edupuan beta

Lojistik Yönetimi Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Lojistik Yönetimi Dgs Taban Puanları Güncel

Lojistik Yönetimi Dgs Taban Puanları Güncel

Lojistik Yönetimi nedir?

Lojistik Yönetimi, malzeme, iş gücü, bilgi ve sermaye gibi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesi sürecidir. Lojistik Yönetimi, tedarik zinciri içindeki faaliyetleri, kaynakların tedariki, depolama, envanter yönetimi, dağıtım, taşımacılık, stok kontrolü, lojistik ağ tasarımı, lojistik maliyet optimizasyonu ve lojistik süreçlerin planlanması ve izlenmesi gibi konuları içerir.

Lojistik Yönetimi, malzeme akışını en iyi şekilde planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol etme amacı taşır. Bu süreç, üretimden başlayarak tedarikçiler, dağıtım kanalları ve son kullanıcılar arasında ürünlerin ve hizmetlerin hareketini kapsar. Lojistik Yönetimi, işletmelerin maliyetleri düşürmesine, müşteri memnuniyetini artırmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Lojistik Yönetimi, lojistik süreçlerin analizi, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi için stratejik ve operasyonel kararları içerir. Bu kararlar, taşıma modları, envanter seviyeleri, depolama alanı tasarımı, dağıtım ağı yapısı, lojistik teknolojileri ve bilgi sistemleri kullanımı gibi konuları kapsar.

Sonuç olarak, Lojistik Yönetimi, işletmelerin malzeme ve bilgi akışını optimize etmelerine, süreçlerini etkinleştirmelerine ve tedarik zincirinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olan bir disiplindir.

Lojistik Yönetimi bölümünde hangi dersler okutulur?

Lojistik Yönetimi bölümünde okutulan dersler üniversiteden üniversiteye ve programdan programa değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki dersler Lojistik Yönetimi bölümünde yer alır:

 1. Temel İşletme Dersleri:

  • İşletme İlkeleri
  • Pazarlama Yönetimi
  • Finansal Yönetim
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Üretim Yönetimi
 2. Lojistik Yönetimi Temel Dersleri:

  • Lojistik Yönetimi İlkeleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistik Ağ Tasarımı
  • Lojistik Operasyonları
  • Depolama ve Envanter Yönetimi
  • Uluslararası Lojistik
 3. Taşımacılık ve Dağıtım Dersleri:

  • Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı
  • Taşıma Planlama ve Organizasyonu
  • Dağıtım Yönetimi
  • Lojistik Merkez Yönetimi
  • Lojistik ve Ulaşım Maliyetleri
 4. Bilgi Teknolojisi ve Lojistik Dersleri:

  • Lojistikte Veri Analitiği
  • Lojistik Bilgi Sistemleri
  • Lojistik Yazılımları ve Araçları
  • Lojistik İş Zekası
 5. Lojistik Stratejileri ve Sürdürülebilirlik Dersleri:

  • Lojistik Stratejisi ve Planlama
  • Lojistikte Yeşil ve Sürdürülebilir Uygulamalar
  • Lojistikte Risk Yönetimi
  • Küresel Lojistik ve Lojistik Hukuku
 6. Staj ve Proje Dersleri:

  • Lojistik Stajı
  • Lojistik Projesi

Bu dersler, Lojistik Yönetimi bölümünde genel olarak okutulan derslerdir. Ancak, her üniversite ve program kendi müfredatını belirleyebilir, bu yüzden dersler ve içerikleri değişebilir. Öğrencilerin tam bir liste için tercih ettikleri üniversitenin Lojistik Yönetimi bölümü müfredatını incelemeleri önerilir.

Lojistik Yönetimi bölümü hangi becerileri geliştirir?

Lojistik Yönetimi bölümü, öğrencilere çeşitli beceriler kazandırır. Aşağıda, Lojistik Yönetimi bölümüyle ilişkili olarak geliştirilebilecek bazı önemli beceriler bulunmaktadır:

 1. Lojistik Analitiği: Veri analizi ve istatistiksel yöntemleri kullanarak lojistik süreçleri analiz etme ve iyileştirme becerisi.

 2. Tedarik Zinciri Yönetimi: Malzeme tedariki, envanter yönetimi, tedarikçi ilişkileri ve tedarik zinciri süreçlerini etkin bir şekilde yönetme becerisi.

 3. Taşıma ve Dağıtım Yönetimi: Farklı taşıma modlarını (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu) anlama ve optimize etme becerisi, dağıtım ağlarının planlanması ve yönetilmesi.

