edupuan beta

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Dgs Taban Puanları Güncel

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Dgs Taban Puanları Güncel

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik nedir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, farklı ülkeler arasındaki ekonomik faaliyetleri içeren bir disiplindir. Bu alanda yer alan işlemler, mal ve hizmetlerin uluslararası sınırlarla belirlenmiş pazarlarda alımı, satımı ve değişimi ile ilgilenir. Genellikle iki temel unsuru içerir: Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik.

 • Uluslararası Ticaret: Bir ülke veya bölgede üretilen malların ve hizmetlerin başka ülkelerle alışverişini ifade eder. İhracat ve ithalat, uluslararası ticaretin temel bileşenleridir. Bir ülke ihracat yaparak, kendi ürettiği malları ve hizmetleri başka ülkelere satarken, ithalat yaparak da diğer ülkelerden mal ve hizmetleri satın alır. Bu, ülkelerin ekonomik bağlarını ve işbirliğini artıran bir süreçtir.
 • Uluslararası İşletmecilik: Şirketlerin, sınırlar ötesi operasyonlar yoluyla uluslararası pazarlarda faaliyet göstermesini ifade eder. Bir şirket, üretim tesislerini başka bir ülkeye açabilir, yabancı pazarlarda satış ve dağıtım ağı oluşturabilir veya yabancı ülkelerde yatırım yapabilir. Uluslararası işletmecilik, şirketlerin uluslararası pazarlara açılması, küresel rekabet, farklı kültürlerle çalışma ve uluslararası yönetim becerilerini içeren bir dizi zorluğu da kapsar.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynar. Bu alandaki etkinlikler, ülkelerin ekonomilerinin büyümesine, üretim çeşitliliğinin artmasına, iş fırsatlarının çoğalmasına ve teknoloji ve bilgi transferine katkı sağlar. Ayrıca, bu alan, küresel pazarlarda rekabet edebilme ve şirketlerin büyüyebilme kabiliyetini artırma potansiyeline sahiptir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, ticari ilişkilerin düzenlenmesi, gümrük politikalarının oluşturulması ve uluslararası ödeme sistemlerinin yönetimi gibi konuları da içerir.

Bu bölümde hangi dersleri alırım?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde alınacak dersler, üniversiteden üniversiteye ve programdan programa farklılık gösterebilir. Ancak genellikle bu bölümde aşağıdaki gibi dersler yer alır:

 • Uluslararası İşletmecilik: Uluslararası işletmeciliğin temel kavramları, uluslararası şirketlerin yönetimi, küresel pazarlama ve stratejileri gibi konuları kapsayan dersler.
 • Uluslararası Ticaret: Uluslararası ticaretin temel ilkeleri, dış ticaret politikaları, uluslararası ticaretin ekonomi üzerindeki etkileri gibi dersler.
 • Uluslararası Finans: Uluslararası finans piyasaları, döviz kurları, risk yönetimi ve uluslararası finansal analiz gibi konuları içeren dersler.
 • Gümrük ve Lojistik Yönetimi: Gümrük işlemleri, uluslararası lojistik yönetimi, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimi üzerine dersler.
 • Uluslararası Pazarlama: Uluslararası pazarlama stratejileri, kültürel farklılıkların pazarlamaya etkisi, uluslararası marka yönetimi gibi dersler.
 • Uluslararası İlişkiler: Farklı ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, uluslararası hukuk ve küresel politika üzerine dersler.
 • İhracat ve İthalat Yönetimi: İhracat ve ithalat süreçleri, uluslararası ticaret belgeleri ve dış ticaret finansmanı gibi konuları içeren dersler.
 • Yabancı Dil Dersleri: Genellikle en az bir yabancı dilin öğrenilmesini sağlayacak dil dersleri de programa dahil olabilir.
 • Küresel Ekonomi: Küresel ekonomik süreçler, uluslararası ekonomi politikaları ve dünya ticaretine etki eden faktörler üzerine dersler.
 • Kültürel Çalışmalar: Uluslararası işletmelerde kültürel farklılıkların yönetimi, etkili iletişim ve kültürel adaptasyon konularında dersler.

