edupuan beta

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dgs Taban Puanları Güncel

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dgs Taban Puanları Güncel

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, sosyal bilimler alanında yer alan ve siyasal süreçleri, siyasi kurumları, kamu yönetimini ve kamu politikalarını inceleyen bir disiplindir. Bu alan, siyasi sistemin işleyişini ve kamu kurumlarının yönetimini anlamak, analiz etmek ve açıklamak için farklı yöntemler ve teoriler kullanır. Aynı zamanda toplumsal ve politik olayların sosyal ve tarihsel bağlamını da ele alarak siyasetin ve kamu yönetiminin nasıl şekillendiğini anlamaya çalışır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, öğrencilere çeşitli konularda eğitim verir. Bu konular arasında siyasal teoriler, siyasi ideolojiler, siyasal partiler, siyasi liderlik, siyasi davranış, siyasi sistemler, devlet ve hükümet yapıları, kamu politikaları, kamu yönetiminin temel ilkeleri, kamu hizmeti yönetimi, kamu bütçesi ve kaynak yönetimi gibi alanlar yer alır. Bu dersler, öğrencilere siyasal süreçleri analiz etme, kamu hizmetlerini etkin bir şekilde yönetme, kamu politikaları geliştirme ve uygulama becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, kamu sektöründe ve özel sektörde çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptir. Özellikle kamu yönetimi alanında çalışarak devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası organizasyonlarda ve politik danışmanlık firmalarında görev alabilirler. Ayrıca, siyaset danışmanı, kamusal ilişkiler uzmanı, politika analisti, kamu yöneticisi, siyaset bilimci, diplomat, araştırmacı ve öğretmen gibi çeşitli mesleklerde çalışma imkanı bulunmaktadır.

Bu disiplin, toplumsal değişimlerin ve politik kararların anlaşılması için oldukça önemlidir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasi süreçleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye, toplumsal sorunları analiz etmeye ve kamusal hizmetlerin etkinliğini artırmaya katkı sağlar. Aynı zamanda, siyasetin ve kamu yönetiminin demokrasi ve toplumsal refah açısından önemini anlamamıza yardımcı olur.

Bu bölümde hangi dersler alınır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde alınacak dersler, üniversiteden üniversiteye ve programdan programa farklılık gösterebilir. Ancak genellikle aşağıda belirtilen dersler, bu bölümde yer alabilecek yaygın dersler arasındadır:

 1. Giriş ve Temel Kavramlar: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinine genel bir giriş ve temel kavramların tanıtıldığı ders.

 2. Siyasi Teoriler: Farklı siyasi teorilerin incelendiği ve tartışıldığı ders.

 3. Kamu Yönetimi İlkeleri: Kamu yönetiminin temel prensipleri ve işleyişi hakkında bilgi veren ders.

 4. Siyasal Partiler ve Siyasi Davranış: Siyasal partilerin rolü ve siyasi davranışların analizi üzerine odaklanan ders.

 5. Kamu Politikaları ve Karar Verme: Kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi üzerine ders.

 6. Devlet ve Toplum İlişkileri: Devletin toplumla etkileşimi ve kamu hizmetlerinin sunumu konusunda ders.

 7. Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlerin rolü, yapıları ve işleyişi hakkında ders.

 8. Uluslararası İlişkiler: Uluslararası politika, diplomasi ve küresel ilişkiler hakkında temel bilgilerin verildiği ders.

 9. Siyasi Liderlik ve Yönetim: Siyasi liderlik ve yönetim becerileri üzerine odaklanan ders.

 10. Araştırma Yöntemleri: Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri hakkında ders.

 11. Kamu Hizmeti Yönetimi ve Etik: Kamu hizmetlerinin yönetimi ve etik konusunda ders.

 12. Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Siyasette cinsiyet konusu ve toplumsal cinsiyet rollerinin analizi üzerine ders.

