edupuan beta

Pazarlama Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Pazarlama Dgs Taban Puanları Güncel

Pazarlama Dgs Taban Puanları Güncel

Pazarlama bölümü nedir?

Pazarlama bölümü, ürün ve hizmetlerin pazarlama stratejilerini geliştiren, planlayan ve uygulayan, müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini anlayarak şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayan akademik bir disiplindir. Aynı zamanda pazarlama alanında uzman yetişmesini amaçlayan bir eğitim programıdır.

Pazarlama bölümünde öğrencilere, pazarlama stratejileri, tüketici davranışları, pazar araştırmaları, marka yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler gibi temel pazarlama konuları öğretilir. Ayrıca dijital pazarlama, sosyal medya pazarlama, satış yönetimi gibi günümüzün teknolojik ve dijitalleşmiş pazarlama alanları da ders müfredatında yer alabilir.

Pazarlama bölümü öğrencileri, öğrenimleri süresince teorik bilgi ve pratik becerileri kazanırken, gerçek dünya deneyimleri için staj ve projelerde çalışma fırsatı da bulurlar. Bu şekilde, iş hayatına atılmadan önce iş dünyasına dair deneyim kazanma şansına sahip olurlar.

Pazarlama bölümü, öğrencilere analitik düşünme, iletişim, problem çözme, ekip çalışması ve stratejik planlama gibi beceriler kazandırır. Bu beceriler, pazarlama uzmanı olarak çalışmayı düşünenlerin yanı sıra, girişimcilik ve yöneticilik gibi farklı kariyer yollarında da değerli birer donanım sağlar.

Pazarlama bölümü mezunları, şirketlerin pazarlama departmanlarında, reklam ajanslarında, halkla ilişkiler firmalarında, satış ve dağıtım şirketlerinde, dijital pazarlama alanında ve kendi işlerini kurarak girişimcilik alanında çalışma fırsatlarına sahiptirler. Aynı zamanda, pazarlama uzmanları, marka yöneticileri, satış müdürleri, reklam yöneticileri ve dijital pazarlama uzmanları gibi farklı unvanlar altında iş hayatına katılabilirler.

Pazarlama bölümünde hangi dersler verilir?

Pazarlama bölümünde verilen dersler, üniversite veya eğitim kurumlarına göre değişebilir ancak genellikle aşağıda belirtilen temel derslerin bulunduğu bir müfredatı içerir:

 1. Pazarlama İlkeleri: Pazarlama disiplininin temel kavramlarını ve prensiplerini içeren ders. Ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım (promosyon) gibi pazarlama kararlarının nasıl alınacağı anlatılır.

 2. Tüketici Davranışları: Tüketicilerin satın alma süreçleri, karar alma faktörleri, satın alma motivasyonları ve ihtiyaçlarını anlama sürecine odaklanan ders.

 3. Pazarlama Araştırmaları: Pazarlama stratejileri için veri toplama, analiz ve yorumlama yöntemlerini öğreten ders. Pazar araştırmalarının nasıl planlanacağı ve uygulanacağına dair bilgiler verilir.

 4. Marka Yönetimi: Marka oluşturma, marka kimliği, marka değeri ve marka yönetimi konularını ele alan ders. Marka stratejilerinin nasıl geliştirileceği ve markaların nasıl yönetileceği üzerinde durulur.

 5. Reklam ve Halkla İlişkiler: Reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi, stratejileri, medya seçenekleri ve etkili iletişim tekniklerini içeren ders.

 6. Dijital Pazarlama: İnternet ve dijital platformlar üzerinden pazarlama stratejileri ve reklam kampanyalarının nasıl yürütüleceği üzerine odaklanan ders.

 7. Satış Yönetimi: Satış süreçleri, satış teknikleri, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış performansının ölçülmesi gibi konuları içeren ders.

 8. Perakende Yönetimi: Perakende sektöründe mağaza yönetimi, tedarik zinciri, fiyatlandırma, sergileme ve müşteri deneyimi gibi konuları ele alan ders.