 4. Lojistik Yazılımları ve Teknolojileri: Lojistik operasyonlarını destekleyen yazılımları ve teknolojileri kullanma becerisi.

 5. Stok Yönetimi ve Depolama: Stok seviyelerini kontrol etme, depolama alanlarının planlanması ve düzenlenmesi becerisi.

 6. Uluslararası Lojistik: Uluslararası ticaret, gümrük işlemleri, uluslararası nakliye ve lojistik süreçleri anlama ve yönetme becerisi.

 7. Problem Çözme ve Karar Verme: Karmaşık lojistik sorunlarını analiz etme, alternatif çözümler üretme ve etkili kararlar verme becerisi.

 8. İletişim ve İşbirliği: Farklı paydaşlarla etkili iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve lojistik süreçlerinde işbirliği yapabilme becerisi.

 9. Proje Yönetimi: Lojistik projelerini planlama, organize etme, takip etme ve sonuçlandırma becerisi.

 10. Analitik Düşünme: Lojistik verilerini analiz etme, trendleri ve sorunları tespit etme, veri odaklı kararlar alma becerisi.

Bu beceriler, Lojistik Yönetimi mezunlarının iş hayatında başarılı olmalarını sağlar. Lojistik sektöründe etkili bir şekilde çalışabilmek ve lojistik süreçleri yönetebilmek için bu becerilerin geliştirilmesi önemlidir.

Lojistik Yönetimi bölümüyle ilgili hangi projeler yapılır?

Lojistik Yönetimi bölümünde öğrencilere çeşitli projeler yaptırılabilir. Bu projeler, lojistik süreçlerin analizi, planlanması, iyileştirilmesi veya gerçek dünya lojistik problemlerine çözüm bulmayı hedefleyebilir. İşte Lojistik Yönetimi bölümüyle ilgili yapılabilecek bazı projelerin örnekleri:

 1. Tedarik Zinciri Analizi: Bir şirketin tedarik zinciri süreçlerini analiz ederek, tedarikçi ilişkileri, envanter yönetimi ve lojistik operasyonlarının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme önerileri sunmak.

 2. Dağıtım Ağı Tasarımı: Bir şirketin dağıtım ağı yapısını analiz ederek, depo ve dağıtım merkezi yerleşimi, taşıma modları ve lojistik maliyet optimizasyonu üzerine bir projeyi gerçekleştirmek.

 3. Lojistik Yazılım Uygulamaları: Bir lojistik yazılımı veya aracı kullanarak gerçek veri setleriyle çalışarak, stok yönetimi, taşıma planlaması veya envanter optimizasyonu gibi lojistik süreçleri iyileştirmek.

 4. Lojistik Risk Yönetimi: Bir şirketin lojistik operasyonlarındaki riskleri analiz ederek, kriz durumlarına karşı acil eylem planları geliştirmek ve risk azaltma stratejileri sunmak.

 5. Yeşil Lojistik ve Sürdürülebilirlik: Bir şirketin lojistik süreçlerini sürdürülebilirlik perspektifiyle analiz ederek, çevresel etkileri azaltma, enerji verimliliği ve karbon ayak izini düşürme projeleri geliştirmek.

 6. Lojistik İş Zekası ve Veri Analitiği: Lojistik verilerini analiz ederek, trendleri belirlemek, operasyonel verimlilik artırma ve karar verme süreçlerini iyileştirme projeleri yapmak.

 7. Lojistik Proje Yönetimi: Bir lojistik projesini baştan sona planlamak, kaynakları tahsis etmek, takip etmek ve sonuçlandırmak. Örneğin, yeni bir lojistik ağının kurulması veya bir lojistik sistem optimizasyonu projesi.

Bu örnekler, Lojistik Yönetimi bölümünde yapılabilecek projelerin sadece birkaç örneğidir. Projeler genellikle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökme, analitik ve problem çözme becerilerini geliştirme, takım çalışması yapma ve lojistik süreçlerinde gerçek dünya deneyimi kazanma fırsatı sunar. Proje seçenekleri genellikle programın müfredatı ve işbirliği yapılan şirketler veya endüstriyel ortaklar tarafından belirlenebilir.

Lojistik Yönetimi bölümünde staj imkanları var mıdır?