Bu dersler, öğrencilere uluslararası ticaretin ve işletmeciliğin temel konularını kapsayacak şekilde tasarlanır. Bölümdeki ders içerikleri, öğrencilerin uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri ve küresel iş dünyasında etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına odaklanır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, diğer işletme bölümlerinden nasıl farklıdır?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, diğer işletme bölümlerinden belirli noktalarda farklılık gösterir. İşte bu farklılıkların başlıca nedenleri:

 • Odak Noktası: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, işletme disiplinini uluslararası boyuta taşır. Diğer işletme bölümleri genellikle yerel ve ulusal düzeyde işletme yönetimini ele alırken, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, farklı ülkeler arasındaki ticaret, pazarlama ve işletme süreçlerine odaklanır.
 • Kültürel ve Dil Yeterliliği: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, öğrencilere farklı kültürlerle çalışabilme ve farklı dillerde iletişim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu, uluslararası işletmelerin kültürel farklılıkları anlamalarını ve küresel pazarlarda etkili iletişim kurmalarını sağlar.
 • Uluslararası Pazarlar: Diğer işletme bölümleri genellikle yerel veya ulusal pazarları hedef alırken, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterme ve bu pazarlara açılma stratejilerini ele alır. Bu nedenle, uluslararası pazarlardaki rekabeti ve farklı pazarlama yaklaşımlarını öğrenme fırsatı sunar.
 • Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, öğrencilere dış ticaretin düzenlenmesi ve gümrük mevzuatı konularında bilgi verir. Diğer işletme bölümleri bu konulara daha az odaklanabilir.
 • Uluslararası Finans: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, uluslararası finans piyasaları, döviz kurları, risk yönetimi ve uluslararası finansal analiz gibi konulara ağırlık verir. Diğer işletme bölümleri bu konularda daha kısıtlı bilgi sunabilir.
 • Yabancı Dil Yeterliliği: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencileri, genellikle en az bir yabancı dilde yetkinlik kazanırken, diğer işletme bölümleri bu kadar vurgu yapmayabilir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü, küreselleşen dünyada iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve öğrencilere uluslararası iş ilişkileri, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası pazarlama stratejileri gibi konularda uzmanlaşma fırsatı sunar. Bu nedenle, farklı ülkelerle iş yapma ve uluslararası işletmelerde kariyer yapma isteyen öğrenciler için cazip bir seçenek olabilir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programı, girişimcilik üzerine odaklanıyor mu?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programları, genellikle girişimcilik konusuna dair dersleri içerebilir ancak programların odak noktası tamamen üniversiteye ve programın tasarımına bağlıdır. Bazı programlar girişimciliğe özel dersler veya modüller ekleyerek bu alanda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflerken, bazıları ise girişimcilik konusunu daha az vurgular ve diğer uluslararası işletme alanlarına daha fazla odaklanabilir.

Girişimcilik odaklı dersler, öğrencilere yeni iş fikirleri geliştirme, iş planı oluşturma, işletme kurma ve yönetme becerileri gibi konularda bilgi verir. Ayrıca, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini ve işletmelerini uluslararası pazarlara açma stratejilerini ele alabilir.

Yurt dışında çalışma veya iş deneyimi fırsatları var mı?

Evet, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında yurt dışında çalışma veya iş deneyimi fırsatları oldukça yaygındır. Bu bölüm, küresel iş dünyasında aktif bir rol oynamayı hedeflediğinden, öğrencilere ve mezunlara yurt dışında çalışma imkanları sunulması oldukça önemlidir.

