edupuan beta

Tarımsal Yapılar ve Sulama Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Tarımsal Yapılar ve Sulama Dgs Taban Puanları Güncel

Tarımsal Yapılar ve Sulama Dgs Taban Puanları Güncel

Tarımsal yapılar nelerdir?

Tarımsal yapılar, tarımsal üretim süreçlerini desteklemek, bitki ve hayvan yetiştiriciliğini kolaylaştırmak, ürünlerin depolanması ve işlenmesi için kullanılan yapılar olarak tanımlanabilir. Tarımsal yapılar çiftçilerin ve tarım işletmelerinin verimli ve düzenli bir tarım üretimi gerçekleştirebilmesi için önemli bir rol oynar. Bu yapılar, tarım sektörünün gelişimi ve modernizasyonu açısından da önemli bir etkiye sahiptir. İşte tarımsal yapıların bazı örnekleri:

 1. Ahır ve Ağıl: Hayvanların barındırıldığı ve bakıldığı yapılar. Hayvansal üretimde kullanılır.

 2. Seralar: Bitkilerin yetiştirildiği, iklim koşullarının kontrol edildiği cam veya plastik örtülü yapılar. Sebze ve meyve üretiminde önemli rol oynar.

 3. Depo ve Ambarlar: Tarımsal ürünlerin depolandığı ve saklandığı yapılar. Ürünlerin kalitesinin korunması için kullanılır.

 4. Sulama Kanalları ve Sistemleri: Tarım arazilerine su sağlamak için yapılan sulama kanalları ve sulama sistemleri.

 5. Silolar: Hububat ve yem gibi tarımsal ürünlerin depolandığı dikey silindirik yapılar.

 6. Tarım İşçi Barınakları: Tarım alanlarında çalışan işçilerin barındığı yapılar.

 7. Soğuk Hava Depoları: Taze meyve ve sebzelerin uzun süre taze kalmasını sağlamak için düşük sıcaklıkta depolandığı yapılar.

 8. Gübre Depoları: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübrelerin saklandığı yapılar.

 9. Sulama Göletleri ve Barajlar: Sulama suyunun depolanması ve tarım arazilerine dağıtılması için yapılan su depolama alanları.

 10. Sera Altı Yetiştirme Sistemleri: Serada bitkilerin saksı, tava veya benzeri ekipmanlarla yetiştirildiği sistemler.

Bu yapılar tarımsal üretimi verimli hale getirmek, ürünlerin korunmasını sağlamak ve tarım işletmelerinin modernizasyonuna katkıda bulunmak için kullanılır. Her bir tarımsal yapı, belirli bir tarım faaliyetini desteklemek veya belirli ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Tarımsal yapıların önemi nedir?

Tarımsal yapılar tarım sektörünün verimliliğini artırmak, üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve tarım ürünlerini daha iyi korumak için büyük öneme sahiptir. İşte tarımsal yapıların önemine dair bazı temel noktalar:

 1. Verimlilik ve Üretim Artışı: Tarımsal yapılar, modern tarım tekniklerinin kullanılmasını sağlayarak tarımsal verimliliği artırır. Örneğin, sera yapıları, bitki yetiştirme koşullarını optimize ederek yıl boyunca ürün elde etmeyi mümkün kılar. Sulama sistemleri, suyun verimli kullanılmasını sağlayarak bitki büyümesini artırır ve verimi arttırır.

 2. Ürün Kalitesi: Tarımsal yapılar, ürünlerin daha iyi korunmasını ve işlenmesini sağlayarak kaliteyi artırır. Depo ve ambarlar, ürünlerin doğru koşullarda saklanmasını ve bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.

 3. Hava Koşullarından Koruma: Seralar, tarımsal üretimi hava koşullarından bağımsız hale getirir. Zararlı hava olaylarına karşı bitkileri korur ve sebze-meyve yetiştiriciliğini mevsim dışına taşır.

 4. Su Yönetimi: Sulama yapıları ve sistemleri, tarım arazilerine su sağlamada etkin bir rol oynar. Düzenli sulama, bitkilerin gelişimini destekler, kurak dönemlerde tarımsal üretimin devamlılığını sağlar ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını mümkün kılar.

 5. Tarım İşçilerinin Konforu: Tarım işçileri, tarım arazilerinde uzun süre çalışırlar. Tarımsal yapılar, işçilerin barınma ihtiyaçlarını ve çalışma koşullarını iyileştirir.

 6. Ekonomik ve Sosyal Katkı: Verimli tarımsal yapılar, tarım sektöründeki geliri ve istihdamı artırır. Tarımsal üretimin güçlenmesi, ülke ekonomisi için olumlu bir etki yapar.