Evet, Lojistik Yönetimi bölümü genellikle staj imkanları sunar. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamaya dökme fırsatı vererek, iş dünyasında deneyim kazanmalarını sağlar. Stajlar, lojistik sektöründeki şirketlerde veya lojistik departmanı olan şirketlerin lojistik birimlerinde gerçekleştirilebilir.

Lojistik Yönetimi bölümünde staj imkanları aşağıdaki şekillerde sunulabilir:

 1. Zorunlu Staj: Bölüm müfredatına dahil edilen bir zorunlu staj dönemi. Öğrencilerin belirli bir süre boyunca staj yapmaları gerekmektedir. Bu staj süresi genellikle bölümün belirlediği saat veya hafta sayısına göre değişebilir.

 2. İsteğe Bağlı Staj: Öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda staj yapabilecekleri, genellikle belirli bir kredi veya mezuniyet şartı sağlanması gereken isteğe bağlı bir staj programı.

 3. Staj İşbirlikleri: Bölümün işbirliği yaptığı şirketler veya endüstriyel ortaklar aracılığıyla öğrencilere staj imkanları sunulması. Bu işbirlikleri, staj programlarının düzenli bir şekilde sağlanmasını ve öğrencilere daha iyi fırsatlar sunulmasını sağlar.

Stajlar, öğrencilere lojistik süreçlerini gözlemleme, katılım sağlama ve gerçek dünya deneyimi kazanma fırsatı verir. Ayrıca, stajlar öğrencilerin sektördeki iş ağlarını geliştirmelerine ve gelecekteki kariyerleri için değerli referanslar elde etmelerine yardımcı olabilir.

Her üniversite ve program farklı staj politikaları ve işbirlikleri sunabilir, bu yüzden öğrencilerin tercih ettikleri üniversitenin Lojistik Yönetimi bölümünün staj imkanları hakkında daha fazla bilgi alması için üniversitenin web sitesini veya bölüm koordinatörüyle iletişime geçmesi önerilir.

Lojistik Yönetimi mezunlarının iş imkanları nelerdir?

Lojistik Yönetimi mezunları, geniş bir iş imkanı yelpazesine sahiptir. Lojistik sektörü sürekli büyüyen ve gelişen bir sektör olduğu için iş olanakları da genellikle artmaktadır. Aşağıda, Lojistik Yönetimi mezunlarının çalışabileceği bazı iş alanları bulunmaktadır:

 1. Lojistik ve Tedarik Zinciri Şirketleri: Lojistik hizmet sağlayıcıları, taşımacılık şirketleri, lojistik ağ tasarımı ve danışmanlık şirketleri gibi kuruluşlarda çalışma imkanı.

 2. Üretim Şirketleri: Büyük üretim şirketleri veya dağıtım merkezlerinde lojistik ve stok yönetimi pozisyonlarında çalışma imkanı.

 3. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik: Küresel ticaretin artmasıyla birlikte, uluslararası lojistik şirketlerinde, gümrük ve ihracat işlemleri, uluslararası nakliye, lojistik planlama ve yönetim alanlarında çalışma imkanı.

 4. Perakende ve E-ticaret: Büyük perakende şirketleri ve e-ticaret platformlarında, envanter yönetimi, dağıtım, depolama ve tedarik zinciri yönetimi pozisyonlarında çalışma imkanı.

 5. Lojistik Bilişim ve Teknolojileri: Lojistik yazılım şirketlerinde, lojistik bilgi sistemleri, veri analitiği ve lojistik teknolojileri alanlarında çalışma imkanı.

 6. Hizmet Sektörü: Lojistik hizmetlerine ihtiyaç duyan hava yolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu şirketlerinde veya lojistik departmanları olan hizmet sektörü şirketlerinde çalışma imkanı.

 7. Lojistik Operasyon Yönetimi: Depolama, envanter kontrolü, taşıma planlama ve operasyon yönetimi pozisyonlarına sahip şirketlerde çalışma imkanı.

 8. Kamu ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Kamu kurumları, lojistik hizmetleri olan sağlık kuruluşları, insani yardım kuruluşları gibi kuruluşlarda lojistik yönetimi pozisyonlarında çalışma imkanı.

Bu iş alanları, Lojistik Yönetimi mezunlarının çalışabileceği potansiyel sektörlerin sadece birkaç örneğidir. Ayrıca, mezunlar girişimcilik yolunu da seçerek kendi lojistik şirketlerini kurma veya danışmanlık hizmetleri sunma gibi seçeneklere sahip olabilirler. İş imkanları, mezunun beceri setine, deneyimine ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir.

 

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.