 13. Siyasi İdeolojiler: Farklı siyasi ideolojilerin ve düşünce akımlarının incelendiği ders.

 14. Siyasette İletişim ve Medya: Siyasette iletişim stratejileri ve medyanın rolü üzerine ders.

 15. Toplumsal Değişim ve Siyaset: Toplumsal değişimin siyaset üzerindeki etkilerinin tartışıldığı ders.

Yukarıda belirtilen dersler, temel derslerdir ve bölümde alınabilecek diğer derslerle birlikte öğrencilere kapsamlı bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi sunar. Ders programları, üniversitenin ve bölümün özelliklerine göre farklılık gösterebilir ve program içeriği zaman zaman güncellenebilir. Öğrenciler, ilgi ve kariyer hedeflerine göre ders seçimlerini yaparak daha spesifik bir alanda uzmanlaşma şansına da sahip olabilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri hangi becerilere sahip olur?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, bir dizi önemli beceri kazanırlar. Bu beceriler, hem akademik başarılarına katkı sağlar hem de mezun olduktan sonra farklı kariyer alanlarında başarılı olmalarını destekler. İşte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinin sahip olabileceği bazı temel beceriler:

 1. Analitik Düşünme: Öğrenciler, karmaşık politik süreçleri ve kamu yönetimi konularını analiz etme becerisi kazanır. Verileri değerlendirerek, argümanları eleştirel bir gözle değerlendirebilme yeteneği geliştirirler.

 2. Araştırma Becerileri: Akademik çalışmalar ve politika analizleri için araştırma yapma, kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve verileri toplama yeteneği kazanırlar.

 3. Yazılı ve Sözlü İletişim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, düşüncelerini açıkça ifade etme ve karmaşık konuları anlaşılır bir şekilde iletebilme becerilerini geliştirirler. Hem yazılı raporlar hem de sözlü sunumlar için etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olurlar.

 4. Problem Çözme: Toplumsal ve politik sorunları analiz ederek çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi kazanırlar.

 5. Liderlik: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, öğrencilere liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Kamu yönetiminde etkili liderlik, politika yapma süreçlerinde önemli bir faktördür.

 6. Ekip Çalışması: Öğrenciler, grup projeleri ve işbirliği içinde çalışarak ekip içinde etkili bir şekilde iletişim kurma ve katkı sağlama becerilerini geliştirirler.

 7. Karar Verme: Politik ve kamu yönetimi konularında, veri ve analizlere dayanarak bilinçli ve mantıklı kararlar alma yeteneğini geliştirirler.

 8. Kamu Politikalarını Değerlendirme: Öğrenciler, kamu politikalarının etkinliğini değerlendirme ve politika önerileri geliştirme becerilerini kazanırlar.

 9. Etik ve İyi Yönetişim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, etik değerlere ve iyi yönetişim prensiplerine önem vererek kamu hizmetlerinde etik davranışlar sergilemeyi öğrenirler.

 10. Kültürel ve Toplumsal Farkındalık: Toplumsal ve kültürel çeşitliliği anlama ve saygı gösterme becerilerini geliştirirler.

Bu beceriler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının farklı sektörlerde ve iş alanlarında başarılı bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olur. Özellikle kamu sektöründe, özel sektörde, akademide, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası organizasyonlarda ve politika danışmanlık firmalarında çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı elde edebilirler.

Bölümde öğrencilere hangi tür araştırma olanakları sunulmaktadır?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğrencilere çeşitli araştırma olanakları sunulur. Bu olanaklar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulama, siyasal süreçleri ve kamu yönetimini gerçek dünya olaylarına uygulayarak daha derinlemesine anlama ve kritik düşünme becerilerini geliştirme fırsatı verir. İşte bölümde öğrencilere sunulan bazı araştırma olanakları:

 1. Alan Çalışmaları: Öğrencilere siyasi süreçleri ve kamu yönetimini sahada inceleme ve veri toplama fırsatı sunulabilir. Bu, yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleştirilen araştırmalarda öğrencilerin katılımını içerebilir.

 2. Anket ve Anket Analizleri: Öğrencilere siyasi partilerin veya kamu politikalarının etkisini ölçmek için anket çalışmaları yapma ve bu verileri analiz etme becerisi kazandırılabilir.

 3. Siyasi Davranış ve Toplum Araştırmaları: Öğrencilere seçmen davranışı, siyasi katılım, siyasi tercihler ve toplumsal farkındalık gibi konular üzerine araştırmalar yapma imkanı sağlanabilir.

