edupuan beta

Yeni Medya ve İletişim Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

Yeni Medya ve İletişim Dgs Taban Puanları Güncel

Yeni Medya ve İletişim Dgs Taban Puanları Güncel

Yeni Medya ve İletişim nedir?

Yeni Medya ve İletişim, geleneksel medya ile dijital teknolojilerin birleşimi sonucu ortaya çıkan modern iletişim şekillerini inceleyen ve bu alandaki konuları araştıran bir disiplindir. Bu alandaki eğitim programları, medya üretimi, iletişim teorileri, dijital medya kullanımı, medya etkileşimi ve medya endüstrisinin dinamiklerini kapsayabilir.

Yeni Medya ve İletişim bölümü, teknolojik gelişmelerin iletişim süreçlerine etkisini anlamak, dijital platformlarda içerik üretimi ve dağıtımı, sosyal medyanın etkileri, çevrimiçi iletişim dinamikleri gibi konuları ele alır. Bu bölümde öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırılarak, modern iletişim ortamlarında etkili iletişim kurabilme yetisi kazandırılır.

Yeni Medya ve İletişim bölümü, mezunlarını medya sektöründe, dijital pazarlama ve reklam ajanslarında, yayıncılık, gazetecilik, halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi, içerik üretimi gibi alanlarda çalışabilecek şekilde yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, iletişim alanındaki geleneksel kavramları modern teknoloji ve dijital platformlarla birleştirerek, öğrencilere çağın iletişim gereksinimlerine uygun bir şekilde donanım sağlamayı hedefler.

Bu bölümde hangi dersler ve konular işlenir?

"Yeni Medya ve İletişim" bölümünde işlenen dersler ve konular üniversiteler arasında ve programlara göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bu bölümde aşağıdaki gibi dersler ve konular işlenebilir:

 • Temel İletişim Teorileri: İletişim teorilerinin temel kavramları, iletişim modelleri, iletişim süreçleri gibi konular ele alınır.
 • Dijital Medya ve Teknoloji: Dijital medyanın gelişimi, teknolojik trendler, çevrimiçi platformlar ve araçlar hakkında bilgi verilir.
 • Sosyal Medya İletişimi: Farklı sosyal medya platformları, içerik stratejileri, takipçi yönetimi gibi konular incelenir.
 • Görsel İletişim ve Tasarım: Temel grafik tasarım prensipleri, görsel iletişim araçları, medya tasarımı ve düzenleme becerileri öğretilir.
 • Medya ve Kültür Analizi: Medyanın kültürel etkileri, popüler kültürün medya üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yapılır.
 • Dijital Hikaye Anlatımı: Dijital platformlarda hikaye anlatımının teknikleri ve stratejileri ele alınır.
 • Yeni Medya ve Toplumsal Etkileri: Dijital medyanın toplumsal, siyasal, ekonomik etkileri ve sorunları üzerine analizler yapılır.
 • İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı: Dijital medyada haber yazımı, blog yazarlığı ve çevrimiçi gazetecilik becerileri öğretilir.
 • Dijital Pazarlama ve Reklamcılık: Çevrimiçi pazarlama stratejileri, dijital reklam araçları, etkili dijital pazarlama yöntemleri gibi konular işlenir.
 • Medya Etik ve Hukuk: Medya alanında etik ve hukuki konular, içerik kullanımı ve dağıtımıyla ilgili yasal çerçeve ele alınır.
 • İletişim Araştırmaları Yöntemleri: İletişim araştırmalarında kullanılan yöntemler, anketler, röportajlar, içerik analizi gibi teknikler öğretilir.
 • Proje Yönetimi ve İş Uygulamaları: Dijital medya projelerinin yönetimi, takım çalışması, içerik üretimi ve yayınlanması gibi pratik beceriler kazandırılır.

Bu dersler ve konular, Yeni Medya ve İletişim bölümünde genellikle yer alabilir. Ancak, her üniversitenin programı farklı olabilir, bu nedenle program içeriğini incelemek ve tercih edilen üniversiteden detaylı bilgi almak önemlidir.

Hangi tür iletişim becerileri bu alanda öne çıkar?

