edupuan beta

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Dgs Taban Puanları Güncel

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Dgs Taban Puanları Güncel

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı nedir?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, televizyon medyasında haber üretimi, sunumu ve televizyon programlarının yapımcılığına odaklanan iletişim alanında bir bölümdür. Bu bölümde öğrencilere televizyon haberleri, belgesel, talk-show, eğlence programları gibi televizyon içerikleri üretme ve sunma becerileri kazandırılır.

Bu alanda eğitim gören öğrenciler, haber raporları hazırlama, haber sunma, röportaj yapma, kamera kullanımı, kurgu teknikleri, program formatları oluşturma gibi pratik ve teorik becerileri öğrenirler. Aynı zamanda medya etiği, yayıncılık yasaları, haber değeri belirleme gibi televizyon gazeteciliğinin temel prensipleri üzerine de eğitim alırlar.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, öğrencilere televizyon yayıncılığı için gerekli teknik ve estetik becerileri geliştirmelerine imkan tanır. Kamera kullanımı, ses ve ışık yönetimi, prodüksiyon süreçleri gibi televizyon programlarının yapımcılığı için önemli bilgi ve deneyimler bu bölümde öğretilir.

Mezunlar, televizyon kanallarında haber merkezlerinde muhabir, sunucu, editör, yapımcı veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca televizyon programı yapımcısı veya yönetmeni olarak bağımsız prodüksiyon şirketlerinde veya yayıncılık sektöründe iş imkanları da bulunmaktadır.

Bu bölümde öğrenciler, medya sektöründe çalışma hayatına hazırlanırken aynı zamanda televizyonun güçlü ve etkili bir iletişim aracı olarak nasıl kullanılacağını da öğrenirler. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, öğrencilere televizyonculuk dünyasında kendilerini yetiştirerek medya sektörüne katılmaları için sağlam bir temel oluşturur.

Bu bölümde hangi dersler ve konular işlenir?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde işlenen dersler ve konular, üniversiteler ve programlar arasında farklılık gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki dersler ve konular bu bölümde yer alır:

 1. Haber Yazımı ve Haber Sunumu: Haber yazımı temel gazetecilik kuralları çerçevesinde öğretilir ve haber sunum teknikleri üzerine odaklanılır.

 2. Televizyon Haberciliği ve Gazeteciliği: Televizyon gazeteciliğinin temel prensipleri, etik ve profesyonel sorumluluklar ele alınır.

 3. Televizyon Prodüksiyonu: Televizyon programlarının yapım süreçleri, prodüksiyon aşamaları ve teknik beceriler üzerine dersler verilir.

 4. Kamera ve Işık Teknikleri: Kamera kullanımı, ışıklandırma ve çekim teknikleri öğretilir.

 5. Montaj ve Kurgu: Kurgu teknikleri, video montajı ve post-prodüksiyon süreçleri ile ilgili eğitimler verilir.

 6. Televizyon Program Türleri: Haber, belgesel, talk-show, eğlence gibi farklı televizyon program türleri incelenir.

 7. Medya Etik ve Yasaları: Medya etiği, haber kaynaklarına saygı, haber doğrulama, ifade özgürlüğü gibi konular ele alınır.

 8. Radyo ve Televizyon Hukuku: Yayıncılık yasaları, medya düzenlemeleri ve lisanslama süreçleri üzerine bilgi verilir.

 9. Araştırma ve Haber Değeri: Haber değeri belirleme, haber kaynaklarının kullanımı ve haber araştırma yöntemleri öğretilir.

 10. Sunuculuk ve Röportaj Teknikleri: Program sunuculuğu ve röportaj yapma becerileri üzerine dersler verilir.

 11. Medya ve Toplum: Medyanın toplum üzerindeki etkisi, medya okuryazarlığı ve medya iletişimi konuları ele alınır.

 12. Televizyon Reklamcılığı ve Pazarlama: Televizyon reklamcılığı, pazarlama stratejileri ve reklam yapım süreçleri üzerine dersler verilir.

 13. Televizyonculukta İnovasyon: Medya teknolojilerindeki gelişmeler ve televizyonculukta yenilikçi yaklaşımlar incelenir.