 9. Pazarlama Etik ve Sosyal Sorumluluk: Pazarlama etiği, tüketici hakları, çevresel etkiler ve toplumsal sorumluluk gibi konuların tartışıldığı ders.

 10. İşletme Yönetimi: Pazarlama bölümü öğrencilerinin işletme yönetimi temel prensipleriyle tanışmasını sağlayan dersler.

 11. Pazarlama Stratejileri: Gerçek dünya uygulamaları üzerinden pazarlama stratejilerinin nasıl geliştirileceği ve uygulanacağına dair ders.

Elbette, her üniversite veya eğitim kurumu kendi pazarlama bölümü müfredatını farklı derslerle zenginleştirebilir ve öğrencilere farklı seçmeli dersler sunabilir. Bu nedenle, pazarlama bölümü öğrencileri için ders içerikleri ve sıralamaları farklılık gösterebilir.

Pazarlama bölümü hangi becerilere odaklanır?

Pazarlama bölümü, öğrencilere iş dünyasında başarılı olabilmeleri için çeşitli beceriler kazandırmayı amaçlar. Pazarlama becerileri, hem akademik hem de pratik düzeyde geliştirilir ve öğrencilerin mesleki başarıları için önemlidir. Pazarlama bölümü öğrencileri genellikle aşağıdaki becerilere odaklanırlar:

 1. İletişim Becerileri: Etkili iletişim, pazarlama faaliyetlerinin temel taşlarından biridir. Öğrenciler, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirir, sunum yapma ve raporlama yeteneklerini öğrenirler. Müşteriyle etkili iletişim kurabilmek, iş ortaklarıyla uyum sağlamak ve pazarlama stratejilerini anlaşılır bir şekilde aktarabilmek önemlidir.

 2. Analitik Düşünme: Pazarlama bölümü öğrencileri, verileri analiz etme ve yorumlama becerileri kazanır. Pazar araştırmalarını inceleme, tüketici davranışlarını anlama ve rakip analizi yapma yetenekleri, stratejik pazarlama kararlarının alınmasında önemli rol oynar.

 3. Yaratıcılık ve İnovasyon: Pazarlama alanında başarılı olmak için yaratıcı düşünme ve inovasyon önemlidir. Öğrenciler, yeni ve etkili pazarlama stratejileri ve kampanyaları geliştirme yeteneklerini geliştirirler.

 4. Problem Çözme: Pazarlama uzmanları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve hedeflerine ulaşmak için karşılaşılan problemleri çözme becerilerine sahip olmalıdır. Müşteri şikayetleri, rekabet, pazar değişiklikleri gibi zorlukları analiz edip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek önemlidir.

 5. Dijital Pazarlama Yetenekleri: Günümüzde dijital pazarlama alanı büyük önem taşır. Öğrenciler, dijital pazarlama stratejilerini ve araçlarını kullanmayı öğrenirler. Sosyal medya yönetimi, içerik pazarlama, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) gibi dijital pazarlama becerileri kazanırlar.

 6. İşbirliği ve Ekip Çalışması: Pazarlama projeleri genellikle bir ekip içinde yürütülür. Öğrenciler, ekip çalışmasına uyum sağlama, fikir alışverişinde bulunma ve ortak hedeflere yönelik işbirliği yapma becerilerini geliştirirler.

 7. Müşteri Odaklılık: Başarılı pazarlamacılar, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve onların beklentilerine uygun çözümler sunmak için müşteri odaklı olmalıdır. Öğrenciler, müşteri merkezli pazarlama stratejileri üzerine odaklanır.

 8. Liderlik ve Yönetim: Pazarlama uzmanları, projeleri yönetmek ve ekipleri koordine etmek için liderlik ve yönetim becerilerine sahip olmalıdır. Öğrenciler, liderlik özelliklerini geliştirme ve yönetim süreçlerini anlama şansı elde ederler.