Yeni Medya ve İletişim alanında başarılı olmak için aşağıdaki iletişim becerileri oldukça önemlidir:

 • Dijital İletişim Becerileri: Çevrimiçi platformlarda etkili iletişim kurma yeteneği gereklidir. Doğru ve etkili yazılı iletişim, dijital platformlarda içerik oluşturma ve paylaşma becerileri bu alanda önemlidir.
 • Görsel İletişim Becerileri: Görsel içerikler (resim, grafik, video) oluşturabilme yeteneği önemlidir. Temel grafik tasarım bilgisi ve video düzenleme becerileri, içeriklerin daha etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.
 • Hikaye Anlatımı: Dijital platformlarda etkili hikayeler oluşturabilme yeteneği, izleyiciyi etkileme ve bağlama açısından önemlidir.
 • Sosyal Medya Yönetimi: Sosyal medya platformlarını anlayıp yönetme yeteneği, takipçi etkileşimi ve içerik stratejileri oluşturmak için gereklidir.
 • Araştırma ve Analiz: Medya trendlerini takip etme, veri analizi yapabilme ve izleyici davranışlarını anlama yeteneği bu alanda başarılı olmak için önemlidir.
 • İletişim Etik ve Uyum: Medya içeriklerinin etik ve yasal standartlara uygunluğunu anlama ve uygulama yeteneği gereklidir.
 • Proje Yönetimi: İçerik üretimi ve dağıtımını yönetme yeteneği, projeleri planlama, takip etme ve sonuçlandırma becerisi önemlidir.
 • Çevrimiçi İşbirliği: Çevrimiçi ekiplerle etkili bir şekilde iletişim kurma ve işbirliği yapma yeteneği önemlidir.
 • Analitik Düşünme: Medya etkileşimlerini ve kampanya başarılarını analiz edebilme yeteneği, stratejileri optimize etmek için gereklidir.
 • Problem Çözme: Dijital platformlarda karşılaşılan sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözebilme yeteneği bu alanda önemlidir.
 • İnovasyon ve Adaptasyon: Hızla değişen teknoloji ve medya trendlerine ayak uydurabilme yeteneği, yenilikçi yaklaşımlar geliştirme önemlidir.

Bu beceriler, Yeni Medya ve İletişim alanında başarılı olmak için geliştirilmesi gereken temel yeteneklerdir. Program sırasında ve mezuniyet sonrasında sürekli olarak bu becerileri geliştirmek ve güncellemek önemlidir.

Yeni Medya ve İletişim bölümü diğer iletişim programlarından nasıl farklıdır?

Yeni Medya ve İletişim bölümü, diğer geleneksel iletişim programlarından farklıdır çünkü dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni iletişim biçimlerine odaklanır. İşte bu bölümün diğer iletişim programlarından farklarını belirten bazı noktalar:

 • Teknoloji Odaklılık: Yeni Medya ve İletişim bölümü, iletişim teknolojilerinin etkilerini ve kullanımını anlamak üzerine odaklanırken, geleneksel iletişim programları daha geniş bir iletişim yelpazesini kapsayabilir.
 • Dijital Platformlar ve Sosyal Medya: Bu bölüm, özellikle sosyal medya, dijital içerik üretimi, çevrimiçi hikaye anlatımı gibi dijital platformlara özel becerileri öğretir.
 • Çoklu Medya Formatları: Yeni Medya ve İletişim, metin ötesi içerik üretimine (video, infografik, podcast vb.) odaklanarak, iletişimde çoklu medya formatlarını kullanma yeteneğini geliştirir.
 • İnteraktif İletişim: Bu bölüm, interaktif iletişim biçimlerini ve izleyici katılımını vurgular, böylece izleyicilerle daha etkileşimli bir iletişim kurabilme yeteneği kazandırır.
 • Dijital Pazarlama ve Analitik Yetenekler: Yeni Medya ve İletişim programları, dijital pazarlama stratejilerini öğretirken aynı zamanda veri analizi ve izleme becerilerini de vurgular.
 • Hızlı Değişim ve Adaptasyon: Bu bölüm, hızla değişen teknolojik ve medya trendlerine ayak uydurma yeteneğini geliştirir, öğrencileri yenilikçi ve adapte olabilen iletişim profesyonelleri olarak yetiştirir.
 • Geleneksel İletişim ve Medya Üretimi: Geleneksel iletişim programları genellikle haber yazımı, yayıncılık, gazetecilik gibi alanlara odaklanırken, Yeni Medya ve İletişim daha geniş bir yelpazedeki dijital medya üretim becerilerini içerir.
 • Medya Endüstrisi ve Teknoloji Şirketleriyle İlişki: Bu bölüm, medya endüstrisinin yanı sıra teknoloji şirketleriyle de yakın bir ilişki kurma ve dijital medya alanındaki kariyer fırsatlarını keşfetme olanağı sunabilir.

Bu farklar, Yeni Medya ve İletişim bölümünün diğer iletişim programlarından nasıl ayrıldığını gösterir. Ancak, her bölümün kendine özgü avantajları ve odak noktaları olduğunu unutmamak önemlidir.

Bölümde staj imkanları sunuluyor mu?