 14. Medya ve Kriz Yönetimi: Medya krizleriyle başa çıkma stratejileri ve kriz iletişimi üzerine dersler verilir.

Bu dersler, televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü öğrencilerinin televizyonculuk alanında gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur ve medya sektöründe başarılı bir kariyere hazırlar. Program içeriği, üniversiteden üniversiteye ve programdan programa farklılık gösterebilir, bu nedenle öğrencilerin ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun bir bölüm seçmeleri önemlidir.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü hangi tür becerilere odaklanır?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, öğrencilere televizyonculuk alanında gerekli olan çeşitli becerileri kazandırmaya odaklanır. Bu beceriler, televizyon yayıncılığı, haber yapımı, program yapımı ve medya iletişimi gibi alanlarda başarılı olmalarını sağlar. Aşağıda, bu bölümde odaklanılan temel beceri alanları verilmiştir:

 1. Haber Yazımı ve Sunumu: Öğrenciler, haber yazma ve haber sunma becerilerini geliştirirler. Doğru ve etkili haber metinleri oluşturma, haber sunumunda diksiyon ve hitabet gibi alanlara vurgu yapılır.

 2. Röportaj ve Sunuculuk: Röportaj yapma ve sunuculuk yetenekleri, öğrencilerin televizyon programlarında ve haberlerde başarılı olmaları için önemlidir.

 3. Kamera ve Prodüksiyon Teknikleri: Kamera kullanımı, ışık yönetimi, görüntü ve ses kaydı gibi prodüksiyon becerileri öğretilir.

 4. Montaj ve Kurgu: Televizyon programlarında kullanılan görüntülerin düzenlenmesi ve kurgulanması üzerine pratik bilgi ve deneyim sağlanır.

 5. Yaratıcı Düşünme ve Program Formatları: Öğrencilere yaratıcı program formatları oluşturma ve program yapımında farklı yaklaşımlar geliştirme becerileri kazandırılır.

 6. Medya Araştırması: Haber yapımında ve program yapımında doğru ve güvenilir kaynaklar kullanma ve araştırma becerileri öğretilir.

 7. Medya Etik ve Profesyonel Sorumluluk: Habercilik ve programcılıkta etik standartlar, haber kaynaklarına saygı, objektiflik ve güvenilirlik gibi konulara vurgu yapılır.

 8. İletişim ve İnsan İlişkileri: Başarılı bir televizyon programcısı veya sunucusu için iyi iletişim becerileri ve insan ilişkileri önemlidir.

 9. Stüdyo ve Sahada Çalışma: Televizyonculukta stüdyo ve saha çalışmaları konusunda öğrencilere deneyim sağlanır.

 10. Dijital Medya ve Teknoloji: Günümüzde medya sektöründe önemli bir yer tutan dijital medya ve teknolojileri kullanma becerileri öğretilir.

 11. Medya Kriz Yönetimi: Medya sektöründe yaşanan krizlerle başa çıkma ve kriz iletişimi becerileri ele alınır.

Bu beceri alanları, öğrencilerin televizyonculuk alanında başarılı bir kariyere hazırlanmalarına yardımcı olur. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü, öğrencilere televizyonculuk dünyasında kendilerini yetiştirmeleri ve medya sektörüne donanımlı bir şekilde katılmaları için gerekli bilgi ve deneyimi sağlar.

Bölümdeki laboratuvar ve teknolojik imkanlar nelerdir?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümlerinin imkanları üniversite ve programlara göre değişebilir. Ancak genellikle bölümlerde öğrencilere televizyonculuk alanında pratik deneyim kazanmaları için çeşitli laboratuvarlar ve teknolojik imkanlar sunulmaktadır. Bu imkanlar, öğrencilerin televizyon yayıncılığı, haber yapımı, program yapımı ve prodüksiyon süreçlerini öğrenmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. İşte bazı yaygın laboratuvar ve teknolojik imkanlar:

 1. Televizyon Stüdyoları: Televizyonculuk bölümlerinde genellikle televizyon stüdyoları bulunur. Öğrencilere televizyon programlarını canlandırmak, haber sunumu yapmak ve çeşitli içerikler üretmek için stüdyo ortamında çalışma fırsatı verilir.

 2. Kamera ve Ses Ekipmanları: Öğrencilere televizyonculuk alanında kullanılan profesyonel kameralar, ses ekipmanları ve ışıklandırma malzemeleri gibi ekipmanlarla çalışma imkanı sağlanır.