Pazarlama bölümü, bu becerilere odaklanarak öğrencilere pazarlama dünyasında başarılı olmaları için gerekli donanımı sağlamayı amaçlar. Bu beceriler, mezunların farklı sektörlerde ve pazarlama alanındaki çeşitli pozisyonlarda başarılı bir şekilde çalışmalarına yardımcı olur.

Pazarlama bölümünde öğrenciler genellikle hangi projeler üzerinde çalışır?

Pazarlama bölümünde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalara dönüştürebilmek için çeşitli projeler üzerinde çalışırlar. Bu projeler, öğrencilere gerçek dünya deneyimleri kazandırmayı ve pazarlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Pazarlama bölümündeki projeler çeşitlilik gösterebilir, ancak aşağıda sıkça rastlanan bazı projelerden bazıları şunlardır:

 1. Pazar Araştırmaları: Öğrenciler, belirli bir ürün, hizmet veya sektörle ilgili pazar araştırmaları yaparlar. Tüketici davranışlarını anlamak, pazar trendlerini analiz etmek ve rekabet analizleri yapmak gibi amaçlarla gerçek verileri toplarlar. Bu projeler, öğrencilere araştırma yöntemlerini ve analiz becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

 2. Marka Stratejileri: Öğrenciler, belirli bir marka için pazarlama stratejileri geliştirirler. Markanın hedef kitlesini belirlemek, marka değerini artırmak için etkili tanıtım yöntemleri tasarlamak ve marka kimliğini oluşturmak gibi konular üzerinde çalışırlar.

 3. Reklam Kampanyaları: Öğrenciler, hayali veya gerçek bir ürün/hizmet için reklam kampanyaları tasarlarlar. Reklam metinleri, grafikler, görseller ve medya seçenekleri üzerinde çalışarak etkili reklam kampanyaları oluştururlar.

 4. Sosyal Medya Pazarlama: Öğrenciler, sosyal medya platformları üzerinde etkili pazarlama stratejileri oluştururlar. Sosyal medya içerikleri, reklam yönetimi ve sosyal medya analizleri üzerine projeler yaparlar.

 5. Yeni Ürün/Hizmet Lansmanı: Öğrenciler, yeni bir ürün veya hizmetin pazarlama stratejilerini belirleyerek hayata geçirmeye yönelik projeler üzerinde çalışırlar. Lansman etkinlikleri, tanıtım kampanyaları ve hedef kitleye ulaşım yöntemleri üzerine odaklanırlar.

 6. Pazarlama Planı: Öğrenciler, bir işletmenin veya ürünün pazarlama planını oluştururlar. Stratejik hedefler, hedef kitlenin belirlenmesi, bütçe yönetimi ve planın uygulanması gibi konuları içeren pazarlama planı projeleri yaparlar.

 7. Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi: Öğrenciler, etkinlik ve sponsorluk projeleri üzerinde çalışarak marka bilinirliğini artırmaya ve tüketici ilişkilerini güçlendirmeye yönelik projeler gerçekleştirirler.

Bu projeler, öğrencilere pazarlama dünyasının farklı yönlerini anlamalarına ve gerçek iş deneyimleri kazanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, pazarlama bölümündeki projeler, öğrencilerin analitik düşünme, iletişim, takım çalışması ve problem çözme gibi becerilerini geliştirerek iş hayatına daha hazırlıklı bir şekilde adım atmalarını sağlar.

Pazarlama bölümü öğrencileri için yurt dışı olanakları nelerdir?

Pazarlama bölümü öğrencileri için yurt dışı olanakları oldukça çeşitlidir ve bu fırsatlar, öğrencilerin kültürel açıdan zengin deneyimler yaşamalarına ve uluslararası iş ortamlarında kariyer yapma şansı elde etmelerine yardımcı olur. İşte pazarlama bölümü öğrencilerinin yurt dışında karşılaşabileceği olanaklardan bazıları:

 1. Yurt Dışı Değişim Programları: Birçok üniversite, öğrencilerine yurt dışında geçici olarak eğitim alabilecekleri değişim programları sunar. Bu programlar sayesinde öğrenciler, farklı ülkelerdeki üniversitelerde dersler alabilir ve yeni kültürlerle tanışabilirler.