 4. Kamu Politikaları Analizi: Öğrencilere belirli kamu politikalarının etkilerini değerlendirecek analitik araştırmalar yapma fırsatı verilebilir.

 5. Sosyal ve Politik Değişim Araştırmaları: Öğrencilere tarihsel ve güncel olayların toplumsal ve politik etkilerini araştırma olanağı sunulabilir.

 6. Karşılaştırmalı Siyaset Çalışmaları: Farklı ülkelerin siyasi sistemleri, siyasi süreçleri ve kamu yönetimi pratikleri üzerine karşılaştırmalı araştırmalar yapma şansı verilebilir.

 7. Politika Analizleri: Öğrencilere kamu politikalarının toplum üzerindeki etkilerini ve politika yapım süreçlerini analiz etme imkanı sunulabilir.

 8. Kamu Yönetimi ve Yönetişim: Kamu kurumları ve hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirme çalışmaları yapma fırsatı verilebilir.

 9. Sosyal Araştırmalar: Öğrencilere toplumsal dinamikleri ve sosyal değişimleri inceleme ve anlama fırsatı sunulabilir.

Bu araştırma olanakları, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme ve analitik düşünme becerilerini geliştirme şansı vererek daha iyi bir akademik ve profesyonel hazırlık sağlar. Ayrıca, bu tür araştırmalar öğrencilere lisansüstü çalışmalara, akademik yayınlara veya kamu politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunma imkanı sunar. Araştırma olanakları, bölümün akademik kadrosunun ve üniversitenin sahip olduğu kaynaklar ve işbirliği imkanlarına bağlı olarak değişebilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için yurt dışı olanakları nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için yurt dışında çeşitli fırsatlar ve olanaklar mevcuttur. Yurt dışı deneyimleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlamakla birlikte, kültürel açıdan da zenginleşmelerine yardımcı olur. İşte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri için yurt dışı olanaklarından bazıları:

 1. Değişim Programları: Birçok üniversite, öğrenci değişim programları aracılığıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine yurt dışındaki üniversitelerle değişim yapma fırsatı sunar. Bu programlar, öğrencilerin farklı ülkelerdeki eğitim ve kültürel deneyimler yaşamalarına olanak tanır.

 2. Staj ve Gönüllülük Programları: Bazı ülkelerdeki devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine staj ve gönüllülük programları sunar. Bu tür programlar sayesinde öğrenciler, yurt dışında kamu yönetimi ve politika alanında deneyim kazanabilirler.

 3. Yurt Dışı Araştırma ve Projeler: Öğrenciler, yurt dışında politika ve kamu yönetimi alanında araştırma yapma veya projelere katılma fırsatı bulabilirler. Bu, öğrencilerin uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olur.

 4. Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, yurt dışında lisansüstü eğitim alarak uzmanlık alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olabilirler. Farklı ülkelerdeki üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler.

 5. Konferanslar ve Seminerler: Yurt dışında düzenlenen siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında uluslararası konferanslar ve seminerlere katılma imkanı bulunur. Bu tür etkinlikler, öğrencilere alanlarında uzman akademisyenlerle buluşma ve bilgi alışverişinde bulunma şansı verir.

 6. Dil Eğitimi: Yurt dışında dil eğitimi alma imkanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine farklı dillerde daha etkin bir şekilde iletişim kurma yeteneği kazandırabilir. Özellikle küresel politika ve uluslararası ilişkiler açısından dil bilgisi önemlidir.

 7. İş Deneyimleri: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, yurt dışında kamu sektöründe veya politika danışmanlık firmalarında iş deneyimleri edinme fırsatı yakalayabilirler. Bu tür deneyimler, mezun olduktan sonra kariyer fırsatlarını artırabilir.

Yurt dışı olanakları, üniversitelerin ve ülkelerin politikalarına ve işbirliği ağlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, öğrencilerin üniversitelerinin uluslararası ilişkiler birimleriyle iletişime geçmeleri ve yurt dışı fırsatları hakkında bilgi almaları önemlidir. Yurt dışı deneyimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak küresel perspektif kazanmalarına yardımcı olur.

Bölümde staj yapma imkanı var mı?