 3. Montaj ve Kurgu Odaları: Televizyon programlarının ve haberlerin post-prodüksiyon aşamaları için öğrencilere montaj ve kurgu odaları sunulur. Bu alanlarda video düzenleme yazılımları kullanarak içeriklerin düzenlenmesi ve kurgulanması öğretilir.

 4. Canlı Yayın Altyapısı: Öğrencilere canlı yayın süreçlerini öğrenebilmeleri için canlı yayın altyapısı ve ekipmanları sağlanır.

 5. Green Box ve VFX (Görsel Efekt) Teknolojileri: Televizyon programları ve haber sunumlarında sıkça kullanılan green box (yeşil perde) ve görsel efekt teknolojileri öğrencilere öğretilir.

 6. Post-Prodüksiyon Laboratuvarları: Video ve ses düzenleme için kullanılan post-prodüksiyon laboratuvarları öğrencilere sunulur.

 7. Mobil Gazetecilik (Mojo): Mobil cihazlarla gazetecilik ve program yapma teknikleri üzerine odaklanan laboratuvarlar bulunabilir.

 8. İnternet ve Dijital Medya İmkanları: Televizyoncuların dijital medya platformlarında içerik üretimi ve dağıtımı konusunda deneyim kazanmaları için internet ve dijital medya imkanları sunulur.

 9. Canlı Yayın ve Yapım Ekipmanları: Televizyonculuk alanında kullanılan canlı yayın ve yapım ekipmanları, öğrencilere pratik deneyim kazanmaları için kullanımına sunulur.

Bu laboratuvarlar ve teknolojik imkanlar, öğrencilerin televizyonculuk alanında hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Böylece mezunlar, medya sektöründe başarılı bir kariyere hazırlanır ve televizyonculuk alanındaki gereksinimlere uygun olarak donanımlı hale gelir.

Yurt içi ve yurt dışı değişim programları var mıdır?

Eğitim kurumları ve üniversiteler genellikle öğrencilere yurt içi ve yurt dışı değişim programları sunarlar. Bu programlar, öğrencilere başka üniversitelerde veya eğitim kurumlarında bir dönem veya daha uzun süreliğine eğitim alma imkanı sağlar. Yurt içi ve yurt dışı değişim programları, öğrencilere farklı kültürleri deneyimleme, dil becerilerini geliştirme, uluslararası ilişkiler kurma ve akademik anlamda farklı deneyimler yaşama şansı verir.

Yurt içi değişim programları, farklı üniversiteler veya eğitim kurumları arasında gerçekleşebilir. Öğrencilere farklı şehirlerde veya bölgelerde eğitim alma imkanı tanınır. Bu sayede öğrenciler, farklı üniversite atmosferlerini ve akademik programları keşfedebilirler.

Yurt dışı değişim programları ise uluslararası düzeyde gerçekleşir. Öğrenciler, başka ülkelerdeki üniversitelerde eğitim alma fırsatı elde ederler. Bu programlar, öğrencilere başka ülkelerin kültürünü anlama, yeni insanlarla tanışma ve dünya çapında farklı akademik ortamlarda öğrenme imkanı sunar.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı gibi iletişim alanında okuyan öğrenciler de genellikle yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından faydalanabilirler. Bu tür programlar, özellikle medya sektörünün küreselleşmesi ve uluslararası iletişim ağlarının önemi göz önüne alındığında, öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayabilir ve farklı perspektifler kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, öğrencilerin bölümlerinin veya üniversitelerinin değişim programlarına ilişkin politikalarını ve fırsatlarını araştırmaları ve değerlendirmeleri önemlidir.

Staj olanakları nelerdir?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü öğrencilerine staj olanakları, medya sektöründeki işbirlikleri, üniversite kaynakları ve öğrencilerin bireysel çabalarıyla sağlanabilir. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına olanak tanır. Stajlar aynı zamanda öğrencilere sektördeki çalışma ortamını deneyimleme, sektör profesyonelleriyle ağ oluşturma ve gelecekteki iş fırsatlarına yönelik önemli bir adım olma fırsatı sunar.