 7. Çevre Dostu Uygulamalar: Modern tarımsal yapılar, su ve enerji tasarrufu sağlayarak çevreye daha az etki yapar. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler.

 8. Gıda Güvenliği: Tarımsal yapılar, daha fazla üretim ve koruma sağlayarak gıda güvenliğini artırır. Böylece, nüfus artışı ve değişen iklim koşullarına rağmen beslenme ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli yükselir.

Bu nedenlerle, tarımsal yapılar modern tarımın vazgeçilmez bir parçasıdır ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği, verimliliği ve gıda üretimi açısından büyük önem taşır.

Seracılık nedir ve nasıl yapılır?

Seracılık, bitkilerin doğal iklim koşullarından bağımsız olarak, kontrollü bir ortamda yetiştirildiği tarımsal bir uygulamadır. Seralar, bitkilerin büyüme ve gelişme süreçlerini optimize ederek, mevsim dışında üretim yapmayı mümkün kılan yapılar olarak kullanılır. Bu şekilde, seracılık sayesinde daha erken hasatlar elde edilebilir ve çeşitli bitki türleri, çeşitli iklim bölgelerinde yetiştirilebilir. İşte seracılığın temel adımları:

 1. Seranın Planlanması: Seracılık yapmak istediğiniz bitkilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun bir sera türü seçilmelidir. Sera tipi, bitkilerin türüne, yetiştirileceği mevsime ve iklim koşullarına uygun olmalıdır. Aynı zamanda sera konumu ve altyapısı dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 2. Sera Yapımı: Seracılık için uygun bir arazi seçildikten sonra sera yapımı gerçekleştirilir. Seralar, cam veya plastik malzemelerle kaplanabilir. Cam seralar daha dayanıklıdır ancak maliyetleri yüksek olabilir. Plastik seralar ise daha ekonomik olup, ışık geçirgenliğini ayarlayarak bitkilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilir.

 3. Toprak Seçimi ve Hazırlığı: Serada yetiştirilecek bitkilerin ihtiyaçlarına uygun toprak seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Toprağın besin değeri yüksek olmalı ve hastalık etmenlerinden arındırılmış olmalıdır.

 4. Sulama ve Gübreleme: Seracılıkta bitkilerin su ve besin ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmalıdır. Sulama sistemleri düzenlenir ve bitkilerin ihtiyacına göre gübreleme yapılır.

 5. İklim Kontrolü: Serada iklim koşulları, bitkilerin ihtiyaçlarına uygun olarak kontrol edilir. Sıcaklık, nem ve ışık miktarı gibi parametreler ayarlanarak bitkilerin optimal büyüme ortamı sağlanır.

 6. Zararlı ve Hastalık Kontrolü: Seracılıkta zararlı böcekler ve hastalıkların kontrolü önemlidir. Zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlar kullanılabileceği gibi, organik yöntemler de tercih edilebilir.

 7. Hasat ve Bakım: Bitkilerin büyüme süreci boyunca düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Bitkilerin hasat zamanı geldiğinde uygun şekilde toplanmalıdır.

Seracılık, geleneksel tarımın sınırlarını aşarak mevsim dışı üretimi mümkün kılarak, özellikle sebze ve meyve üretiminde büyük önem taşır. Kontrollü bir ortam sağlayarak, bitkilerin ihtiyaçlarına göre koşulları ayarlamak, daha verimli ve kaliteli ürünler elde etmeyi sağlar. Ayrıca, seracılık sayesinde iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelebilecek üretim kayıpları da minimize edilebilir.

Damla sulama nedir ve nasıl çalışır?

Damla sulama (damlama sulama), tarım alanlarında bitkilerin kök bölgelerine su ve besin maddelerinin doğrudan düşürüldüğü verimli bir sulama yöntemidir. Bu yöntem, suyun israfını önlemeye ve bitkilere optimum su ve besin sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Damlama sulama sistemi, damlama hortumları veya boruları aracılığıyla suyun kontrollü bir şekilde bitkilerin yakınına damlatılması ile çalışır. İşte damla sulama sisteminin temel çalışma prensipleri:

 1. Ana Su Kaynağı: Damlama sulama sisteminin çalışması için bir ana su kaynağına ihtiyaç vardır. Bu su kaynağı, genellikle bir su deposu, gölet, kuyu veya şebeke suyu olabilir.

 2. Filtrasyon: Sulama suyu, sisteme girmeden önce filtrelerle temizlenir. Bu, suyun içindeki büyük parçacıkları ve tortuları süzmek için yapılan bir adımdır. Filtrasyon, damlalara zarar vermesini ve tıkanmaları önlemeyi amaçlar.

