmesi): 1985 yılında kabul edilen bu sözleşme, Avrupa ülkeleri arasında kültür varlıklarının korunması ve yönetimi konusunda işbirliğini teşvik eder. Sözleşme, ortak koruma ilkelerini belirler ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğini hedefler.

Bu sadece birkaç örnek olup, kültür varlıklarının korunması için daha birçok ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve anlaşma bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, küresel çapta kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynamaktadır.

Kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde çalışmak için hangi tür yeteneklere sahip olmak gereklidir?

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünde çalışmak için aşağıdaki türden yeteneklere ve niteliklere sahip olmak gereklidir:

 1. Mimarlık ve Restorasyon Yetenekleri: Yapıların tarihi ve mimari özelliklerini anlama ve değerlendirme yeteneği önemlidir. Restorasyon ve onarım süreçlerinde, yapıların orijinal haline sadık kalma becerisi ve teknikleri uygulama yeteneği gereklidir.

 2. Teknik Bilgi: Kültür varlıklarının korunması ve onarımıyla ilgili teknik bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu, yapı malzemeleri, restorasyon teknikleri, belgeleme yöntemleri, kimyasal analizler gibi alanlarda bilgi sahibi olmayı içerir.

 3. Arkeoloji ve Tarih Bilgisi: Kültürel varlıkların tarihi ve arkeolojik bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu, varlıkların geçmişini, anlamını ve değerini anlama yeteneği gerektirir.

 4. Araştırma ve Analitik Yetenekler: Kültür varlıklarının tespiti ve analizi için araştırma ve analitik becerilere sahip olmak önemlidir. Kaynaklara erişme, veri toplama, değerlendirme ve yorumlama yetenekleri, koruma stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

 5. İletişim ve İşbirliği: Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünde çalışırken, paydaşlarla ve diğer uzmanlarla etkili iletişim kurabilme yeteneği önemlidir. İşbirliği içinde çalışmak, ekip çalışmasına katkıda bulunmak ve projeleri yönetmek için iletişim ve liderlik becerileri önemlidir.

 6. Sorun Çözme ve Yaratıcılık: Koruma ve onarım süreçlerinde karşılaşılan sorunları çözebilme yeteneği ve yaratıcı çözümler üretebilme becerisi önemlidir. Zorluklarla başa çıkabilme ve esneklik gösterebilme yeteneği gereklidir.

 7. Etik ve Hassas Yaklaşım: Kültürel mirasın korunması, etik ilkelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Hassas bir yaklaşım, kültürel varlıklara saygı göstermeyi ve kültürel çeşitliliği önemsemeyi gerektirir.

Bu yetenekler ve nitelikler, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünde başarılı olmak için önemlidir. Farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla çalışıldığından, çeşitli bilgi ve beceri alanlarına açıklık ve adaptasyon yeteneği de değerlidir.

Bu bölümü okuyan kişiler ne tür kariyer fırsatlarına sahip olabilir?

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünü okuyan kişiler çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilir. İşte bazı örnekler:

 1. Restorasyon Uzmanı: Kültürel varlıkların onarım ve restorasyon süreçlerini yöneten ve uygulayan uzmanlar olarak çalışabilirler. Bu kapsamda, hasar görmüş yapıların restorasyonu, malzeme analizi, orijinal yapının korunması ve estetik yenileme gibi görevleri üstlenebilirler.

 2. Mimar: Kültür varlıklarının korunması ve restorasyonunda mimari projeleri tasarlayan ve yöneten mimarlar olarak çalışabilirler. Orijinal mimari özelliklerin analizi, restorasyon planlarının oluşturulması, yapısal tasarım ve uygulama gibi görevleri yerine getirebilirler.

 3. Arkeolog: Kültür varlıklarının keşfi, kazıları ve belgelenmesiyle ilgilenen arkeologlar olarak çalışabilirler. Tarihi alanlarda kazılar yaparak, kültürel varlıkları ortaya çıkarır, analiz eder ve belgeleyerek bilimsel çalışmalara katkıda bulunurlar.

 4. Kültürel Miras Uzmanı: Kültürel mirasın korunması, envanter oluşturma, kaynak yönetimi, planlama ve politika geliştirme gibi alanlarda uzmanlaşarak çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, kültürel mirasın korunmasına ilişkin stratejilerin oluşturulması ve uygulanması, koruma projelerinin yönetimi ve koruma politikalarının geliştirilmesi gibi görevleri üstlenebilirler.

 5. Konservasyon Uzmanı: Kültür varlıklarının konservasyonu ve koruma yöntemleri üzerine uzmanlaşan profesyoneller olarak çalışabilirler. Kültürel varlıkların koruyucu muhafaza tekniklerini uygular, zararlı etkileri azaltır ve restorasyon süreçlerini denetlerler.

 6. Müze Uzmanı: Kültürel varlıkların sergilendiği müzelerde küratörlük, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı ve müze eğitimi gibi görevleri üstlenebilirler. Müzelerde kültürel varlıkların korunması, sergilenmesi ve açıklanması konularında uzmanlaşabilirler.

 7. Akademisyen ve Araştırmacı: Üniversitelerde akademik pozisyonlarda çalışarak kültürel mirasın araştırılması ve eğitimine katkıda bulunabilirler. Kültür varlıklarının tarih, arkeoloji, restorasyon ve diğer ilgili disiplinler üzerine araştırma yapabilir ve öğrencilere dersler verebilirler.

Bu sadece bazı örnekler olup, kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü mezunlarının farklı sektörlerde çalışma fırsatları vardır. Kamu kurumları, özel restorasyon şirketleri, arkeoloji kurumları, üniversiteler, müzeler ve uluslararası kuruluşlar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.