Staj olanakları, genellikle şu alanlarda bulunabilir:

 1. Televizyon Kanalları: Yerel veya ulusal televizyon kanallarında staj yapma imkanı sağlanabilir. Bu tür stajlar, haber merkezlerinde, program yapımlarında veya yapımcı şirketlerde olabilir.

 2. Prodüksiyon Şirketleri: Televizyon içerikleri üreten prodüksiyon şirketlerinde staj fırsatları bulunabilir. Burada televizyon programları, belgeseller, reklam filmleri gibi içeriklerin yapım süreçlerini öğrenebilirler.

 3. Radyo ve Televizyon Programcılığı: Radyo ve televizyon programcılığı yapan radyo istasyonları veya televizyon kanallarında staj imkanları sunulabilir.

 4. İnternet Medyası: Dijital televizyon kanalları veya internet tabanlı medya platformlarında staj yapmak, öğrencilere dijital medya alanında deneyim kazandırabilir.

 5. Haber Ajansları: Haber ajanslarında staj, haber yapım süreçlerini ve gazetecilik uygulamalarını öğrenmek için faydalı olabilir.

 6. Medya Kuruluşları: Yayıncılık şirketleri, medya kuruluşları ve medya iletişim şirketlerinde staj olanakları mevcut olabilir.

Öğrenciler staj olanakları için üniversite kariyer merkezlerine başvurabilir, bölüm hocaları veya mezunlarından öneriler alabilir ve ilgili medya şirketlerine doğrudan başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, öğrencilerin etkin ağ oluşturma, iş fuarlarına katılma ve medya sektöründeki etkinliklere katılma gibi etkinliklere katılımı, staj fırsatlarını artırabilir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden mezun olan öğrenciler, medya sektöründe çeşitli kariyer olanaklarına sahip olabilirler. Bu bölüm, öğrencilere televizyonculuk alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, haber yapımı, program yapımı ve yayıncılık gibi alanlarda çalışma imkanı sunar. İşte Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden mezun olanların sahip olabileceği bazı kariyer olanakları:

 1. Televizyon Habercisi: Mezunlar televizyon haberlerinde muhabir, haber editörü veya sunucu olarak çalışabilirler. Olayları araştırma, haber yazma ve haber sunma becerilerine sahiptirler.

 2. Televizyon Programcısı: Mezunlar televizyon kanallarında veya yapımcı şirketlerde program yapımcısı veya yönetmeni olarak çalışabilirler. Eğlence programları, talk-showlar, belgeseller, drama programları gibi içeriklerin yapım süreçlerini yönetirler.

 3. Video Editörü: Video montajı ve kurgu becerilerine sahip olan mezunlar, televizyon programlarının ve haberlerin post-prodüksiyon süreçlerinde video editörü olarak görev alabilirler.

 4. Televizyon ve Radyo Yayıncısı: Mezunlar televizyon ve radyo istasyonlarında yayıncı veya sunucu olarak çalışabilirler.

 5. İnternet Medya Uzmanı: Mezunlar dijital televizyon kanallarında, web tabanlı medya platformlarında veya internet haber sitelerinde içerik üretme ve yönetme konusunda uzmanlaşabilirler.

 6. Medya Planlama ve Satış: Mezunlar televizyon reklamcılığı ve medya planlama alanında çalışarak, reklam kampanyalarının planlanması ve satış süreçlerine katkıda bulunabilirler.

 7. Medya İletişim Uzmanı: Mezunlar kurumsal veya halkla ilişkiler ajanslarında veya medya iletişim departmanlarında çalışabilirler.

 8. Dijital Medya Stratejisti: Mezunlar dijital medya stratejileri ve sosyal medya yönetimi konusunda uzmanlaşarak, markaların dijital varlıklarını yönetebilirler.

 9. Radyo ve Televizyon Programı Sunucusu: Mezunlar radyo ve televizyon programlarında sunucu olarak çalışabilirler.

 10. Medya Analisti: Mezunlar medya içeriklerinin ve televizyon programlarının izlenme ve etkileşim verilerini analiz ederek, performans raporları hazırlayabilirler.

Bu kariyer olanakları, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden mezun olanların farklı medya şirketlerinde ve kuruluşlarında çalışma imkanı olduğunu göstermektedir. Mezunlar, ilgi alanlarına ve uzmanlık alanlarına göre bu ve benzeri pozisyonlarda kendilerine uygun iş imkanları bulabilirler.