 3. Basınç Regülatörü: Su, basınç regülatörü tarafından belirli bir basınç seviyesine düşürülür. Bu, damlalara düzenli ve kontrol edilebilir miktarda suyun gitmesini sağlar.

 4. Ana Hatlar ve Dallama Hatları: Su, ana hatlar ve dallama hatları olarak adlandırılan boru ağları üzerinden tarım alanına taşınır. Ana hatlar, suyun ana kaynaktan sulama alanına iletilmesini sağlar. Dallama hatları, ana hatlardan ayrılarak bitkilerin yakınına su taşır.

 5. Damlama Emicileri: Damlama hortumları veya damlama bantları olarak adlandırılan damlama emicileri, sulama hattına entegre edilmiş delikler veya mikro-püskürtücülerdir. Bu emiciler, suyun bitkilerin kök bölgelerine düzenli ve damla damla şeklinde akmasını sağlar.

 6. Sulama Zamanı ve Süresi: Damlama sulama sisteminde, suyun bitkilere verilme zamanı ve süresi hassas bir şekilde kontrol edilir. Bitkilerin ihtiyaçlarına göre uygun sulama zamanı ve süresi belirlenir.

Damlama sulama, bitkilerin kök bölgelerine suyun doğrudan verilmesi sayesinde suyun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu yöntem, toprak yüzeyindeki buharlaşma ve suyun rüzgar nedeniyle dağılmasını önler ve su tasarrufu sağlar. Ayrıca, damla sulama ile bitkilere su ve besin maddelerinin doğrudan ulaştırılması, bitki stresini azaltır ve bitki verimini artırır. Bu nedenle, damla sulama, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde, tarımsal üretimde sürdürülebilir bir sulama yöntemi olarak tercih edilir.

Damla sulama sistemlerinin avantajları nelerdir?

Damla sulama sistemleri, geleneksel sulama yöntemlerine göre birçok avantaja sahiptir. İşte damla sulama sistemlerinin temel avantajları:

 1. Su Tasarrufu: Damla sulama, suyun doğrudan bitkilerin kök bölgelerine verildiği ve toprak yüzeyindeki buharlaşma ve su kaybının minimize edildiği bir sulama yöntemidir. Bu sayede su tasarrufu sağlanır ve sulama suyunun verimli bir şekilde kullanılması mümkün olur.

 2. Verimli ve Düzenli Sulama: Damla sulama sistemi, bitkilerin ihtiyaçlarına uygun olarak su ve besin maddelerini düzenli bir şekilde ve doğrudan bitkilerin kök bölgelerine taşır. Bu, bitkilerin optimum büyüme koşullarını elde etmesine yardımcı olur ve verimliliği artırır.

 3. Azot ve Gübre Tasarrufu: Damla sulama, suyun bitkilerin kök bölgelerine direkt olarak taşınmasını sağlar ve gübreleri yüzeye yaymaz. Bu, gübrelerin daha verimli kullanılmasını ve azot gibi besin maddelerinin kaybının önlenmesini sağlar.

 4. Toprak Erozyonunu Azaltır: Damla sulama, suyun yavaşça ve kontrollü bir şekilde bitkilere verilmesini sağlar. Bu, toprak yüzeyindeki erozyon riskini azaltır ve toprak yapısının korunmasına katkıda bulunur.

 5. Eşit Sulama: Damlama sulama sistemi, bitkiler arasında eşit sulama sağlar ve böylece bitkilerin homojen bir şekilde büyümesini sağlar.

 6. Otomasyon ve Kontrol: Damla sulama sistemleri, otomasyon ve kontrol teknolojileri ile entegre edilebilir. Sulama zamanı, süresi ve su miktarı gibi parametreler hassas bir şekilde ayarlanabilir ve izlenebilir.

 7. İklim Koşullarından Bağımsızlık: Damla sulama, seralar ve kapalı tarım alanlarında kullanılabilir. Bu sayede bitkilerin iklim koşullarından bağımsız olarak yetiştirilmesine olanak tanır.

 8. Daha Az Hastalık ve Zararlı: Damla sulama, yaprakların ıslanmasını önleyerek bitkilerde hastalık ve zararlı böceklerin yayılma riskini azaltır.

 9. Sürdürülebilirlik: Damla sulama sistemi, su ve gübre kullanımında tasarruf sağlaması ve toprak erozyonunu azaltması nedeniyle çevre dostu ve sürdürülebilir bir sulama yöntemidir.

Damla sulama sistemlerinin bu avantajları, tarım alanlarında su kaynaklarının verimli kullanımını ve daha yüksek tarımsal verimlilik elde edilmesini mümkün kılar. Bu nedenle, suyun kısıtlı olduğu bölgelerde, sera ve açık alanlarda yaygın olarak kullanılan bir sulama yöntemidir.

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.