 2. Staj ve İş Olanakları: Yurt dışındaki şirketler, pazarlama bölümü öğrencilerine staj ve iş imkanları sunarlar. Bu tür deneyimler, öğrencilerin pazarlama becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmelerine ve küresel iş ortamlarında çalışma deneyimi kazanmalarına yardımcı olur.

 3. Avrupa Birliği (AB) Projeleri: AB, farklı ülkeler arasında hareketliliği teşvik eden ve öğrencilere uluslararası projelerde yer alma imkanı sunan birçok program yürütür. Pazarlama bölümü öğrencileri, AB projeleri aracılığıyla farklı ülkelerde çalışma ve projelerde yer alma fırsatına sahip olabilirler.

 4. Dil Kursları: Yurt dışında dil kurslarına katılmak, öğrencilere hem yabancı dil becerilerini geliştirme hem de farklı bir kültürü deneyimleme fırsatı verir.

 5. Uluslararası Konferanslar ve Seminerler: Pazarlama alanındaki uluslararası konferanslar ve seminerlere katılmak, öğrencilere sektördeki son gelişmeleri takip etme ve diğer pazarlama profesyonelleriyle ağ kurma şansı sağlar.

 6. Kültürel Değişim Programları: Birçok ülke, kültürel değişim programları düzenler ve pazarlama bölümü öğrencileri de bu programlara katılabilirler. Bu programlar sayesinde öğrenciler, başka bir ülkede yaşama ve çalışma fırsatı bulurlar.

 7. Uluslararası Staj ve Gönüllülük Programları: Bazı organizasyonlar, uluslararası staj ve gönüllülük programları düzenler. Bu tür programlar, pazarlama bölümü öğrencilerinin yurtdışında farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarını ve toplumsal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlar.

Pazarlama bölümü öğrencileri için yurt dışı olanakları, öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunur. Bu tür fırsatlar, uluslararası vizyon geliştirmeye ve küresel pazarlama anlayışına sahip bir pazarlama uzmanı olmak isteyen öğrenciler için oldukça değerlidir.

Pazarlama bölümü staj olanakları nelerdir?

Pazarlama bölümü öğrencileri için staj olanakları oldukça çeşitlidir ve stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı olarak deneyimlemelerine ve iş hayatına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olur. Pazarlama bölümü öğrencileri, aşağıda belirtilen farklı staj olanaklarından faydalanabilirler:

 1. Şirket Stajları: Öğrenciler, pazarlama departmanına sahip şirketlerde staj yapabilirler. Büyük, orta ölçekli veya küçük ölçekli şirketler, ürün veya hizmetlerini pazarlama konusunda öğrencilere staj imkanı sunabilir.

 2. Reklam Ajansları: Reklam ajansları, pazarlama bölümü öğrencilerine kreatif projelerde ve reklam kampanyalarında çalışma fırsatı sunabilir. Ajanslar, farklı müşterilere hizmet verirken öğrencilerin geniş bir yelpazede projelerde deneyim kazanmasına olanak tanır.

 3. Dijital Pazarlama Ajansları: Günümüzde dijital pazarlama büyük önem taşımaktadır ve dijital pazarlama ajansları, öğrencilere dijital pazarlama stratejileri ve taktikleri üzerinde çalışma şansı sunar.

 4. Perakende Şirketleri: Perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, pazarlama bölümü öğrencilerine mağaza yönetimi, tüketici davranışları ve satış stratejileri üzerinde çalışma imkanı sağlayabilir.

 5. FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Firmaları: FMCG sektöründe faaliyet gösteren şirketler, tüketici ürünlerinin pazarlanması ve tüketici alışkanlıklarını anlama konusunda öğrencilere staj olanakları sunar.

 6. E-ticaret Platformları: E-ticaret şirketleri, online pazarlama stratejileri ve dijital reklamcılık üzerine çalışma fırsatı sunabilir.