Yurt dışında çalışma veya iş deneyimi fırsatları şu şekillerde olabilir:

 • Stajlar: Üniversiteler genellikle öğrencilere yurt dışında staj yapma fırsatları sunar. Bu stajlar, öğrencilerin farklı kültürleri ve iş yapma yöntemlerini deneyimleyerek uluslararası iş ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 • Değişim Programları: Bazı üniversiteler, öğrencilerin yurt dışındaki partner üniversitelerde bir dönem geçirmelerine imkan sağlayan değişim programları düzenler. Bu programlar, öğrencilere farklı ülkelerde eğitim alma ve kültürel deneyim kazanma fırsatı sunar.
 • Yurtdışı Staj Programları: Birçok şirket, yurtdışında staj yapma programları düzenler ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü öğrencilerine staj pozisyonları sunar. Bu stajlar, öğrencilerin iş dünyasında gerçek bir deneyim kazanmalarına ve küresel iş süreçlerini gözlemlemelerine olanak tanır.
 • Mezuniyet Sonrası İş Olanakları: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunları, uluslararası şirketlerde veya organizasyonlarda iş bulma şansına sahiptirler. Bu şirketler genellikle küresel pazarlarda faaliyet gösterir ve iş deneyimi için yurtdışı görevlendirmeler sunabilirler.
 • Yurtdışında Girişimcilik: Bazı mezunlar kendi işlerini kurmayı ve yurtdışında girişimcilik yapmayı tercih ederler. Bu, farklı ülkelerde ticaret yapma ve küresel bir işletme ağı oluşturma fırsatı sunar.

Ancak, yurt dışında çalışma veya iş deneyimi fırsatlarını değerlendirirken, vize, dil yeterliliği ve kültürel uyum gibi bazı pratik zorlukları da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunları ne tür kariyer olanaklarına sahiptir?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunları, çeşitli sektörlerde ve iş alanlarında geniş bir kariyer yelpazesine sahiptirler. Bu mezunlar, uluslararası pazarlarda iş yapma ve küresel iş süreçlerine hakim olma becerileri nedeniyle çeşitli iş fırsatlarına açıktır. İşte Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunlarının tercih edebileceği bazı kariyer olanakları:

 • Uluslararası İş Yöneticisi: Uluslararası şirketlerde, şirketin uluslararası operasyonlarını yöneten pozisyonlarda çalışabilirler. Global iş stratejilerini belirlemek, uluslararası iş süreçlerini koordine etmek ve farklı ülkelerdeki ekipleri yönetmek gibi görevleri üstlenebilirler.
 • İhracat ve İthalat Uzmanı: Şirketlerin ihracat ve ithalat süreçlerini yönetmek, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uygunluğu sağlamak ve uluslararası ticaret belgelerini hazırlamak gibi görevleri yerine getirebilirler.
 • Uluslararası Pazarlama Uzmanı: Uluslararası pazarlarda ürün veya hizmetlerin pazarlama stratejilerini geliştirmek, farklı kültürel pazarlara uygun kampanyalar tasarlamak ve uluslararası marka yönetimi yapmak gibi görevleri üstlenebilirler.
 • Uluslararası Finans Uzmanı: Uluslararası finans piyasalarını takip etmek, döviz kurlarını yönetmek, yatırım projelerini değerlendirmek ve uluslararası finansal analizler yapmak gibi konularda çalışabilirler.
 • Yurtdışı Satış ve Dağıtım Uzmanı: Şirketlerin yurtdışı satış ve dağıtım ağlarını yönetmek, müşteri ilişkilerini koordine etmek ve lojistik süreçlerini takip etmek gibi görevleri yerine getirebilirler.
 • Uluslararası Ticaret Danışmanı: Kendi danışmanlık firmalarında veya büyük şirketlerde çalışarak, farklı şirketlere uluslararası ticaret ve işletme konularında danışmanlık hizmeti sunabilirler.
 • Girişimci: Kendi işini kurarak veya kendi markasını oluşturarak yurt dışında veya uluslararası düzeyde iş yapmak isteyenler girişimci olarak kariyer yapabilirler.

Bu sadece bazı örneklerdir ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunları, çalıştıkları sektöre, şirkete ve kişisel tercihlere göre çeşitli kariyer yollarını izleyebilirler. Uluslararası iş dünyasında uzmanlaşma ve deneyim kazanarak, küresel pazarlarda rekabet edebilme kabiliyeti artar ve çeşitli kariyer fırsatlarına ulaşmak mümkün olur.

 

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu çerezler ve pazarlama çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.