Evet, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinin çoğu üniversitede staj yapma imkanı vardır. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada deneyimleme ve iş hayatına ilk adımlarını atmaları için önemli fırsatlardır. Bu stajlar, öğrencilere kamu sektörü, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında çeşitli alanlarda çalışma imkanı sunabilir.

Staj olanakları, üniversitenin işbirliği yaptığı kamu kurumları, belediyeler, hükümet departmanları, uluslararası kuruluşlar ve politika danışmanlık firmaları tarafından sunulabilir. Ayrıca, siyasi partiler, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları da stajyer kabul edebilirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi stajları, öğrencilerin mezuniyet öncesinde mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda iş dünyasına ve sektöre erken dönemde entegre olmalarını sağlar. Stajlar aynı zamanda öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve ilgi alanlarına yönelik deneyim edinmelerine de olanak tanır.

Öğrenciler, staj olanakları hakkında üniversitenin öğrenci işleri birimi veya bölüm akademisyenleriyle iletişime geçerek bilgi alabilirler. Staj yapmanın yanı sıra, bazı üniversiteler stajın bir parçası olarak ders kredisi veya mezuniyet gereksinimi olarak staj yapma şartı da koyabilirler. Bu nedenle, öğrencilerin staj fırsatları hakkında üniversite rehberlik birimleri ve akademik danışmanlarla iletişime geçmeleri önerilir.

Stajlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri için, kariyerlerini şekillendirmede, networking yapmada ve gerçek dünya deneyimleri edinmede önemli bir araçtır. Ayrıca, mezuniyet sonrası iş fırsatlarını artırarak öğrencilere rekabetçi bir avantaj sağlar.

Bu bölümü okuyanların kariyer olanakları nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü okuyanların kariyer olanakları oldukça geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Bu bölüm mezunları, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, akademik dünya ve politika danışmanlık firmaları gibi çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda çalışabilirler. İşte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının sahip olabileceği bazı kariyer olanakları:

 1. Kamu Yöneticisi: Mezunlar, devlet kurumları ve yerel yönetimlerde yönetici ve memur pozisyonlarında çalışma imkanına sahiptir. Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve kamu politikalarının uygulanması için görev alabilirler.

 2. Politika Danışmanı: Siyasi partilerde veya politika danışmanlık firmalarında çalışarak politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunabilirler. Siyasi liderlere stratejik tavsiyelerde bulunabilir ve politika analizleri yapabilirler.

 3. Diplomat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı: Dışişleri bakanlıklarında, büyükelçiliklerde ve uluslararası kuruluşlarda çalışarak ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirme ve yönetme fırsatı bulabilirler.

 4. Kamu Politikaları Uzmanı: Kamu politikalarını analiz ederek, mevcut politikaların etkilerini değerlendirme ve yeni politikaların tasarlanmasına katkıda bulunabilirler.

 5. Araştırmacı ve Akademisyen: Akademik dünyada çalışarak üniversitelerde araştırmacı, öğretim görevlisi veya akademisyen olarak görev alabilirler.

 6. Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşlarında, insan hakları savunuculuğu, çevre politikaları, eğitim projeleri gibi alanlarda çalışma fırsatı bulabilirler.

 7. Politika Analisti: Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında uzmanlaşarak politika analizleri yaparak siyasi süreçleri ve kamu yönetimini değerlendirebilirler.

 8. Toplum ve Sosyal Hizmet Uzmanı: Sosyal hizmet kuruluşlarında veya kamu kurumlarında toplumsal ihtiyaçların analiz edilmesi ve sosyal politikaların geliştirilmesi konusunda çalışabilirler.

 9. Medya ve İletişim: Siyasette iletişim ve medyanın rolü hakkında uzmanlaşarak gazetecilik veya medya ilişkileri alanlarında çalışma fırsatı bulabilirler.

 10. Girişimcilik: Kendi danışmanlık firmalarını kurarak veya kamu sektöründe özel hizmetler sunarak girişimcilik yapabilirler.

Bu kariyer olanakları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının ilgi ve yeteneklerine, uzmanlık alanlarına ve yaptıkları staj ve iş deneyimlerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Öğrenciler, kariyer hedeflerine ulaşmak için üniversitelerin kariyer danışmanlık birimleri ve mezunlarının tecrübelerinden faydalanarak planlama yapabilirler.