 7. Uluslararası Şirketler: Büyük uluslararası şirketler, öğrencilere uluslararası pazarlama ve kültürel farklılıkları anlama konusunda deneyim kazanma şansı verebilir.

 8. Sosyal Medya ve Dijital Ajanslar: Sosyal medya ve dijital pazarlama konusunda uzmanlaşmış ajanslar, öğrencilere dijital kampanyalar ve sosyal medya stratejileri üzerinde çalışma imkanı sunar.

Staj olanakları, öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre değişebilir ve farklı sektörlerde, şirketlerde veya ajanslarda bulunabilir. Stajlar, öğrencilere pazarlama dünyasında gerçek iş deneyimi kazandırırken aynı zamanda potansiyel işverenlerle ağ kurma ve kariyer fırsatlarını keşfetme imkanı da sağlar.

Pazarlama bölümü iş imkanları nasıldır?

Pazarlama bölümü, geniş bir iş alanına sahip olan ve iş fırsatları açısından oldukça çeşitli olan bir alandır. Pazarlama mezunları, farklı sektörlerde ve çeşitli iş kollarında çalışma imkanına sahiptirler. İş imkanları, mezunun yetenekleri, deneyim düzeyi, mezuniyet derecesi ve tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte pazarlama bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı iş imkanları:

 1. Pazarlama Uzmanı: Pazarlama uzmanları, şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlamak, pazarlama stratejileri oluşturmak, reklam ve tanıtım kampanyalarını yürütmek ve müşteri ilişkilerini yönetmekle görevlidirler.

 2. Marka Yöneticisi: Marka yöneticileri, şirketin marka kimliğini oluşturmak, marka bilinirliğini artırmak ve müşteri sadakatini güçlendirmek için çalışırlar.

 3. Dijital Pazarlama Uzmanı: Dijital pazarlama uzmanları, dijital platformlar ve çevrimiçi kanallar aracılığıyla pazarlama stratejileri yürütürler. Sosyal medya yönetimi, dijital reklamcılık ve içerik pazarlama gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

 4. Ürün Yöneticisi: Ürün yöneticileri, şirketin ürün yelpazesini yönetmek, yeni ürünlerin geliştirilmesine liderlik etmek ve ürün pazarlama stratejileri oluşturmakla sorumludurlar.

 5. Satış ve Dağıtım Yöneticisi: Satış ve dağıtım yöneticileri, şirketin ürünlerini satmak ve dağıtmak için satış stratejileri geliştirirler. Perakende satış, toptan satış ve dağıtım kanallarının yönetiminden sorumludurlar.

 6. Halkla İlişkiler Uzmanı: Halkla ilişkiler uzmanları, şirketin itibarını yönetmek, basın ilişkilerini koordine etmek ve medya ile iletişimi sağlamak için çalışırlar.

 7. Pazarlama Analisti: Pazarlama analistleri, pazar verilerini analiz eder, tüketici davranışlarını inceleyerek pazarlama stratejileri için veri tabanlı kararlar alırlar.

 8. Etkinlik ve Sponsorluk Yöneticisi: Etkinlik ve sponsorluk yöneticileri, şirketin etkinlik ve sponsorluk faaliyetlerini planlar ve yönetir.

 9. Dış Ticaret Uzmanı: Dış ticaret uzmanları, uluslararası pazarlama stratejileri geliştirerek şirketlerin yabancı pazarlara açılmasını sağlar.

 10. Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Müşteri ilişkileri yöneticileri, müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri şikayetlerini yönetmek ve müşteri sadakatini artırmak için çalışırlar.

Pazarlama bölümü mezunları, yukarıda sıralanan alanların yanı sıra daha birçok sektörde ve pozisyonda çalışma fırsatlarına sahiptirler. Ayrıca, girişimcilik ve kendi işini kurma konusunda da pazarlama becerilerini kullanarak kendi işlerini başlatma şansına sahiptirler.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.