Eğitim programları üniversiteler arasında ve ülkelerde farklılık gösterebilir, ancak genellikle "Yeni Medya ve İletişim" gibi bölümlerde staj imkanları sunulur. Stajlar, öğrencilere teorik bilgileri pratik uygulamalarda deneme fırsatı verir ve iş dünyasıyla daha yakından temas kurmalarını sağlar.

Stajlar aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

 • Pratik Deneyim: Öğrenciler, gerçek dünyadaki medya ve iletişim uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulur. Bu, teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanıldığını anlamalarını sağlar.
 • İş Ağı Oluşturma: Stajlar, öğrencilere sektör profesyonelleriyle tanışma ve iş ağı oluşturma fırsatı sunar.
 • Kariyer Yönünü Belirleme: Öğrenciler, staj yaptıkları alanlarda gerçekten ilgi duyup duymadıklarını keşfedebilirler. Bu, kariyer yönlerini belirleme konusunda yardımcı olabilir.
 • Güncel Pratik Bilgi: Medya ve iletişim sektörü hızla değişiyor. Stajlar, öğrencilere sektördeki güncel trendleri ve uygulamaları öğrenme fırsatı sunar.
 • Referanslar: Başarılı bir staj dönemi, öğrencilere ilerideki iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri kişisel ve profesyonel referanslar sağlayabilir.

Staj imkanlarının neler olduğunu öğrenmek için tercih ettiğiniz üniversitenin programını ve ilgili bölümün staj düzenlemelerini incelemek, danışman öğretmenlerle görüşmek ve daha önce mezun olan öğrencilerin deneyimlerini öğrenmek faydalı olabilir.

Kariyer olanakları nelerdir?

"Yeni Medya ve İletişim" bölümü mezunları için çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Bu kariyer yolları aşağıdakilere örnek olarak sıralanabilir:

 • Dijital Medya Yönetimi: Sosyal medya hesaplarını yönetmek, içerik stratejileri oluşturmak, kampanyalar planlamak ve çevrimiçi etkileşimi artırmak gibi görevleri içerir.
 • Dijital Pazarlama: Markaların dijital platformlarda görünürlüğünü artırmak, dijital reklam kampanyalarını yönetmek ve hedef kitleye çevrimiçi olarak ulaşmayı sağlamak.
 • İçerik Üretimi ve Yönetimi: Web siteleri, bloglar, podcastler, videolar veya infografikler gibi farklı medya formatlarında içerik üretmek ve yönetmek.
 • Sosyal Medya Analisti: Sosyal medya etkileşimlerini ve kampanya başarılarını analiz ederek, verileri yorumlayıp stratejileri optimize etmek.
 • Dijital Habercilik: Dijital platformlarda haber yazmak, çevrimiçi haber kaynakları için içerik oluşturmak ve haberleri paylaşmak.
 • Halkla İlişkiler ve Marka İletişimi: Şirketlerin veya markaların dijital medyada itibarını yönetmek, kriz durumlarını ele almak ve marka imajını güçlendirmek.
 • İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı: Çevrimiçi haber siteleri veya kişisel bloglar için yazılar yazmak, haberleri takip etmek ve analiz etmek.
 • Medya ve İletişim Danışmanlığı: Şirketlere veya bireylere medya stratejileri oluşturmak, kriz yönetimi konusunda rehberlik etmek.
 • E-ticaret ve Dijital Satış Yönetimi: Dijital platformlarda ürünlerin ve hizmetlerin çevrimiçi satışını yönetmek.
 • Eğitim ve Eğitim Materyali Geliştirme: Eğitim materyalleri, online kurslar veya eğitim videoları geliştirerek eğitim sektöründe çalışmak.
 • Sosyal Medya ve Dijital İletişim Danışmanlığı: Şirketlere veya bireylere sosyal medya stratejileri ve dijital iletişim danışmanlığı sağlamak.
 • Medya Üretim Şirketlerinde Çalışma: Prodüksiyon şirketlerinde videograf, fotoğrafçı veya dijital medya prodüksiyonu alanlarında çalışmak.
 • Akademik Kariyer: Üniversitelerde akademik kariyer yaparak öğretim üyesi veya araştırmacı olmak.
 • Yeni Medya Girişimciliği: Kendi dijital medya projelerini başlatmak veya dijital medya girişimlerine katılmak.

Bu kariyer seçenekleri, Yeni Medya ve İletişim bölümü mezunlarının tercih edebileceği çeşitli alanlardır. Mezuniyet sonrası kariyer hedeflerini belirlemek için ilgi alanlarınıza, becerilerinize ve pazar taleplerine uygun bir yol seçmek önemlidir.